Vydání 3/2010

Číslo: 3/2010 · Ročník: VIII · Rozhodnutí č: 1995/2010 - 2012/2010

Obsah vydání 3/2010

Stáhnout PDF

1995/2010 Řízení před soudem: návrh na ustanovení konkrétního zástupce

Datum: 21.12.2009 · Sbírkové č.: 1995/2010 · Sp. zn.: 7 Azs 24/2008 - 141 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2010 · Strana: 189 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.8; 150/2002 Sb.: §55 odst.4; JUD31405CZ II. ÚS 229/95; JUD34507CZ 8 As 21/2005 - 101; JUD103436CZ 6 Ads 64/2005 - 25; JUD34512CZ 2 As 2/2006 - 50;

1996/2010 Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy

Datum: 08.12.2009 · Sbírkové č.: 1996/2010 · Sp. zn.: 7 As 69/2008 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2010 · Strana: 193 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §118c; 150/2002 Sb.: §70 písm.b); JUD32790CZ II. ÚS 419/01; JUD32795CZ I. ÚS 412/01; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD148904CZ 5 As 42/2008 - 42;

1997/2010 Řízení před soudem: zrušení rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně

Datum: 24.11.2009 · Sbírkové č.: 1997/2010 · Sp. zn.: 1 Aps 2/2008 - 76 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2010 · Strana: 200 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §78 odst.3; JUD32683CZ I. ÚS 512/02; JUD42346CZ 5 Afs 223/2004 - 89; JUD30961CZ 2 Afs 31/2005 - 57; JUD103045CZ 1 As 60/2006 - 106; JUD190469CZ 8 Afs 113/2006 - 70; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

1998/2010 Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu; řízení o zajištění cizince

Datum: 01.12.2009 · Sbírkové č.: 1998/2010 · Sp. zn.: Aprk 12/2009 - 28 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2010 · Strana: 207 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §124 odst.1; 150/2002 Sb.: §53 odst.2; 150/2002 Sb.: §56 odst.2; JUD28321CZ 60538/00; JUD148516CZ 298/07; JUD151559CZ Pl. ÚS 10/08; JUD24427CZ 31195/96; JUD148643CZ 1 As 12/2009 - 61;

1999/2010 Ochrana zemědělského půdního fondu: rozhodnutí v pochybnostech; řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; kompeteční výluka

Datum: 24.11.2009 · Sbírkové č.: 1999/2010 · Sp. zn.: 1 As 89/2008 - 80 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2010 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 334/1992 Sb.: §1 odst.4; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §70 písm.b); JUD32790CZ II. ÚS 419/01; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64; JUD164571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD132939CZ 6 As 7/2007 - 63; JUD139549CZ 1 As 62/2008 - 75;

2000/2010 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; závaznost nálezů Ústavního soudu; daňové řízení: daňová kontrola

Datum: 03.12.2009 · Sbírkové č.: 2000/2010 · Sp. zn.: 2 Aps 2/2009 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2010 · Strana: 221 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.1; JUD32752CZ II. ÚS 334/02; JUD33376CZ IV. ÚS 29/05; JUD102393CZ IV. ÚS 301/05 - 2; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD157269CZ 8 Afs 46/2009 - 46;

2001/2010 Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; daňové řízení: zajišťovací příkaz

Datum: 24.11.2009 · Sbírkové č.: 2001/2010 · Sp. zn.: 9 Afs 13/2008 - 90 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2010 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §71; 150/2002 Sb.: §70 písm.b); JUD41499CZ 3 Afs 5/2004 - 63; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64; JUD47589CZ 8 Afs 37/2005 - 126; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86;

2002/2010 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odstranění tvrdostí zákona; správní řízení: náležitosti rozhodnutí

Datum: 26.11.2008 · Sbírkové č.: 2002/2010 · Sp. zn.: 10 Ca 370/2006 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2010 · Strana: 234 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §53a; 500/2004 Sb.: §180 odst.1; JUD33346CZ Pl. ÚS 21/04; JUD105374CZ IV. ÚS 2323/07; JUD34451CZ 6 A 25/2002 - 59;

2003/2010 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; služební poměr: nahlížení do osobního spisu

