Vydání 11/2009

Číslo: 11/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1924/2009 - 1946/2009

Obsah vydání 11/2009

Stáhnout PDF

1924/2009 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o udělení víza

Datum: 20.08.2009 · Sbírkové č.: 1924/2009 · Sp. zn.: 2 As 23/2009 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 943 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §73; 325/1999 Sb.; 326/1999 Sb.: §171 odst.1 písm.a); 326/1999 Sb.; JUD44839CZ 3 Azs 216/2005 - 31;

1925/2009 Řízení před soudem: rozhodnutí o ustanovení advokáta

Datum: 16.07.2009 · Sbírkové č.: 1925/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 16/2009 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 945 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §18 odst.2; 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §79-81; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155; JUD148496CZ 9 Afs 83/2008 - 82; JUD148842CZ 7 Afs 44/2008 - 77;

1926/2009 Řízení před soudem: aplikace správního předpisu, který na věc nedopadá

Datum: 28.07.2009 · Sbírkové č.: 1926/2009 · Sp. zn.: 8 Afs 51/2007 - 87 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2009 · Strana: 948 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §109 odst.3; 150/2002 Sb.: §110 odst.1; JUD50465CZ 7 Afs 126/2006 - 65; JUD103063CZ 2 As 95/2006 - 50; JUD133951CZ 9 Afs 184/2007 - 55; JUD149483CZ 8 Afs 51/2007 - 80;

1927/2009 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o povolení opakovaně přijímat vybrané tabákové výrobky z jiných členských států ES

Datum: 12.06.2009 · Sbírkové č.: 1927/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 9/2009 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 955 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD148636CZ 6 As 7/2005 - 97; JUD105709CZ 7 Afs 212/2006 - 74; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

1928/2009 Řízení před soudem: pořádková pokuta v řízení o kasační stížnosti

Datum: 14.07.2009 · Sbírkové č.: 1928/2009 · Sp. zn.: 4 Ads 101/2007 - 159 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2009 · Strana: 958 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §44 odst.1; 150/2002 Sb.: §108; 150/2002 Sb.: §110 odst.4; JUD148631CZ 4 Ads 28/2004; JUD149432CZ 4 Ads 101/2007;

1929/2009 Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení

Datum: 31.07.2009 · Sbírkové č.: 1929/2009 · Sp. zn.: 5 As 4/2009 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 960 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §34 odst.1;

1930/2009 Řízení před soudem: doručování zahraniční právnické osobě

Datum: 12.09.2008 · Sbírkové č.: 1930/2009 · Sp. zn.: 6 As 3/2008 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 963 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §47; 150/2002 Sb.: §64;

1931/2009 Řízení před soudem: nezákonný zásah; rozhlasové a televizní vysílání: upozornění na porušení licenčních podmínek

Datum: 04.09.2008 · Sbírkové č.: 1931/2009 · Sp. zn.: 8 Ca 212/2008 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2009 · Strana: 965 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §59; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 150/2002 Sb.: §82;

1932/2009 Kompetenční spory: rozhodnutí nahrazující dohodu vlastníků souvisejících vodovodů a kanalizací

Datum: 24.06.2009 · Sbírkové č.: 1932/2009 · Sp. zn.: Konf 24/2008 - 21 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 11/2009 · Strana: 968 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §244; 99/1963 Sb.: §244-245; 274/2001 Sb.: §8 odst.3; JUD142985CZ II. ÚS 416/08; JUD106620CZ 9 As 52/2007 - 76;

1933/2009 Kompetenční spory: rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření

Datum: 16.09.2008 · Sbírkové č.: 1933/2009 · Sp. zn.: Konf 41/2008 - 12 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 11/2009 · Strana: 972 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §76 odst.2; 99/1963 Sb.: §235a;

1934/2009 Místní poplatky: poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství

Datum: 16.07.2009 · Sbírkové č.: 1934/2009 · Sp. zn.: 9 Afs 86/2008 - 89 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 974 · Vztah k předpisu: 565/1990 Sb.: §4; 128/2000 Sb.: §34; JUD33349CZ Pl. ÚS 21/02; JUD19642CZ 10 Ca 154/98 - 21;

1935/2009 Daň z příjmů: k pojmu "účetní jednotka"

Datum: 01.08.2008 · Sbírkové č.: 1935/2009 · Sp. zn.: 7 Ca 87/2007 - 44 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2009 · Strana: 979 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.; 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.zi);

1936/2009 Daňové řízení: provedení důkazů získaných v trestním řízení; zásada bezprostřednosti dokazování

