Vydání 9/2009

Číslo: 9/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1884/2009 - 1905/2009

Obsah vydání 9/2009

Stáhnout PDF

1884/2009 Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby

Datum: 20.02.2009 · Sbírkové č.: 1884/2009 · Sp. zn.: 4 Ads 130/2008 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 755 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §3 odst.3; 582/1991 Sb.: §5; 150/2002 Sb.: §72 odst.1; JUD40682CZ 1 Ads 4/2004 - 57;

1885/2009 Utajované skutečnosti: bezpečností riziko

Datum: 24.04.2008 · Sbírkové č.: 1885/2009 · Sp. zn.: 2 As 31/2007 - 107 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 757 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2; 148/1998 Sb.: §3 odst.1; 150/2002 Sb.: §77 odst.2; JUD32501CZ IV. ÚS 615/01; JUD32688CZ II. ÚS 241/01; JUD32326CZ Pl. ÚS 11/2000; JUD30832CZ 3 As 24/2004 - 79; JUD103432CZ 10 Ca 247/2004 - 63; JUD37883CZ 6 As 14/2006 - 81; JUD39131CZ 7 Ca 51/2006 - 81; JUD102360CZ 6 Azs 142/2006 - 5;

1886/2009 Daňové řízení: právo klást otázky osobám přezvědným

Datum: 24.07.2007 · Sbírkové č.: 1886/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 194/2006 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 764 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.4 písm.e); JUD32721CZ II. ÚS 232/02; JUD32362CZ I. ÚS 159/99;

1887/2009 Daňové řízení: obnova řízení

Datum: 28.03.2007 · Sbírkové č.: 1887/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 124/2006 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 768 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 337/1992 Sb.: §54 odst.1 písm.a); JUD39897CZ 6 A 86/2002 - 55;

1888/2009 Daňové řízení: postup správce daně při rozhodování o odvolání

Datum: 21.03.2007 · Sbírkové č.: 1888/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 111/2006 - 56 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 771 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §49 odst.1; 337/1992 Sb.: §50 odst.3;

1889/2009 Daňové řízení: kritéria pro stanovení výše penále

Datum: 22.02.2007 · Sbírkové č.: 1889/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 159/2005 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 774 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §63; JUD32519CZ Pl. ÚS 3/02; JUD32326CZ Pl. ÚS 11/2000;

1890/2009 Daň z příjmů fyzických osob: výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; finanční pronájem

Datum: 25.02.2009 · Sbírkové č.: 1890/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 3/2009 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 780 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.1; 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.h); 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.u); JUD30358CZ 2 Afs 44/2003 - 73; JUD30496CZ 2 Azs 45/2003 - 118;

1891/2009 Daň z převodu nemovitostí: k úplatnosti převodu

Datum: 18.04.2007 · Sbírkové č.: 1891/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 10/2007 - 49 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 783 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §9 odst.1 písm.a); JUD149894CZ Pl. ÚS 29/08; JUD30909CZ 11 Ca 123/2004 - 18; JUD34496CZ 7 Afs 126/2005 - 75;

1892/2009 Daň z převodu nemovitostí: převod nemovitosti ve společném jmění manželů; osoba poplatníka

Datum: 17.05.2007 · Sbírkové č.: 1892/2009 · Sp. zn.: 5 Afs 107/2006 - 75 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 786 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §8; 357/1992 Sb.: §8 odst.2; 357/1992 Sb.: §9; 357/1992 Sb.: §10 odst.1 písm.a); 357/1992 Sb.: §10; JUD30212CZ 9 Ca 54/2004;

1893/2009 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; osvobození prodeje podniku nebo jeho části

Datum: 27.02.2009 · Sbírkové č.: 1893/2009 · Sp. zn.: 59Ca 125/2008 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 9/2009 · Strana: 788 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §13 odst.10 písm.a); JUD38910CZ 5 Afs 23/2003 - 122; JUD30725CZ 1 Afs 3/2004 - 63; JUD106662CZ 7 Afs 112/2007 - 40;

1894/2009 Silniční daň: vozidlo s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun; zánik daňové povinnosti

Datum: 31.07.2008 · Sbírkové č.: 1894/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 64/2008 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 793 · Vztah k předpisu: 16/1993 Sb.: §2 odst.1; 16/1993 Sb.: §8 odst.2; 56/2001 Sb.: §13;

