Vydání 3/2014

Číslo: 3/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 2974/2014 - 2991/2014

Obsah vydání 3/2014

Stáhnout PDF

2974/2014 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí rektora ve věci výjimky ze studijního a zkušebního řádu

Datum: 09.10.2013 · Sbírkové č.: 2974/2014 · Sp. zn.: 1 As 52/2012 - 114 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 213 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §62; 111/1998 Sb.: §63; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD26280CZ 6 A 153/2002 - 18; JUD30902CZ 3 As 28/2005 - 89; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54;

2975/2014 Řízení před soudem: přezkum usnesení o schválení územního plánu; územní samospráva: změna programu zasedání zastupitelstva obce

Datum: 30.09.2013 · Sbírkové č.: 2975/2014 · Sp. zn.: 8 Aps 2/2013 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 220 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §94 odst.2; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §101a; 22/2004 Sb.: §13; JUD32539CZ IV. ÚS 331/02; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD221554CZ Ars 1/2012 - 26;

2977/2014 Správní trestání: povinnost řidiče podrobit se lékařskému vyšetření k zjištění ovlivnění alkoholem

Datum: 25.06.2013 · Sbírkové č.: 2977/2014 · Sp. zn.: 17A 2/2012 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 3/2014 · Strana: 238 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.d); 361/2000 Sb.: §5 odst.1 písm.f); 379/2005 Sb.: §2 písm.q); 379/2005 Sb.: §2 písm.p); 379/2005 Sb.: §2 písm.o); 379/2005 Sb.: §16 odst.4; 379/2005 Sb.: §16 odst.2; JUD133943CZ 8 As 11/2007 - 56; JUD161359CZ 6 As 40/2009 - 125;

2978/2014 Daň z převodu nemovitostí: základ daně

Datum: 06.11.2013 · Sbírkové č.: 2978/2014 · Sp. zn.: 1 Afs 73/2013 - 58 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 244 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §120; 40/1964 Sb.: §121; 357/1992 Sb.: §10;

2979/2014 Právo na informace: povinná osoba

Datum: 07.06.2013 · Sbírkové č.: 2979/2014 · Sp. zn.: 62A 26/2012 - 129 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2014 · Strana: 247 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §17 odst.2; 106/1999 Sb.: §2 odst.1; JUD34667CZ I. ÚS 260/06; JUD26340CZ 5 A 119/2001 - 38; JUD132983CZ 8 As 57/2006 - 67;

2980/2014 Školství: habilitační řízení

Datum: 17.01.2013 · Sbírkové č.: 2980/2014 · Sp. zn.: 30A 73/2012 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2014 · Strana: 254 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §72 odst.9; 6/2002 Sb.: §74 odst.2; 6/2002 Sb.: §85; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30627CZ 5 Afs 16/2003 - 56; JUD37753CZ 2 As 37/2006 - 63;

2981/2014 Soudy a soudci: postih jednání soudce ve výkonu funkce

Datum: 27.08.2013 · Sbírkové č.: 2981/2014 · Sp. zn.: 2 As 134/2011 - 200 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 265 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §49 odst.1 písm.a); 200/1990 Sb.: §68; 6/2002 Sb.: §87; JUD32563CZ I. ÚS 249/2000; JUD30555CZ 6 A 126/2002 - 27; JUD192037CZ 5 As 76/2009 - 69;

2982/2014 Pomoc v hmotné nouzi: doplatek na bydlení; odůvodněné náklady na bydlení

Datum: 03.10.2013 · Sbírkové č.: 2982/2014 · Sp. zn.: 3 Ads 104/2012 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 274 · Vztah k předpisu: 107/2006 Sb.: §3 odst.1; 111/2006 Sb.: §34 odst.1 písm.a); 111/2006 Sb.: §34; 111/2006 Sb.: §60; 111/2006 Sb.: §60 písm.a);

2983/2014 Evidence obyvatel: zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Datum: 23.10.2013 · Sbírkové č.: 2983/2014 · Sp. zn.: 9 As 121/2012 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 279 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §85 odst.1; 133/2000 Sb.: §12 odst.1 písm.c);

2984/2014 Veřejnoprávní smlouvy: smlouva o poskytnutí účelové dotace; spory z veřejnoprávních smluv

Datum: 07.11.2013 · Sbírkové č.: 2984/2014 · Sp. zn.: 9 Afs 38/2013 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 285 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §141; 500/2004 Sb.: §169;

2985/2014 Zemědělství: zařazení do programu podpory předčasného ukončení zemědělské činnosti

Datum: 11.09.2013 · Sbírkové č.: 2985/2014 · Sp. zn.: 8 As 8/2010 - 233 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 290 · Vztah k předpisu: 69/2005 Sb.; 31999R1257 (EU);

2986/2014 Opatření obecné povahy: systém ekologické stability

Datum: 31.10.2013 · Sbírkové č.: 2986/2014 · Sp. zn.: 7 Aos 3/2013 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 295 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §4 odst.1; 114/1992 Sb.: §59 odst.1; 114/1992 Sb.: §59; 395/1992 Sb.: §2 odst.1; 395/1992 Sb.: §2; 395/1992 Sb.: §4 odst.2; 395/1992 Sb.: §4; 183/2006 Sb.: §39;

2987/2014 Pobyt cizinců: účinky rozhodnutí o správním vyhoštění

Datum: 30.09.2013 · Sbírkové č.: 2987/2014 · Sp. zn.: 8 As 101/2012 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 301 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §114 odst.4; 326/1999 Sb.: §118 odst.1; 326/1999 Sb.: §124; 326/1999 Sb.: §154; 500/2004 Sb.: §99; 500/2004 Sb.: §100 odst.5;

2988/2014 Pobyt cizinců: povolení k přechodnému pobytu; zadržení cestovního dokladu

Datum: 22.11.2013 · Sbírkové č.: 2988/2014 · Sp. zn.: 4 Aps 6/2013 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 307 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §117; JUD40066CZ 2 Afs 17/2003 - 54; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD223146CZ 1 Aps 6/2012 - 29;

2989/2014 Volby do Poslanecké sněmovny: neplatnost volby kandidáta

Datum: 27.11.2013 · Sbírkové č.: 2989/2014 · Sp. zn.: Vol 155/2013 - 11 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2014 · Strana: 313 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.19 odst.1; 1/1993 Sb.: čl.19; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.40; 247/1995 Sb.: §2; 247/1995 Sb.: §25; 247/1995 Sb.: §87 odst.1;

2990/2014 Shromažďovací právo: lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění

Datum: 17.10.2013 · Sbírkové č.: 2990/2014 · Sp. zn.: 22 A 122/2013 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 3/2014 · Strana: 314 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §13; 84/1990 Sb.: §17; 150/2002 Sb.: §40 odst.3; JUD244951CZ 22A 48/2013-16;

2991/2014 Státní sociální podpora: zjišťování příjmů společně posuzovaných osob

Datum: 28.06.2013 · Sbírkové č.: 2991/2014 · Sp. zn.: 78 Ad 12/2011 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 3/2014 · Strana: 315 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §6; 328/1991 Sb.: §14; 117/1995 Sb.;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.