Vydání 7-8/2016

Číslo: 7-8/2016 · Ročník: XIV · Rozhodnutí č: 3406/2016 - 3430/2016

Obsah vydání 7-8/2016

Stáhnout PDF

3406/2016 Správní řízení: doručování; e-mailová adresa s diakritickými znaménky

Datum: 27.01.2016 · Sbírkové č.: 3406/2016 · Sp. zn.: 1 As 104/2015 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 637 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §20 odst.1; 500/2004 Sb.: §19 odst.3; 500/2004 Sb.: §20 odst.1; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD37931CZ 2 As 45/2005 - 65; JUD147465CZ 3 As 44/2008 - 80; JUD304593CZ 10 A 41/2015 - 16;

3407/2016 Správní trestání: odpovědnost za správní delikt při zastoupení na základě plné moci; zavinění

Datum: 16.03.2016 · Sbírkové č.: 3407/2016 · Sp. zn.: 2 As 249/2015 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 639 · Vztah k předpisu: 255/2012 Sb.: §10 odst.2; 255/2012 Sb.: §15 odst.1 písm.a); JUD246989CZ 5 As 112/2012 - 44; JUD310751CZ 19 A 33/2015 - 34;

3408/2016 Správní trestání: ústní jednání v nemocnici

Datum: 31.03.2016 · Sbírkové č.: 3408/2016 · Sp. zn.: 9 As 226/2015 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 645 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §20 odst.1; 200/1990 Sb.: §74; JUD30397CZ 7 A 112/2002 - 36; JUD152227CZ 7 As 28/2009 - 99; JUD158075CZ 1 As 64/2009 - 153; JUD229664CZ 7 As 77/2012 - 44; JUD310783CZ 41 A 42/2014 - 112;

3409/2016 Řízení před soudem: nepřípustnost žaloby na ochranu proti nečinnosti

Datum: 25.05.2016 · Sbírkové č.: 3409/2016 · Sp. zn.: 5 As 9/2015 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 650 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §79 odst.1; 500/2004 Sb.: §80 odst.3; JUD33632CZ Pl. ÚS 3/05; JUD30765CZ 2 Afs 98/2004 - 65; JUD104712CZ 7 Ans 1/2007 - 100; JUD152082CZ 25 Cdo 1891/2007; JUD147729CZ 2 Ans 1/2008 - 84; JUD184805CZ 7 Ans 5/2008 - 164; JUD154355CZ 9 Ans 8/2009 - 149; JUD156230CZ 1 Ans 2/2009 - 79; JUD162246CZ 2 Ans 5/2009 - 59; JUD192042CZ 8 Ans 5/2010 - 43; JUD203405CZ 7 Ans 6/2011 - 79; JUD253154CZ 8 Ans 2/2012 - 278; JUD251564CZ 21 Cdo 1246/2013; JUD284428CZ 7 Afs 11/2014 - 47; JUD302661CZ 29 A 95/2014 - 30;

3410/2016 Řízení před soudem: obecně závazná vyhláška

Datum: 17.02.2016 · Sbírkové č.: 3410/2016 · Sp. zn.: 7 As 323/2015 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 657 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §50 odst.4; 131/2000 Sb.: §44 odst.3; JUD142835CZ Pl. ÚS 14/07; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31454CZ III. ÚS 94/97; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD40269CZ 4 As 5/2003 - 52; JUD193069CZ 8 Ao 7/2010 - 65; JUD208082CZ 3 Ao 6/2011 - 47; JUD316014CZ 6 A 163/2015 - 44;