1895/2009 Loterie: povolení provozování výherních hracích přístrojů; pojem "sousedství"

Datum: 23.04.2009 · Sbírkové č.: 1895/2009 · Sp. zn.: 9 Afs 79/2008 - 101 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 796 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §17 odst.11; JUD20182CZ 6 A 85/96 - 24;

1896/2009 Veřejné zakázky: plnění stejného nebo srovnatelného druhu; výše peněžitého závazku ze zadání veřejné zakázky

Datum: 27.06.2007 · Sbírkové č.: 1896/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 198/2006 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 801 · Vztah k předpisu: 199/1994 Sb.: §67 odst.1;

1897/2009 Ochranné známky: pravděpodobnost záměny

Datum: 11.04.2007 · Sbírkové č.: 1897/2009 · Sp. zn.: 9 Ca 212/2005 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2009 · Strana: 806 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.a); JUD34565CZ 1 As 28/2006 - 97; JUD141412CZ 4 As 90/2006 - 123;

1898/2009 Přestupky: nutná obrana

Datum: 07.05.2008 · Sbírkové č.: 1898/2009 · Sp. zn.: 1 As 35/2008 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 813 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §2 odst.2 písm.a); 200/1990 Sb.; JUD32553CZ II. ÚS 317/01; JUD32880CZ I. ÚS 558/01; JUD20362CZ Kr I 155/2; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004;

1899/2009 Zbraně a střelivo: posouzení bezúhonnosti

Datum: 15.08.2007 · Sbírkové č.: 1899/2009 · Sp. zn.: 3 As 34/2007 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 820 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.3; 140/1961 Sb.: §201 odst.1; 119/2002 Sb.: §22 odst.1 písm.c); 119/2002 Sb.: §27 odst.1 písm.c); 40/2009 Sb.: §3 odst.3; JUD31707CZ Pl. ÚS 16/98; JUD19868CZ 16 Ca 122/2000;

1900/2009 Státní občanství: osvědčení o státním občanství

Datum: 31.10.2008 · Sbírkové č.: 1900/2009 · Sp. zn.: 9 Ca 12/2007 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2009 · Strana: 824 · Vztah k předpisu: 40/1993 Sb.: §20 odst.4; 40/1993 Sb.: §20 odst.1 písm.c); 500/2004 Sb.: §156 odst.2;

1901/2009 Vodovody a kanalizace: rozhodnutí o provedení technického auditu; rozhodnutí správního orgánu: náležitosti rozhodnutí

Datum: 12.03.2009 · Sbírkové č.: 1901/2009 · Sp. zn.: 11 Ca 323/2006 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2009 · Strana: 829 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47; 274/2001 Sb.: §38;

1902/2009 Státní sociální podpora: přeplatek na příspěvku na bydlení

Datum: 04.03.2009 · Sbírkové č.: 1902/2009 · Sp. zn.: 6 Ads 22/2009 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 831 · Vztah k předpisu: 117/1995 Sb.: §50; 117/1995 Sb.: §62 odst.1; JUD30392CZ 4 Azs 21/2003 - 55;

1903/2009 Zaměstnanost: vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro plnou invaliditu

Datum: 27.03.2009 · Sbírkové č.: 1903/2009 · Sp. zn.: 4 Ads 174/2008 - 257 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2009 · Strana: 836 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §25 odst.2 písm.f); JUD106743CZ 4 Ads 54/2007 - 154;

1904/2009 Služební poměr: porušení služební povinnosti zvlášť závažným způsobem

Datum: 26.05.2008 · Sbírkové č.: 1904/2009 · Sp. zn.: 9 Ca 65/2007 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2009 · Strana: 837 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §106 odst.1 písm.d); JUD30294CZ 6 A 48/2001 - 76; JUD26378CZ 5 A 56/2002 - 31; JUD30664CZ 2 As 17/2003 - 79; JUD30989CZ 1 As 10/2003 - 58;

1905/2009 Služební poměr: osobní příplatek

Datum: 27.07.2007 · Sbírkové č.: 1905/2009 · Sp. zn.: 10 Ca 305/2005 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2009 · Strana: 844 · Vztah k předpisu: 143/1992 Sb.: §12; JUD102346CZ 4 As 84/2006 - 62;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.