Datum: 29.10.2009 · Sbírkové č.: 2003/2010 · Sp. zn.: 30Ca 18/2009 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3/2010 · Strana: 239 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 361/2003 Sb.: §202 odst.4; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65;

2004/2010 Místní referendum: počátek běhu lhůty pro vyvěšení usnesení o vyhlášení referenda a pro oznámení o době a místě jeho konání

Datum: 21.10.2009 · Sbírkové č.: 2004/2010 · Sp. zn.: 15Ca 140/2009 - 60 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 3/2010 · Strana: 243 · Vztah k předpisu: 22/2004 Sb.: §14; 22/2004 Sb.: §31 odst.1;

2005/2010 Místní referendum: členství v okrskové komisi; kampaň pro místní referendum

Datum: 21.10.2009 · Sbírkové č.: 2005/2010 · Sp. zn.: 15Ca 141/2009 - 59 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 3/2010 · Strana: 247 · Vztah k předpisu: 22/2004 Sb.: §21 odst.1; 22/2004 Sb.: §32;

2006/2010 Místní referendum: nepřípustnost konání

Datum: 26.11.2009 · Sbírkové č.: 2006/2010 · Sp. zn.: 30Ca 115/2009 - 70 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3/2010 · Strana: 250 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §21 odst.1; 128/2000 Sb.: §27 odst.2; 22/2004 Sb.: §7 písm.d);

2007/2010 Politické strany: důvody pro rozpuštění politické strany

Datum: 24.06.2009 · Sbírkové č.: 2007/2010 · Sp. zn.: Pst 22/2008 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2010 · Strana: 253 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §1; 424/1991 Sb.: §4; 424/1991 Sb.: §13 odst.6; 424/1991 Sb.: §18; 1/1993 Sb.; JUD31195CZ Pl. ÚS 26/94; JUD30393CZ Pst 5/2003 - 43; JUD30679CZ Pst 2/2003 - 69; JUD51152CZ Obn 1/2006 - 11; JUD146922CZ Pst 1/2008 - 66;

2008/2010 Územní plánování: opatření obecné povahy; námitky; schvalování a přezkum územního plánu

Datum: 18.11.2009 · Sbírkové č.: 2008/2010 · Sp. zn.: 9 Ao 2/2009 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2010 · Strana: 257 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101b; 150/2002 Sb.: §101a; 150/2002 Sb.: §101d; 150/2002 Sb.: §101c; 183/2006 Sb.: §53 odst.1; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98;

2009/2010 Územní plánování: politika územního rozvoje; opatření obecné povahy

Datum: 18.11.2009 · Sbírkové č.: 2009/2010 · Sp. zn.: 9 Ao 3/2009 - 59 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2010 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101b; 150/2002 Sb.: §101a; 150/2002 Sb.: §101d; 150/2002 Sb.: §101c; 183/2006 Sb.: §31; 183/2006 Sb.: §32; 183/2006 Sb.: §33; 183/2006 Sb.: §34; 183/2006 Sb.: §35; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD34469CZ 1 Ao 1/2006 - 74; JUD38998CZ 3 Ao 1/2007 - 44;

2010/2010 Daňové řízení: daňový nedoplatek

Datum: 29.08.2007 · Sbírkové č.: 2010/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 28/2007 - 49 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2010 · Strana: 270 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §40 odst.1; 337/1992 Sb.: §44 odst.4; 337/1992 Sb.: §46 odst.4; 337/1992 Sb.: §73 odst.5;

2011/2010 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu; materiální stránka přestupku

Datum: 14.12.2009 · Sbírkové č.: 2011/2010 · Sp. zn.: 5 As 104/2008 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2010 · Strana: 272 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §2 odst.1; 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.f); JUD6784CZ 1 Tzn 2/96; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73; JUD102361CZ 8 As 17/2007 - 135; JUD144293CZ 7 Tdo 1529/2008;

2012/2010 Pozemní komunikace: uzavření veřejně přístupné účelové komunikace

Datum: 30.09.2009 · Sbírkové č.: 2012/2010 · Sp. zn.: 5 As 27/2009 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2010 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §7 odst.1; 13/1997 Sb.: §42a odst.1 písm.a);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.