Vydání 8/2010

Číslo: 8/2010 · Ročník: VIII · Rozhodnutí č: 2081/2010 - 2098/2010

Obsah vydání 8/2010

Stáhnout PDF

2081/2010 Řízení před soudem: zastoupení advokátem

Datum: 22.04.2010 · Sbírkové č.: 2081/2010 · Sp. zn.: 4 Azs 6/2010 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 659 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.8; 150/2002 Sb.: §105 odst.2; 150/2002 Sb.: §110; JUD104342CZ 1 Afs 120/2006 - 117; JUD149425CZ 8 Azs 16/2007 - 158;

2082/2010 Řízení před soudem: podmínky řízení; postoupení věci příslušnému orgánu

Datum: 18.12.2007 · Sbírkové č.: 2082/2010 · Sp. zn.: Nad 39/2006 - 16 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 663 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.5; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54;

2083/2010 Řízení před soudem: nahlížení do spisu

Datum: 28.01.2008 · Sbírkové č.: 2083/2010 · Sp. zn.: 8 Afs 101/2007 - 460 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 668 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §45 odst.1; 150/2002 Sb.: §120;

2084/2010 Řízení před soudem: přezkoumání rozhodnutí o námitce poddlužníka proti exekučnímu příkazu

Datum: 18.05.2010 · Sbírkové č.: 2084/2010 · Sp. zn.: 5 Afs 33/2008 - 180 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2010 · Strana: 671 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §315; 337/1992 Sb.: §73 odst.6 písm.a); 337/1992 Sb.: §73 odst.8; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c); JUD23308CZ 20 Cdo 2186/2001; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD34544CZ 4 As 50/2004 - 59; JUD38425CZ 8 Afs 94/2005 - 48; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120;

2085/2010 Daňové řízení: zastřené právní úkony

Datum: 13.05.2010 · Sbírkové č.: 2085/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 11/2010 - 94 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 679 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.7; 586/1992 Sb.: §15 odst.5; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004 - 48; JUD39140CZ 1 Afs 73/2004 - 89;

2086/2010 Daňové řízení: osobní účast daňového subjektu; k pojmu "nutný případ"

Datum: 25.02.2010 · Sbírkové č.: 2086/2010 · Sp. zn.: 7 Aps 2/2010 - 51 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 688 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §10 odst.4; 280/2009 Sb.: §25; 280/2009 Sb.: §27; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD44034CZ 2 Afs 207/2005 - 55; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119;

2087/2010 Daňové řízení: nečinnost správce daně; zahraniční dožádání

Datum: 18.02.2010 · Sbírkové č.: 2087/2010 · Sp. zn.: 7 Ans 1/2010 - 65 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 693 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §81 odst.3; JUD32940CZ II. ÚS 242/02; JUD32839CZ IV. ÚS 40/03; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44;

2088/2010 Daňové řízení: daňový nedoplatek

Datum: 30.03.2010 · Sbírkové č.: 2088/2010 · Sp. zn.: 8 Afs 19/2009 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 697 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §70 odst.3; 337/1992 Sb.: §70; 337/1992 Sb.: §73 odst.6; 337/1992 Sb.: §73 odst.7; JUD145319CZ 8 Afs 48/2006 - 155;

2089/2010 Daň z příjmů: účtování o dodávání výrobku

Datum: 21.04.2010 · Sbírkové č.: 2089/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 111/2009 - 97 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 702 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §3 odst.1; JUD26526CZ 35 Odo 1183/2003;

2090/2010 Volby do poslanecké sněmovny: registrace kandidátní listiny; správnost údajů o politické příslušnosti kandidáta

Datum: 23.04.2010 · Sbírkové č.: 2090/2010 · Sp. zn.: 22 A 28/2010 - 19 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 8/2010 · Strana: 708 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §32 odst.3; 247/1995 Sb.: §32 odst.1 písm.c); 247/1995 Sb.: §33 odst.3; 247/1995 Sb.: §33 odst.1; 247/1995 Sb.: §33 odst.2 písm.d); 247/1995 Sb.: §33 odst.2;

2091/2010 Volby do Poslanecké sněmovny: voličský průkaz; řízení před soudem: ochrana proti nevydání voličského průkazu

Datum: 13.05.2010 · Sbírkové č.: 2091/2010 · Sp. zn.: 22 A 39/2010 - 15 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 8/2010 · Strana: 710 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §6a odst.2; 227/2000 Sb.: §3 odst.2; 150/2002 Sb.: §88; 150/2002 Sb.: §93 odst.2; 21/2006 Sb.;

2092/2010 Správní trestání: stanovení výše pokuty; osobní a majetkové poměry pachatele

Datum: 20.04.2010 · Sbírkové č.: 2092/2010 · Sp. zn.: 1 As 9/2008 - 133 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2010 · Strana: 713 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.3; 150/2002 Sb.: §78 odst.2; JUD39844CZ 6 A 186/2002 - 45; JUD30393CZ Pst 5/2003 - 43; JUD48552CZ 2 As 33/2006 - 102;

2093/2010 Důchodové pojištění: zaměstnávání I. pracovní kategorie

Datum: 21.04.2010 · Sbírkové č.: 2093/2010 · Sp. zn.: 6 Ads 122/2009 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 723 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §17;

2094/2010 Pobyt cizinců: rodinný příslušník občana EU

Datum: 16.04.2010 · Sbírkové č.: 2094/2010 · Sp. zn.: 5 As 6/2010 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 731 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §15a odst.4 písm.b); 32004L0038 (EU);

2095/2010 Pobyt cizinců: navrácení v předešlý stav; povolení k dlouhodobému pobytu

Datum: 30.11.2009 · Sbírkové č.: 2095/2010 · Sp. zn.: 9 Ca 279/2008 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2010 · Strana: 735 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §47 odst.1; 500/2004 Sb.: §41;

2096/2010 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: věcná příslušnost k projednání přestupku

Datum: 19.05.2010 · Sbírkové č.: 2096/2010 · Sp. zn.: 1 As 36/2010 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 739 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §10 odst.1 písm.a); 361/2003 Sb.; 500/2004 Sb.: §77 odst.1; 500/2004 Sb.: §78 odst.1; 500/2004 Sb.: §94; 500/2004 Sb.: §95; 500/2004 Sb.: §96; 500/2004 Sb.: §97; 500/2004 Sb.: §98; 500/2004 Sb.: §99;

2097/2010 Správní řízení: pořizování zvukového záznamu v průběhu ústního jednání; pořádková opatření

Datum: 29.07.2009 · Sbírkové č.: 2097/2010 · Sp. zn.: 1 As 37/2009 - 93 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 743 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §45 odst.2; 1/1993 Sb.: čl.2 odst.4;

2098/2010 Katastr nemovitostí: zřejmý omyl při obnově a vedení katastru

Datum: 17.01.2008 · Sbírkové č.: 2098/2010 · Sp. zn.: 1 As 40/2007 - 103 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2010 · Strana: 747 · Vztah k předpisu: 22/1964 Sb.; 23/1964 Sb.; 344/1992 Sb.: §8 odst.1 písm.a); JUD34546CZ 1 Afs 20/2004 - 51; JUD30874CZ 2 Afs 23/2005 - 93; JUD38902CZ 59 Ca 94/2005 - 34;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.