3411/2016 Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků

Datum: 15.03.2016 · Sbírkové č.: 3411/2016 · Sp. zn.: 8 As 78/2015 - 22 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 665 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.2; JUD48486CZ 2 Afs 52/2006 - 86; JUD227733CZ 4 Ads 41/2012 - 32; JUD229141CZ 1 As 179/2012 - 37; JUD237152CZ 2 Ans 12/2012 - 39; JUD298568CZ 30 A 34/2012 - 58; JUD238285CZ 3 Aps 2/2013 - 29; JUD239477CZ 5 Aps 3/2013 - 23; JUD241750CZ 7 Ans 7/2013 - 22; JUD243213CZ 9 Aps 6/2013 - 17; JUD248262CZ 4 Ans 10/2013 - 30; JUD248533CZ 6 As 96/2013 - 25; JUD249910CZ 7 As 26/2014 - 14; JUD252407CZ 9 As 124/2014 - 13; JUD282072CZ 3 As 225/2014 - 16; JUD306467CZ 1 As 196/2014 - 19; JUD316097CZ 30 A 11/2014 - 176; JUD282733CZ 9 As 1/2015 - 26;

3412/2016 Řízení před soudem: výzva k odstranění reklamního zařízení; úkon podle části čtvrté správního řádu

Datum: 19.05.2016 · Sbírkové č.: 3412/2016 · Sp. zn.: 6 As 69/2016 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 669 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §31 odst.9; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §82; 500/2004 Sb.; JUD30745CZ 6 Ans 1/2003 - 101; JUD30813CZ 2 Aps 3/2004 - 42; JUD43266CZ 7 Afs 84/2004 - 84; JUD30981CZ 1 Afs 24/2005 - 70; JUD46461CZ 6 Aps 2/2005 - 60; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD133953CZ 2 Aps 3/2007 - 91; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD153958CZ 7 Aps 2/2009 - 197; JUD163583CZ 7 Aps 2/2010 - 51; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD225561CZ 2 As 86/2010 - 90; JUD235006CZ 1 Ans 21/2012 - 42; JUD320955CZ 11 A 164/2013 - 65; JUD252503CZ 6 Afs 46/2014 - 39; JUD262465CZ 2 As 35/2014 - 109; JUD282138CZ 1 Afs 242/2014 - 33; JUD309409CZ 29 A 56/2015 - 120; JUD311592CZ 3 As 173/2015 - 21; JUD315971CZ 10 Afs 151/2015 - 27;

3413/2016 Řízení před soudem: žaloba na ochranu proti nečinnosti

Datum: 13.01.2016 · Sbírkové č.: 3413/2016 · Sp. zn.: 9 A 113/2015 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 675 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §72 odst.5; 111/1998 Sb.: §72 odst.14; 150/2002 Sb.: §79; JUD138385CZ 1 Ans 5/2008 - 104; JUD208823CZ 7 As 66/2010 - 119; JUD197852CZ 2 As 37/2011 - 81; JUD290032CZ 30 A 73/2012 - 73;

3414/2016 Řízení před soudem: soudní ochrana ve věcech místního referenda

Datum: 17.03.2016 · Sbírkové č.: 3414/2016 · Sp. zn.: Ars 4/2015 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 683 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §90 odst.1; 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §110 odst.2 písm.c); 22/2004 Sb.: §8 odst.3; 22/2004 Sb.: §10 odst.1 písm.d); 22/2004 Sb.: §10 odst.1 písm.c); 22/2004 Sb.: §58; 183/2006 Sb.; JUD34848CZ I. ÚS 101/05; JUD34556CZ 52 Ca 71/2006 - 68; JUD221554CZ Ars 1/2012 - 26; JUD224269CZ Ars 4/2012 - 47; JUD225533CZ Vol 4/2012 - 39; JUD239943CZ Ars 2/2012 - 43; JUD247091CZ 7 Ans 10/2012 - 46; JUD240082CZ Ars 2/2013 - 59; JUD277752CZ Vol 23/2014 - 110; JUD308321CZ 50 A 5/2015 - 57; JUD310370CZ Ars 1/2015 - 94;

