Vydání 1/2010

Číslo: 1/2010 · Ročník: VIII · Rozhodnutí č: 1962/2010 - 1979/2010

Obsah vydání 1/2010

Stáhnout PDF

1962/2010 Řízení před soudem; osvobození od soudních poplatků

Datum: 26.08.2009 · Sbírkové č.: 1962/2010 · Sp. zn.: 1 As 39/2009 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §36 odst.3; 150/2002 Sb.: §36 odst.1; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75;

1963/2010 Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti; neveřejné části správního spisu

Datum: 20.07.2007 · Sbírkové č.: 1963/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 28/2007 - 47 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 4 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §45 odst.3; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §53; 150/2002 Sb.: §102; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §120; JUD26281CZ 6 A 164/2002 - 8;

1964/2010 Řízení před soudem: kompetenční výluka; daňové řízení: záznamní povinnost

Datum: 29.03.2007 · Sbírkové č.: 1964/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 176/2006 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 6 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §37; 337/1992 Sb.: §39; 337/1992 Sb.: §39 odst.1; 337/1992 Sb.: §39 odst.2; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

1965/2010 Daňové řízení: přezkoumání daňového rozhodnutí

Datum: 25.04.2007 · Sbírkové č.: 1965/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 129/2006 - 70 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 8 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55b odst.1; 337/1992 Sb.: §55b; JUD30271CZ 6 A 76/2001 - 41; JUD30414CZ 5 A 4/2001 - 43; JUD26280CZ 6 A 153/2002 - 18; JUD37754CZ 1 Afs 56/2004 - 114;

1966/2010 Daňové řízení: skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce

Datum: 16.09.2009 · Sbírkové č.: 1966/2010 · Sp. zn.: 9 Afs 28/2009 - 124 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 10 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §73; JUD33373CZ II. ÚS 487/03; JUD39013CZ I. ÚS 643/06; JUD33220CZ Pl. ÚS 5/98; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161; JUD147711CZ 1 Afs 15/2009 - 105;

1967/2010 Daňové řízení: k postupu správce daně před vydáním dodatečného platebního výměru

Datum: 18.07.2007 · Sbírkové č.: 1967/2010 · Sp. zn.: 5 Afs 170/2006 - 164 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 20 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §46 odst.7; JUD34439CZ 1 Afs 60/2005 - 130;

1968/2010 Správní řízení: účastenství v řízení; odpady: řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů

Datum: 04.06.2009 · Sbírkové č.: 1968/2010 · Sp. zn.: 10 Ca 381/2007 - 113 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2010 · Strana: 23 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §14 odst.1; 500/2004 Sb.: §27 odst.2; JUD105735CZ 8 A 27/2006 - 70; JUD146360CZ 1 As 80/2008 - 68;

1969/2010 Spolkové právo: kritéria přípustnosti zásahu do sdružovacího práva; rozpuštění občanského sdružení

Datum: 28.08.2009 · Sbírkové č.: 1969/2010 · Sp. zn.: 7 As 29/2008 - 104 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 29 · Vztah k předpisu: 83/1990 Sb.: §4 písm.a); 83/1990 Sb.: §12 odst.3; 209/1992 Sb.: čl.10; 209/1992 Sb.: čl.11; 2/1993 Sb.: čl.17; 2/1993 Sb.: čl.20; 89/2012 Sb.: §172; 89/2012 Sb.: §268; JUD33292CZ I. ÚS 367/03; JUD105756CZ Pl. ÚS 83/06 - 1; JUD25579CZ 44158/98; JUD32027CZ Pl. ÚS 15/99; JUD146922CZ Pst 1/2008 - 66;

1970/2010 Stavební zákon: pojem "uzavřený prostor existujících staveb"

Datum: 27.08.2009 · Sbírkové č.: 1970/2010 · Sp. zn.: 7 As 48/2009 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 37 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §32 odst.2 písm.c);

