Vydání 10/2012

Číslo: 10/2012 · Ročník: X

2691/2012

Daň z příjmů fyzických osob: k pojmu "poplatník, jemuž náleží rodičovský příspěvek"

Daň z příjmů fyzických osob: k pojmu „poplatník, jemuž náleží rodičovský příspěvek“
k § 7c odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období 2005
k § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do 31. 12. 2005*)
Poplatníkem, jemuž náleží rodičovský příspěvek
“, byla ve smyslu § 7c odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období 2005 osoba, která měla nárok na rodičovský příspěvek ve smyslu § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do 31. 12. 2005, tedy alespoň po část zdaňovacího období celodenně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do čtyř let věku; nebylo však nezbytné, aby jí byl rodičovský příspěvek také skutečně vyplácen.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2009, čj. 7 Afs 103/2008-71)
Prejudikatura:
č. 1778/2009 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 145/2003 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 666/02); usnesení Soudního dvora ES ze dne 9. 8. 1994,
La Pyramide
(C-378/93, Recueil, s. I-3999), a rozsudek ze dne 16. 7. 1992,
Meilicke
(C-83/91, Recueil, s. I-4871).
*) S účinností od 1. 1. 2008 změněn zákonem č. 261/2007 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.