3415/2016 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti

Datum: 29.03.2016 · Sbírkové č.: 3415/2016 · Sp. zn.: 4 As 217/2015 - 182 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 697 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a odst.1; 150/2002 Sb.: §101a; 150/2002 Sb.: §107; 183/2006 Sb.: §23; JUD114744CZ I. ÚS 486/04; JUD142835CZ Pl. ÚS 14/07; JUD148522CZ IV. ÚS 2239/07; JUD31694CZ I. ÚS 282/97; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD34544CZ 4 As 50/2004 - 59; JUD41159CZ 2 Afs 66/2004 - 53; JUD31003CZ Na 112/2006 - 37; JUD38977CZ 2 Ans 3/2006 - 49; JUD51707CZ 5 As 3/2007 - 68; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD149429CZ 2 Aps 6/2007 - 55; JUD108102CZ 2 Ao 1/2008 - 51; JUD133776CZ 5 Ao 3/2008 - 27; JUD146194CZ 2 Ao 2/2008 - 62; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD165173CZ 8 Ao 1/2010 - 89; JUD183369CZ 2 Aps 1/2010 - 156; JUD186558CZ 2 Ao 5/2010 - 24; JUD187084CZ 9 Ao 4/2010 - 27; JUD226722CZ 1 Ao 1/2010 - 247; JUD234464CZ 9 Aps 5/2012 - 56; JUD238257CZ 6 Aos 3/2012 - 74; JUD239493CZ 3 Aos 2/2012 - 50; JUD240752CZ 8 Aos 1/2012 - 68; JUD243022CZ 5 Aos 3/2012 - 36; JUD255598CZ 5 Aos 3/2012 - 70; JUD240391CZ 2 Aos 1/2013 - 138; JUD243090CZ 1 Aos 2/2013 - 116; JUD243181CZ 1 Aos 3/2013 - 58; JUD244704CZ 3 Ans 6/2013 - 21; JUD249998CZ 6 Aos 2/2013 - 95; JUD250035CZ 3 Aos 1/2013 - 49; JUD251321CZ 6 Aps 8/2013 - 85; JUD255632CZ 4 Ans 4/2013 - 48; JUD262451CZ 9 Aos 2/2013 - 118; JUD268499CZ 8 Aos 2/2013 - 85; JUD306168CZ 10 Ads 99/2014 - 58; JUD319430CZ 3 As 192/2015 - 47;

3416/2016 Daňové řízení: přeplatek; úhrada splatných pohledávek za majetkovou podstatou

Datum: 21.04.2016 · Sbírkové č.: 3416/2016 · Sp. zn.: 7 Afs 261/2015 - 18 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 715 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.; 182/2006 Sb.: §168 odst.2 písm.e); JUD311445CZ 45 Af 38/2012 - 53;

3417/2016 Daňové řízení: prodloužení lhůty pro stanovení daně

Datum: 25.05.2016 · Sbírkové č.: 3417/2016 · Sp. zn.: 2 Afs 22/2016 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 719 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.; 280/2009 Sb.: §89; 280/2009 Sb.: §145 odst.2; 280/2009 Sb.: §148 odst.2; JUD142840CZ I. ÚS 1611/07; JUD24323CZ 26 Cdo 2864/2000; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004 - 48; JUD42018CZ 4 Azs 27/2004 - 74; JUD51488CZ 3 As 4/2007 - 58; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD150331CZ 4 As 1/2008 - 220; JUD317120CZ 31 Af 1/2014 - 32; JUD306480CZ 7 Afs 7/2015 - 47; JUD307885CZ 9 Afs 66/2015 - 36;

3418/2016 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek; dokazování

Datum: 19.01.2016 · Sbírkové č.: 3418/2016 · Sp. zn.: 4 Afs 87/2015 - 29 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 725 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §72 odst.1; 235/2004 Sb.: §73; 280/2009 Sb.: §98 odst.1; JUD30421CZ 1 Afs 3/2003 - 68; JUD106947CZ 2 Afs 93/2007 - 85; JUD146317CZ 9 Afs 30/2008 - 86; JUD221688CZ 7 Afs 86/2011 - 143; JUD224266CZ 7 Afs 21/2012 - 44; JUD227832CZ 9 Afs 1/2012 - 47; JUD304263CZ 15 Af 333/2012 - 29; JUD282741CZ 4 Afs 24/2015 - 35; JUD284339CZ 4 Afs 25/2015 - 39;

