Vydání 2/2005

Číslo: 2/2005 · Ročník: III · Rozhodnutí č: 448/2005 - 469/2005

Obsah vydání 2/2005

Stáhnout PDF

448/2005 Povaha rozhodnutí o vyvlastnění a o zřízení věcného břemene

Datum: 12.10.2004 · Sbírkové č.: 448/2005 · Sp. zn.: 4 As 47/2003 - 125 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 97 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §128 odst.2; 50/1976 Sb.: §108; 2/1993 Sb.: čl.11 odst.4; 13/1997 Sb.: §17 odst.3; 151/2000 Sb.: §91 odst.3; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD8453CZ R I 352/28; JUD39949CZ 7 A 23/2002 - 36;

449/2005 Stavební řízení a vyvěšení územního rozhodnutí

Datum: 05.05.2004 · Sbírkové č.: 449/2005 · Sp. zn.: 6 A 100/2002 - 74 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §26; 71/1967 Sb.: §51; 50/1976 Sb.: §42 odst.2; 50/1976 Sb.: §69 odst.2; 132/1998 Sb.: §48 odst.1; JUD26383CZ 7 A 178/2002 - 36; JUD39810CZ 5 A 90/2002 - 28;

450/2005 Správní řízení a nedostatek řádného doručení rozhodnutí

Datum: 12.10.2004 · Sbírkové č.: 450/2005 · Sp. zn.: 2 As 27/2004 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 112 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §25 odst.3; JUD39803CZ 5 A 72/2002 - 17;

451/2005 Volby a neplatnost volby kandidáta

Datum: 10.11.2004 · Sbírkové č.: 451/2005 · Sp. zn.: Vol 8/2004 - 35 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 114 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §90; JUD3994CZ Pl. ÚS 1/92;

452/2005 Služební poměr vojáka z povolání (odchodné)

Datum: 25.08.2004 · Sbírkové č.: 452/2005 · Sp. zn.: 6 A 136/2000 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 117 · Vztah k předpisu: 76/1922 Sb.: §5 odst.2; 87/1991 Sb.: §30; 1/1993 Sb.: čl.1 odst.1; JUD19732CZ 6 A 122/95 - 18; JUD31775CZ II. ÚS 27/98; JUD19976CZ 7 A 61/99 - 37;

453/2005 Právo na informace o životním prostředí

Datum: 25.10.2004 · Sbírkové č.: 453/2005 · Sp. zn.: 6 A 93/2001 - 56 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 124 · Vztah k předpisu: 83/1990 Sb.: §6 odst.2 písm.e); 83/1990 Sb.: §12; 2/1993 Sb.: čl.35; 2/1993 Sb.: čl.35 odst.2; 123/1998 Sb.; 128/1998 Sb.; 150/2002 Sb.: §33; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); JUD31694CZ I. ÚS 282/97; JUD31744CZ III. ÚS 66/97; JUD25202CZ 22 Cdo 985/2001;

454/2005 Význam doložky právní moci na rozhodnutí správního orgánu I. stupně

Datum: 16.11.2004 · Sbírkové č.: 454/2005 · Sp. zn.: 1 As 28/2004 - 106 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 128 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §53; 150/2002 Sb.: §5;

455/2005 Řízení před soudem a odkladný účinek

Datum: 05.11.2004 · Sbírkové č.: 455/2005 · Sp. zn.: 57 Ca 14/2004 - 40 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 132 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §66; 150/2002 Sb.: §73 odst.2;

456/2005 Ochrana proti nečinnosti správního orgánu

Datum: 30.09.2004 · Sbírkové č.: 456/2005 · Sp. zn.: 7 Afs 33/2003 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 134 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §81 odst.2; JUD32650CZ IV. ÚS 390/01; JUD120084CZ IV. ÚS 355/01; JUD29535CZ IV. ÚS 471/02; JUD12278CZ 30 Ca 177/97; JUD122286CZ IV. ÚS 705/2000;