1971/2010 Územní plánování: námitky proti návrhu územního plánu; podstatná úprava návrhu územního plánu; plocha nadmístního významu

Datum: 23.09.2009 · Sbírkové č.: 1971/2010 · Sp. zn.: 1 Ao 1/2009 - 185 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 40 · Vztah k předpisu: 100/2001 Sb.: §10i odst.2; 100/2001 Sb.: §10i odst.3; 150/2002 Sb.: §101d odst.2; 183/2006 Sb.: §2 odst.1 písm.h); 183/2006 Sb.: §36 odst.1; 183/2006 Sb.: §52 odst.2; 183/2006 Sb.: §53 odst.2; JUD103162CZ 1 As 13/2007 - 63; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120;

1972/2010 Právo na informace: povinnost veřejné instituce poskytovat informace

Datum: 06.10.2009 · Sbírkové č.: 1972/2010 · Sp. zn.: 2 Ans 4/2009 - 93 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 58 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.1; JUD32717CZ III. ÚS 686/02; JUD34667CZ I. ÚS 260/06; JUD132983CZ 8 As 57/2006 - 67;

1973/2010 Důchodové pojištění: starobní důchod; souběh doby pojištění a vyloučení doby

Datum: 24.09.2009 · Sbírkové č.: 1973/2010 · Sp. zn.: 6 Ads 103/2009 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 64 · Vztah k předpisu: 149/1988 Sb.: §12 odst.8; 149/1988 Sb.: §12 odst.7; 140/1994 Sb.; 155/1995 Sb.: §14 odst.1; 284/1995 Sb.: §3a; 302/1997 Sb.;

1974/2010 Důchodové pojištění: doby účasti na pojištění

Datum: 30.06.2009 · Sbírkové č.: 1974/2010 · Sp. zn.: 4 Ads 73/2009 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 70 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §5 odst.1 písm.s); 155/1995 Sb.: §5 do 31.7.2007; 155/1995 Sb.: §5 odst.1 písm.n);

1975/2010 Správní trestání: provozování rozhlasového a televizního vysílání; popis skutku ve výroku rozhodnutí

Datum: 23.09.2009 · Sbírkové č.: 1975/2010 · Sp. zn.: 4 As 7/2009 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §60 odst.3 písm.d); JUD103442CZ 2 As 44/2004 - 62; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73; JUD145979CZ 1 Afs 140/2008 - 77;

1976/2010 Rozhlasové a televizní vysílání: k pojmu "pořad"; ohrožení vývoje u dětí a mladistvých; správní trestání: provozování rozhlasového a televizního vysílání

Datum: 04.09.2009 · Sbírkové č.: 1976/2010 · Sp. zn.: 5 Ca 331/2007 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2010 · Strana: 81 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §2 odst.1 písm.l); 231/2001 Sb.: §2 odst.1 písm.n); 231/2001 Sb.: §32 odst.1 písm.g); JUD132937CZ 6 As 70/2007 - 104;

1977/2010 Provozování her a loterií: povolení k provozování "jiné podobné hry"

Datum: 30.07.2009 · Sbírkové č.: 1977/2010 · Sp. zn.: 22Ca 15/2009 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 1/2010 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §48 odst.1 písm.c); 202/1990 Sb.: §50 odst.3;

1978/2010 Provozování her a loterií: provoz výherních hracích automatů

Datum: 14.01.2009 · Sbírkové č.: 1978/2010 · Sp. zn.: 8 Afs 88/2007 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2010 · Strana: 89 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §18 odst.3;

1979/2010 Státní památková péče: prohlášení věci za kulturní památku; správní řízení: aktivní legitimace k podání odvolání

Datum: 18.06.2009 · Sbírkové č.: 1979/2010 · Sp. zn.: 11 Ca 159/2008 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2010 · Strana: 91 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §3 odst.1; 500/2004 Sb.: §136; 500/2004 Sb.: §136 odst.6; 500/2004 Sb.: §149; 500/2004 Sb.: §154; 500/2004 Sb.: §156 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.