3419/2016 Daň z přidané hodnoty: ručení příjemce zdanitelného plnění; úmysl poskytovatele zdanitelného plnění

Datum: 28.04.2016 · Sbírkové č.: 3419/2016 · Sp. zn.: 4 Afs 294/2015 - 23 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 727 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §109 odst.1 písm.b);

3420/2016 Daň z nemovitých věcí: sazba daně; kolaudační souhlas

Datum: 15.03.2016 · Sbírkové č.: 3420/2016 · Sp. zn.: 2 Afs 153/2014 - 71 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 734 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §28; 338/1992 Sb.: §11; 280/2009 Sb.: §99 odst.1; JUD294885CZ 29 Af 43/2010 - 37; JUD208112CZ 7 Afs 70/2011 - 84; JUD300645CZ 29 Af 147/2011 - 213; JUD244629CZ 9 Afs 32/2013 - 21; JUD252522CZ 7 Afs 88/2013 - 24;

3421/2016 Ochrana před nezákonným zásahem: neprovedení zápisu do registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce a výsledků maturitních zkoušek

Datum: 19.02.2016 · Sbírkové č.: 3421/2016 · Sp. zn.: 3 A 126/2015 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 739 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 561/2004 Sb.: §80 odst.1; 561/2004 Sb.: §81 odst.6; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD218042CZ 4 Aps 4/2011 - 68;

3422/2016 Školství: právo na výuku náboženství; zrušení výuky náboženství jako nezákonný zásah; liberační důvody

Datum: 21.04.2016 · Sbírkové č.: 3422/2016 · Sp. zn.: 5 As 65/2015 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 742 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.; 2/1993 Sb.: čl.16 odst.3; 3/2002 Sb.: §7 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §33 odst.8; 561/2004 Sb.: §15; 561/2004 Sb.: §15 odst.3; 561/2004 Sb.: §15 odst.1; 561/2004 Sb.: §15 odst.2; JUD33584CZ I. ÚS 664/03; JUD34669CZ Pl. ÚS 77/06; JUD241896CZ 8 As 65/2012 - 122; JUD304013CZ 46 A 26/2013 - 111; JUD253180CZ 7 As 56/2014 - 30; JUD284541CZ 2 Afs 1/2015 - 49; JUD313491CZ 9 Ads 179/2015 - 137; JUD316648CZ 9 Azs 229/2015 - 53;

3423/2016 Provoz na pozemních komunikacích: námitky proti záznamu bodů v registru řidičů; retroaktivita ve prospěch pachatele

Datum: 27.04.2016 · Sbírkové č.: 3423/2016 · Sp. zn.: 6 As 60/2016 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 752 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.7 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; 2/1993 Sb.: čl.40; 13/1997 Sb.; 361/2000 Sb.: §123f; JUD190062CZ 6 As 49/2003 - 46; JUD103164CZ 1 As 30/2007 - 53; JUD155419CZ 9 As 96/2008 - 44; JUD245919CZ 6 As 67/2013 - 16; JUD280087CZ 8 As 111/2013 - 53; JUD310897CZ 5 As 104/2013 - 32; JUD262471CZ 6 As 114/2014 - 44; JUD313188CZ 6 As 114/2014 - 69; JUD313243CZ 6 As 114/2014 - 55;

3424/2016 Starobní důchod: splnění podmínky výchovy dítěte; péče o dítě manžela; uzavření manželství

Datum: 27.04.2016 · Sbírkové č.: 3424/2016 · Sp. zn.: 6 Ads 112/2015 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 757 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §20 odst.2; 155/1995 Sb.: §28; 155/1995 Sb.: §32 odst.4; JUD240714CZ 3 Ads 134/2012 - 23; JUD304892CZ 16 Ad 88/2014 - 31; JUD306504CZ 7 Ads 277/2014 - 43; JUD286000CZ 10 Ads 66/2015 - 30;