457/2005 Správní řízení a předběžná otázka

Datum: 25.08.2004 · Sbírkové č.: 457/2005 · Sp. zn.: 6 A 39/2000 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 136 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §40 odst.2;

458/2005 Správní řízení a přípustnost obnovy řízení

Datum: 19.10.2004 · Sbírkové č.: 458/2005 · Sp. zn.: 3 As 16/2004 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 138 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §29 odst.1; 71/1967 Sb.: §40 odst.2; 71/1967 Sb.: §62 odst.1 písm.e); JUD31426CZ IV. ÚS 366/96;

459/2005 Správní soudnictví a chybné označení žalovaného správního orgánu

Datum: 19.10.2004 · Sbírkové č.: 459/2005 · Sp. zn.: 3 Ads 11/2004 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 144 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §69; 150/2002 Sb.: §109 odst.3; 388/2002 Sb.;

460/2005 Důchodové pojištění a příplatek k důchodu podle zákona o soudní rehabilitaci

Datum: 19.10.2004 · Sbírkové č.: 460/2005 · Sp. zn.: 3 Ads 8/2004 - 95 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 146 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.: §25 odst.7;

461/2005 Správní trestání a právo staré a nové

Datum: 27.10.2004 · Sbírkové č.: 461/2005 · Sp. zn.: 6 A 126/2002 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 149 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; 2/1993 Sb.: čl.40; 209/1993 Sb.: čl.6 odst.1; 125/1997 Sb.: §5; 125/1997 Sb.: §20; 125/1997 Sb.: §24; 125/1997 Sb.: §39; 183/2001 Sb.; 185/2001 Sb.: §66; 185/2001 Sb.: §83 odst.9; 150/2002 Sb.: §60; 150/2002 Sb.: §61; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); JUD26357CZ 28 Ca 151/2002 - 34;

462/2005 Nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu

Datum: 27.10.2004 · Sbírkové č.: 462/2005 · Sp. zn.: 6 A 127/2002 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 152 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); JUD5626CZ 6 A 243/93;

463/2005 Hospodářská soutěž a účastenství v řízení

Datum: 21.10.2004 · Sbírkové č.: 463/2005 · Sp. zn.: 2 A 11/2002 - 227 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 155 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §14; 71/1967 Sb.: §33 odst.2; 71/1967 Sb.: §33; 143/2001 Sb.: §21 odst.1; JUD31740CZ IV. ÚS 208/96;

464/2005 Kompetenční spory a telekomunikační tajemství

Datum: 07.10.2004 · Sbírkové č.: 464/2005 · Sp. zn.: Konf 95/2003 - 15 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 173 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §86 odst.1;

465/2005 Kompetenční spory a povinnost platit telekomunikační úhrady

Datum: 03.09.2004 · Sbírkové č.: 465/2005 · Sp. zn.: Konf 81/2003 - 16 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 175 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 99/1963 Sb.; 151/2000 Sb.: §95; 151/2000 Sb.: §107; JUD19908CZ 6 A 66/2000;

466/2005 Smlouva o podílu na úhradě nákladů podle energetického zákona

Datum: 14.10.2004 · Sbírkové č.: 466/2005 · Sp. zn.: 7 As 58/2003 - 104 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 180 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 99/1963 Sb.: §244; 458/2000 Sb.: §17 odst.8 písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b);

467/2005 Řízení před soudem a ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 08.10.2004 · Sbírkové č.: 467/2005 · Sp. zn.: 5 Ads 53/2003 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 183 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82;

468/2005 Ceny a porušení závazného postupu při kalkulaci ceny

Datum: 26.10.2004 · Sbírkové č.: 468/2005 · Sp. zn.: 5 A 74/2002 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 185 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §15 odst.1 písm.c);

469/2005 Řízení před soudem a jiná vada řízení

Datum: 13.10.2004 · Sbírkové č.: 469/2005 · Sp. zn.: 3 As 40/2003 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2005 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.1; 150/2002 Sb.: §49 odst.3; 150/2002 Sb.: §52; 150/2002 Sb.: §77; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §130 odst.1; JUD32311CZ Pl. ÚS 16/99;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.