Vydání 3/2014

Číslo: 3/2014 · Ročník: XII

2989/2014

Volby do Poslanecké sněmovny: neplatnost volby kandidáta

Volby do Poslanecké sněmovny: neplatnost volby kandidáta
k čl. 19 odst. 1 Ústavy
k čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k § 2 a § 25 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 204/2000 Sb. a č. 37/2002 Sb.
Skutečnost, že na někoho bylo podáno trestní oznámení, není a s ohledem na zásadu
presumpce
neviny (čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) ani nemůže být podmínkou pasivního volebního práva, a ani překážkou jeho výkonu. Ba co víc, platná Ústava, ani zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, nebrání kandidatuře a zvolení ani osobě, která již byla pravomocně odsouzena za trestný čin, a to dokonce i kdyby jí byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody a nacházela se v době voleb ve výkonu tohoto trestu (srov. § 2 ve spojení s § 25 zákona o volbách do Parlamentu České republiky, čl. 19 odst. 1 Ústavy).
(Podle usnesení volebního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2013, čj. Vol 155/2013-11)
Prejudikatura:
č. 354/2004 Sb. NSS.
Věc:
Zdeněk H. proti 1) Státní volební komisi a 2) Ing. Petrovi Bendlovi o návrh na neplatnost volby kandidáta.
Navrhovatel se svým návrhem domáhal vyslovení neplatnosti volby odpůrce 2), který byl zvolen poslancem za Občanskou demokratickou stranu ve volebním kraji Středočeský kraj. Důvodem neplatnosti volby odpůrce 2) měla být skutečnost, že na něj bylo v červenci roku 2013 podáno trestní oznámení v souvislosti s prodejem nemocnice v Nové Vsi pod Pleší, což voliči zřejmě nevěděli.
Nejvyšší správní soud návrh na vyslovení neplatnosti volby odpůrce 2) poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volbách konaných 25. 10. 2013 a 26. 10. 2013 zamítl.
Z odůvodnění:
(...) [3] Pro přezkum voleb používá Nejvyšší správní soud třístupňový algoritmus: v prvém kroku zjišťuje, zda došlo k porušení zákona o volbách do Parlamentu České republiky, ve druhém kroku analyzuje, zda toto porušení mělo vztah k celkovým výsledkům voleb v napadeném obvodu, a ve třetím závěrečném kroku posuzuje, zda je dána zásadní intenzita této zjištěné nezákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k takovému jednání nedošlo, nebyl by kandidát zřejmě vůbec zvolen (více viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2004, čj. Vol 6/2004-12, č. 354/2004 Sb. NSS). Tři popsané kroky tohoto algoritmu musí být splněny kumulativně.
[4] Navrhovatel za jediný důvod pro vyslovení neplatnosti volby kandidáta – odpůrce 2) označil skutečnost, že na něj bylo podáno trestní oznámení. Aniž by Nejvyšší správní soud toto tvrzení ověřoval, nutno konstatovat, že se nijak, ani vzdáleně, netýká jakéhokoliv možného porušení zákona o volbách do Parlamentu České republiky, jež je posuzováno v rámci prvního kroku výše uvedeného algoritmu. Skutečnost, že na někoho bylo podáno trestní oznámení, není a s ohledem na zásadu
presumpce
neviny (čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) ani nemůže být podmínkou pasivního volebního práva a ani překážkou jeho výkonu. Ba co víc, platná Ústava ani zákon o volbách do Parlamentu České republiky nebrání kandidatuře a zvolení osobě, která již byla pravomocně odsouzena za trestný čin, a to dokonce i kdyby jí byl udělen nepodmíněný trest odnětí svobody a nacházela se v době voleb ve výkonu tohoto trestu (srov. § 2 ve spojení s § 25 zákona o volbách do Parlamentu České republiky, čl. 19 odst. 1 Ústavy).
[5] Vzhledem k tomu, že žádné porušení zákona o volbách do Parlamentu České republiky či jiného relevantního právního předpisu navrhovatel ani netvrdil, nebylo namístě jej vyzývat k odstranění vad návrhu, neboť nebylo co blíže skutkově a právně konkretizovat. Jakékoliv doplnění návrhu o námitku nějakého porušení zákona o volbách do Parlamentu České republiky by totiž bylo obsahově návrhem zcela novým.
[6] Protože navrhovatel netvrdil žádné porušení zákona o volbách do Parlamentu České republiky, konstatuje Nejvyšší správní soud již v prvním kroku přezkumného algoritmu, že k žádnému porušení zákona o volbách do Parlamentu České republiky nedošlo, a návrh na vyslovení neplatnosti volby odpůrce 2) poslancem Poslanecké sněmovny zamítá. Jednání s ohledem na § 90 odst. 3 s. ř. s. nebylo třeba nařizovat.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.