3425/2016 Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek

Datum: 22.10.2015 · Sbírkové č.: 3425/2016 · Sp. zn.: 8 Ads 42/2015 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 762 · Vztah k předpisu: 117/1995 Sb.: §30; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58; JUD147786CZ 3 Ads 93/2008 - 55; JUD238309CZ 8 Afs 31/2012 - 53; JUD286025CZ 9 Ads 278/2014 - 73;

3426/2016 Služební poměr: přezkum rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru

Datum: 24.09.2015 · Sbírkové č.: 3426/2016 · Sp. zn.: 10 As 87/2014 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 765 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.d); JUD103526CZ 7 Ca 104/2005 - 26; JUD103079CZ 4 As 58/2006 - 94; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119;

3427/2016 Územní řízení: posouzení záměru

Datum: 10.12.2015 · Sbírkové č.: 3427/2016 · Sp. zn.: 47 A 15/2013 - 165 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 773 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.101; 1/1993 Sb.: čl.101 odst.4; 128/2000 Sb.: §7 odst.2; 183/2006 Sb.: §90 písm.e); JUD152838CZ Konf 24/2008 - 21;

3428/2016 Stavební řízení: prodloužení trvání dočasné stavby; změna dočasné stavby na stavbu trvalou

Datum: 10.05.2016 · Sbírkové č.: 3428/2016 · Sp. zn.: 8 As 79/2014 - 108 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 778 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §85 odst.1; 132/1998 Sb.: §35; 183/2006 Sb.: §190 odst.3; 503/2006 Sb.; JUD153284CZ IV. ÚS 610/06; JUD182528CZ II. ÚS 3168/09 - 1; JUD81049CZ 22 Cdo 1340/2004; JUD38440CZ 8 As 28/2005 - 120; JUD149428CZ 4 As 2/2007 - 285; JUD145979CZ 1 Afs 140/2008 - 77; JUD154808CZ 8 As 7/2008 - 116; JUD160602CZ 7 As 26/2008 - 140; JUD219434CZ 22 Cdo 4681/2009; JUD299356CZ 30 A 27/2013 - 52; JUD277266CZ 1 As 128/2014 - 59; JUD283438CZ 4 As 217/2014 - 37; JUD317074CZ 6 As 75/2015 - 17;

3429/2016 Pobyt cizinců: maření výkonu rozhodnutí o správním vyhoštění

Datum: 08.04.2016 · Sbírkové č.: 3429/2016 · Sp. zn.: 8 Azs 171/2015 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 788 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §124 odst.1 písm.b); 326/1999 Sb.: §129 odst.3; 326/1999 Sb.: §129 odst.1; JUD151559CZ Pl. ÚS 10/08; JUD148078CZ 5 Azs 28/2008 - 68; JUD181487CZ 9 As 5/2010 - 74; JUD185078CZ 2 As 79/2010 - 79; JUD208095CZ 7 As 79/2010 - 150; JUD208125CZ 2 As 31/2011 - 104; JUD241752CZ 8 As 93/2012 - 41; JUD313573CZ 78 A 27/2015 - 28; JUD318584CZ 4 Azs 250/2015 - 51; JUD319402CZ 4 Azs 262/2015 - 31;

3430/2016 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem jeho předání do jiného členského státu EU; předpoklad dosažení účelu zajištění; žádost o mezinárodní ochranu

Datum: 06.05.2016 · Sbírkové č.: 3430/2016 · Sp. zn.: 10 Azs 256/2015 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2016 · Strana: 796 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §129; 326/1999 Sb.: §129 odst.5; 150/2002 Sb.: §103 odst.1; JUD48954CZ 3 As 51/2006 - 65; JUD208095CZ 7 As 79/2010 - 150; JUD208129CZ 1 As 119/2011 - 39; JUD218930CZ 8 As 60/2011 - 64; JUD282824CZ 7 Azs 11/2015 - 32; JUD313467CZ 33 A 60/2015 - 59; JUD313521CZ 33 A 66/2015 - 35; JUD316702CZ 3 Afs 99/2015 - 26; JUD321957CZ 3 Azs 283/2015 - 62; 32013R0604 (EU): čl.28;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.