Vydání 4/2009

Číslo: 4/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1789/2009 - 1809/2009

Obsah vydání 4/2009

Stáhnout PDF

1789/2009 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu

Datum: 17.12.2008 · Sbírkové č.: 1789/2009 · Sp. zn.: 7 As 17/2008 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); JUD26747CZ 29 Odo 224/2001;

1790/2009 Řízení před soudem: podání kasační stížnosti u nepříslušného soudu

Datum: 18.12.2008 · Sbírkové č.: 1790/2009 · Sp. zn.: 1 Azs 51/2007 - 55 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 285 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §40 odst.4; 150/2002 Sb.: §106 odst.4; JUD26367CZ 3 Ads 8/2003 - 17; JUD40289CZ 4 Azs 39/2003 - 37; JUD40997CZ 1 Azs 48/2004 - 56;

1791/2009 Řízení před soudem: aplikovatelnost právního předpisu

Datum: 28.11.2008 · Sbírkové č.: 1791/2009 · Sp. zn.: 4 Ans 5/2007 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 286 · Vztah k předpisu: 309/1999 Sb.: §3 odst.3; 61/2006 Sb.; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96;

1792/2009 Řízení před soudem: aplikace předchozí soudní judikatury

Datum: 08.01.2009 · Sbírkové č.: 1792/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 140/2008 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 293 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §17 odst.1; 150/2002 Sb.: §17; JUD31318CZ IV. ÚS 200/96; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56; JUD145329CZ 9 Afs 58/2007 - 96;

1793/2009 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; změna rodného čísla

Datum: 26.11.2008 · Sbírkové č.: 1793/2009 · Sp. zn.: 6 Aps 4/2007 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 133/2000 Sb.: §17 odst.2; 150/2002 Sb.: §82; JUD34433CZ 8 Aps 1/2005 - 82; JUD38416CZ 2 Aps 1/2006 - 80;

1794/2009 Opatření obecné povahy: místní úprava provozu na pozemní komunikaci dopravní značkou

Datum: 07.01.2009 · Sbírkové č.: 1794/2009 · Sp. zn.: 2 Ao 3/2008 - 100 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 304 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §129 odst.1; 150/2002 Sb.: §101d odst.1; 150/2002 Sb.: §101a; 150/2002 Sb.: §101d odst.2; 150/2002 Sb.: §101d; 500/2004 Sb.: §171-174; 500/2004 Sb.; JUD20159CZ 7 A 84/99 - 38; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98;

1795/2009 Územní plánování: vymezení zastavěného území

Datum: 16.12.2008 · Sbírkové č.: 1795/2009 · Sp. zn.: 1 Ao 3/2008 - 136 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 311 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101d; 500/2004 Sb.: §68 odst.3; 500/2004 Sb.: §174 odst.1; 183/2006 Sb.: §59; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD34469CZ 1 Ao 1/2006 - 74; JUD146078CZ 1 Ao 2/2008;

1796/2009 Kompetenční spory: rozhodnutí o zaplacení cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí

Datum: 05.11.2008 · Sbírkové č.: 1796/2009 · Sp. zn.: Konf 21/2007 - 107 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 319 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §78 odst.2; 150/2002 Sb.: §4; JUD30428CZ 6 A 87/2002 - 72; JUD30975CZ 3 As 48/2004 - 82;

1797/2009 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě

Datum: 15.01.2009 · Sbírkové č.: 1797/2009 · Sp. zn.: 5 As 16/2008 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 323 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §13 odst.2; 200/1990 Sb.: §22; 200/1990 Sb.: §22 odst.10; JUD190062CZ 6 As 49/2003 - 46;

1798/2009 Správní trestání: užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím

Datum: 23.10.2008 · Sbírkové č.: 1798/2009 · Sp. zn.: 22Ca 312/2007 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 4/2009 · Strana: 326 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §96 odst.1; 40/2004 Sb.: §97 odst.2; 183/2006 Sb.: §180 odst.1 písm.h);

1799/2009 Celní řízení: k pojmu ,,zřejmé zanedbání"

Datum: 30.10.2008 · Sbírkové č.: 1799/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 29/2008 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 329 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §249a;