Datum: 22.07.2009 · Sbírkové č.: 1936/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 19/2009 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 981 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §33 odst.1; 141/1961 Sb.: §89 odst.2; 141/1961 Sb.: §90; 141/1961 Sb.: §90-95; 337/1992 Sb.: §31 odst.4; JUD32721CZ II. ÚS 232/02; JUD151961CZ III. ÚS 2096/07; JUD969CZ 5 Tz 71/68; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007;

1937/2009 Daňové řízení: dodatečné daňové přiznání

Datum: 31.07.2009 · Sbírkové č.: 1937/2009 · Sp. zn.: 5 Afs 1/2009 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 990 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41 odst.1; 337/1992 Sb.: §63; 586/1992 Sb.: §23 odst.8; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02;

1938/2009 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Datum: 06.08.2009 · Sbírkové č.: 1938/2009 · Sp. zn.: 9 As 77/2008 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 994 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.f); 361/2000 Sb.: §4 písm.a); 361/2000 Sb.: §17 odst.5 písm.b); 361/2000 Sb.: §17 odst.5 písm.d); JUD34694CZ II. ÚS 493/05; JUD104630CZ 5 As 48/2007; JUD105683CZ 5 Tdo 10/2008;

1939/2009 Územní samospráva: regulace obecně závaznou vyhláškou; správní trestání: sankce za porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce

Datum: 20.08.2009 · Sbírkové č.: 1939/2009 · Sp. zn.: 2 As 13/2009 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 998 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §10 písm.a); 128/2000 Sb.: §10 písm.c); 128/2000 Sb.: §58 odst.4; JUD34845CZ Pl. ÚS 4/05; JUD103468CZ Pl. ÚS 45/06; JUD142250CZ Pl. ÚS 46/06; JUD31046CZ Pl. ÚS 5/93; JUD31050CZ Pl. ÚS 26/93; JUD31942CZ Pl. ÚS 5/99;

1940/2009 Zbraně a střelivo: nabývání střeliva; evidence střeliva

Datum: 16.07.2009 · Sbírkové č.: 1940/2009 · Sp. zn.: 1 As 31/2009 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 1003 · Vztah k předpisu: 119/2002 Sb.: §38 odst.8; 119/2002 Sb.: §39 odst.1 písm.d); 119/2002 Sb.: §39 odst.1 písm.k); 484/2008 Sb.; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD26286CZ 5 A 116/2001 - 46; JUD30669CZ 7 A 72/2001 - 53; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54;

1941/2009 Územní plánování: územní opatření o stavební uzávěře

Datum: 20.07.2009 · Sbírkové č.: 1941/2009 · Sp. zn.: 8 Ao 1/2009 - 142 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 1009 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §97; JUD139568CZ 8 Ao 1/2008 - 102;

1942/2009 Utajované skutečnosti: bezpečnostní riziko

Datum: 26.08.2009 · Sbírkové č.: 1942/2009 · Sp. zn.: 1 As 47/2009 - 93 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 1012 · Vztah k předpisu: 148/1998 Sb.: §23 odst.2 písm.b); JUD32403CZ Pl. ÚS 9/01; JUD31048CZ Pl. ÚS 19/93;

1943/2009 Mezinárodní ochrana: zásada jednoty rodiny a ochrana zájmů dítěte

Datum: 05.11.2008 · Sbírkové č.: 1943/2009 · Sp. zn.: 9 Azs 14/2008 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 1021 · Vztah k předpisu: 104/1991 Sb.: čl.9; 104/1991 Sb.: čl.3; 325/1999 Sb.: §12-14; 325/1999 Sb.: §12;

1944/2009 Svobodný přístup k informacím: služební hodnocení policisty; ochrana osobních údajů: jméno a příjmení fyzické osoby v kombinaci s číslem občanského průkazu

Datum: 29.07.2009 · Sbírkové č.: 1944/2009 · Sp. zn.: 1 As 98/2008 - 148 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 1025 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §15; 106/1999 Sb.: §2 odst.3; 106/1999 Sb.; 101/2000 Sb.: §4 písm.a); JUD147760CZ 9 As 34/2008 - 68;

1945/2009 Hospodářská soutěž: komunikace vnitrostátního soutěžního úřadu s Evropskou komisí; zneužití dominantního postavení

Datum: 26.09.2006 · Sbírkové č.: 1945/2009 · Sp. zn.: 62Ca 5/2006 - 402 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2009 · Strana: 1032 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §33 odst.2; 32003R0001 (EU);

1946/2009 Ochrana přírody a krajiny: zásahy do krajinného rázu; řízení před soudem: znalecký posudek

Datum: 05.11.2008 · Sbírkové č.: 1946/2009 · Sp. zn.: 1 As 59/2008 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2009 · Strana: 1035 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §127; 114/1992 Sb.: §12 odst.1; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.