Vydání 1/2006

Číslo: 1/2006 · Ročník: IV · Rozhodnutí č: 735/2006 - 754/2006

Obsah vydání 1/2006

Stáhnout PDF

735/2006 Ochrana před daňovou kontrolou jako nezákonným zásahem

Datum: 31.08.2005 · Sbírkové č.: 735/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 144/2004 - 110 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2006 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §49; 337/1992 Sb.: §16 odst.4 písm.d); 337/1992 Sb.: §16; 337/1992 Sb.: §16 odst.6; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §84; 150/2002 Sb.: §85; 180/2009 Sb.: §7; JUD40161CZ 3 Afs 21/2003 - 63;

736/2006 Řízení před soudem a obnova řízení

Datum: 01.09.2005 · Sbírkové č.: 736/2006 · Sp. zn.: 3 Azs 219/2005 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §114 odst.1;

737/2006 Řízení před soudem a nesprávné poučení o přípustnosti kasační stížnosti

Datum: 25.11.2004 · Sbírkové č.: 737/2006 · Sp. zn.: 3 Ads 37/2004 - 36 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 18 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §48 odst.2 písm.c); 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.c);

738/2006 Řízení před soudem a důvody kasační stížnosti

Datum: 16.12.2003 · Sbírkové č.: 738/2006 · Sp. zn.: 6 Azs 44/2003 - 31 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 19 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §103 odst.1; 150/2002 Sb.: §103; 150/2002 Sb.: §104 odst.4; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98;

739/2006 Přezkum správního uvážení a udělení licence k rozhlasovému vysílání

Datum: 30.11.2004 · Sbírkové č.: 739/2006 · Sp. zn.: 3 As 24/2004 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 20 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §18; 231/2001 Sb.: §19; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §78 odst.1; 150/2002 Sb.: §78;

740/2006 Opatření obecné povahy a pojem, algoritmus přezkumu

Datum: 27.09.2005 · Sbírkové č.: 740/2006 · Sp. zn.: 1 Ao 1/2005 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 25 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101c; 150/2002 Sb.: §101b; 150/2002 Sb.: §101d odst.2; 150/2002 Sb.: §101a; 150/2002 Sb.: §101d; 150/2002 Sb.: §101d odst.1; 500/2004 Sb.: §171; 500/2004 Sb.: §172; 500/2004 Sb.: §173; 500/2004 Sb.: §174; 127/2005 Sb.: §34 odst.4;

741/2006 Právo Evropských společenství: výklad právních norem. Daň z přidané hodnoty

Datum: 29.09.2005 · Sbírkové č.: 741/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 92/2005 - 45 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 39 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §2b odst.3;

742/2006 Daň z přidané hodnoty: okamžik uskutečnění zdanitelného plnění

Datum: 29.06.2005 · Sbírkové č.: 742/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 24/2004 - 71 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 51 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.; 513/1991 Sb.; 588/1992 Sb.: §9 odst.1 písm.a);

743/2006 Daňové řízení: formulace výzvy k prokázání skutečností ve vytýkacím řízení

Datum: 22.11.2004 · Sbírkové č.: 743/2006 · Sp. zn.: 30 Ca 212/2003 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §43;

744/2006 Rozhodnutí správního orgánu a náležitosti odůvodnění

Datum: 20.09.2005 · Sbírkové č.: 744/2006 · Sp. zn.: 2 As 18/2004 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 58 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47 odst.3; 500/2004 Sb.: §47 odst.3; JUD30731CZ 4 Azs 55/2003 - 51;

745/2006 Ochrana přírody a krajiny a vstup správního orgánu na cizí pozemek

Datum: 15.09.2005 · Sbírkové č.: 745/2006 · Sp. zn.: 5 As 38/2004 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 61 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §130; 71/1967 Sb.: §3 odst.2; 71/1967 Sb.: §3 odst.1; 71/1967 Sb.: §4 odst.1; 71/1967 Sb.: §22; 71/1967 Sb.: §38; 114/1992 Sb.: §62;

746/2006 Dozor nad kapitálovým trhem a opatření k nápravě

Datum: 20.07.2004 · Sbírkové č.: 746/2006 · Sp. zn.: 5 A 69/2001 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 64 · Vztah k předpisu: 591/1992 Sb.: §86 odst.1 písm.a);

747/2006 Služební poměr příslušníka Policie České republiky a náhrada škody

Datum: 20.09.2005 · Sbírkové č.: 747/2006 · Sp. zn.: 2 As 33/2004 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 71 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §77; 186/1992 Sb.: §78; 186/1992 Sb.: §79;

748/2006 Platové třídy a výkon práce vedoucího zaměstnance

Datum: 26.08.2005 · Sbírkové č.: 748/2006 · Sp. zn.: 2 As 62/2004 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 73 · Vztah k předpisu: 143/1992 Sb.: §5;

749/2006 Ochrana utajovaných skutečností a ověření bezpečnostní způsobilosti

Datum: 30.06.2004 · Sbírkové č.: 749/2006 · Sp. zn.: 5 As 25/2003 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 76 · Vztah k předpisu: 148/1998 Sb.: §18; 148/1998 Sb.: §36 odst.5;

750/2006 Právo na informace a přístupnost nové žádosti v téže věci

Datum: 15.07.2004 · Sbírkové č.: 750/2006 · Sp. zn.: 5 A 65/2002 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 81 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.:; 106/1999 Sb.;

751/2006 Důchodové pojištění a vznik nároku na plný invalidní důchod

Datum: 30.01.2004 · Sbírkové č.: 751/2006 · Sp. zn.: 4 Ads 49/2003 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §38 písm.a); 155/1995 Sb.: §40 odst.1; 155/1995 Sb.: §40 odst.2; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §109 odst.3;

752/2006 Důchodové pojištění a soudní smír o výši vyměřovacího základu

Datum: 10.06.2004 · Sbírkové č.: 752/2006 · Sp. zn.: 1 Ads 4/2003 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 88 · Vztah k předpisu: 589/1992 Sb.: §5 odst.1 písm.a); 155/1995 Sb.: §56 odst.1 písm.b);

753/2006 Restituce a rehabilitace a povaha lhůty pro uplatnění nároku

Datum: 14.07.2004 · Sbírkové č.: 753/2006 · Sp. zn.: 5 Ads 61/2003 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 91 · Vztah k předpisu: 39/2000 Sb.: §2 odst.2; 39/2000 Sb.;

754/2006 Celní řízení: doměření daně jako opatření k nápravě vydané při následné kontrole

Datum: 24.06.2005 · Sbírkové č.: 754/2006 · Sp. zn.: 7 Afs 60/2004 - 113 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2006 · Strana: 94 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §46 odst.7; 13/1993 Sb.: §127 odst.3;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.