1800/2009 Ceny: ekonomicky oprávněné náklady

Datum: 02.10.2008 · Sbírkové č.: 1800/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 109/2007 - 146 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 333 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §15-17; 526/1990 Sb.: §15; JUD30562CZ 5 A 74/2002 - 38;

1801/2009 Spotřební daně: předmět daně z tabáku

Datum: 04.06.2008 · Sbírkové č.: 1801/2009 · Sp. zn.: 22Ca 53/2007 - 50 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 4/2009 · Strana: 336 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §52 odst.1; 353/2003 Sb.: §101 odst.3 písm.c); JUD27770CZ 283/81; 31995L0059 (EU);

1802/2009 Daň z příjmů: ukončení podnikatelské činnosti

Datum: 22.08.2008 · Sbírkové č.: 1802/2009 · Sp. zn.: 15Ca 55/2007 - 36 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 4/2009 · Strana: 339 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §829-841; 40/1964 Sb.: §829; 586/1992 Sb.: §23 odst.8 písm.b); 586/1992 Sb.: §23 odst.8 písm.b) bod.2; JUD30525CZ 2 Afs 4/2004 - 45;

1803/2009 Daň z příjmů: úprava základu daně po změně způsobu uplatňování výdajů

Datum: 26.11.2008 · Sbírkové č.: 1803/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 32/2008 - 92 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 341 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §31 odst.2 písm.a); 328/1991 Sb.: §31 odst.1; 586/1992 Sb.: §7 odst.9; 586/1992 Sb.: §23 odst.8 písm.b); 586/1992 Sb.: §24; JUD32827CZ Pl. ÚS 44/02; JUD40539CZ 7 Afs 32/2003 - 46;

1804/2009 Účetnictví: dohadné položky aktivní

Datum: 18.12.2008 · Sbírkové č.: 1804/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 101/2008 - 143 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 346 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §3 odst.1; 563/1991 Sb.: §7 odst.1; 563/1991 Sb.: §25 odst.2; 586/1992 Sb.: §23 odst.10; 586/1992 Sb.: §23 odst.1;

1805/2009 Ochrana spotřebitele: informace o ceně výrobků a služeb

Datum: 13.01.2009 · Sbírkové č.: 1805/2009 · Sp. zn.: 2 As 75/2008 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 351 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §13 odst.2; JUD30991CZ 11 Ca 203/2005 - 30;

1806/2009 Mezinárodní ochrana: pronásledování z důvodu náboženství; zjišťování skutkového stavu

Datum: 18.12.2008 · Sbírkové č.: 1806/2009 · Sp. zn.: 1 Azs 86/2008 - 101 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 354 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.7; 325/1999 Sb.: §12 písm.b); JUD30458CZ 5 Azs 63/2004 - 60; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67; 32004L0083 (EU);

1807/2009 Utajované informace: zaměstnanci ozbrojených sil

Datum: 11.12.2008 · Sbírkové č.: 1807/2009 · Sp. zn.: 9 As 16/2008 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 359 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §73 odst.3; 65/1965 Sb.: §73 odst.2; 262/2006 Sb.: §73 odst.3; 262/2006 Sb.: §73 odst.2;

1808/2009 Utajované informace: časová působnost právních předpisů

Datum: 15.01.2009 · Sbírkové č.: 1808/2009 · Sp. zn.: 1 As 99/2008 - 89 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 363 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.1; 1/1993 Sb.: čl.1 odst.1; 412/2005 Sb.: §11 odst.1; 412/2005 Sb.: §157 odst.18; 412/2005 Sb.: §157 odst.28; JUD33359CZ I. ÚS 574/03; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD32326CZ Pl. ÚS 11/2000; JUD30555CZ 6 A 126/2002 - 27;

1809/2009 Osoby odvlečené do SSSR: československé státní občanství

Datum: 22.07.2008 · Sbírkové č.: 1809/2009 · Sp. zn.: 4 Ads 76/2007 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2009 · Strana: 370 · Vztah k předpisu: 236/1920 Sb.: §1 odst.2; 300/1938 Sb.; 33/1945 Sb.II; 172/2002 Sb.: §2 odst.2; 172/2002 Sb.: §2 odst.1;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.