Vydání 3/2016

Číslo: 3/2016 · Ročník: XIV · Rozhodnutí č: 3344/2016 - 3360/2016

Obsah vydání 3/2016

Stáhnout PDF

3344/2016 Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení procesně nezastoupenému navrhovateli (žalobci)

Datum: 25.08.2015 · Sbírkové č.: 3344/2016 · Sp. zn.: 6 As 135/2015 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2016 · Strana: 213 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §151 odst.3; 177/1996 Sb.; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §57-61; 150/2002 Sb.: §57 odst.1; 150/2002 Sb.: §101d odst.2; 183/2006 Sb.: §58; 275/2014 Sb.; JUD14324CZ 25 Cdo 1751/98; JUD30631CZ 1 Afs 30/2004 - 71; JUD41662CZ 3 Azs 324/2004 - 52; JUD42264CZ 5 Afs 140/2004 - 50; JUD38982CZ 6 As 40/2006 - 87; JUD243272CZ 6 As 83/2012 - 34; JUD291687CZ 30 A 10/2012 - 68; JUD252477CZ 6 Aos 3/2013 - 29; JUD287802CZ 30 A 5/2013 - 122; JUD282144CZ 6 As 155/2014 - 73; JUD282742CZ 6 Ads 299/2014 - 25; JUD284428CZ 7 Afs 11/2014 - 47; JUD305085CZ 30 A 75/2014 - 85;

3345/2016 Řízení před soudem: žaloba proti nezákonnému zásahu správního orgánu; Energetika: fotovoltaická elektrárna; likvidační (rdousivé) účinky solárního odvodu; posečkání úhrady daně

Datum: 27.08.2015 · Sbírkové č.: 3345/2016 · Sp. zn.: 1 Afs 171/2015 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2016 · Strana: 215 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §260; JUD33595CZ IV. ÚS 49/04; JUD37748CZ 3 Afs 10/2003 - 106; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD107045CZ 9 Afs 131/2007 - 53; JUD195703CZ 2 Afs 88/2010 - 70; JUD245879CZ 1 Afs 76/2013 - 57; JUD280022CZ 1 Afs 121/2014 - 52;

3346/2016 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; právo na informace: obchodní společnost jako povinný subjekt; vyčerpání prostředků ochrany proti nečinnosti.

Datum: 30.09.2015 · Sbírkové č.: 3346/2016 · Sp. zn.: 7 As 180/2015 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2016 · Strana: 220 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.; 150/2002 Sb.: §79; 500/2004 Sb.: §80 odst.3; JUD103100CZ 5 As 81/2006 - 62; JUD230540CZ 8 Aps 5/2012 - 47; JUD253154CZ 8 Ans 2/2012 - 278; JUD243053CZ 9 As 79/2013 - 24; JUD243110CZ 9 As 82/2013 - 22; JUD243259CZ 9 As 74/2013 - 20;

3347/2016 Stavební řízení: vstup na pozemky a do staveb; Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nařízení kontrolní prohlídky

Datum: 06.11.2015 · Sbírkové č.: 3347/2016 · Sp. zn.: 4 As 215/2015 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2016 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.8; 2/1993 Sb.: čl.12; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.c); 183/2006 Sb.: §132 odst.3 písm.a); 183/2006 Sb.: §132 odst.3 písm.b); 183/2006 Sb.: §133 odst.4; 183/2006 Sb.: §172 odst.5; JUD30254CZ 2 Afs 7/2003 - 50; JUD108202CZ 8 As 40/2007 - 61; JUD139599CZ 7 Afs 13/2007 - 54; JUD213392CZ 1 As 20/2012 - 33; JUD282143CZ 4 Afs 216/2014 - 32; JUD304868CZ 59 A 5/2014 - 123; JUD310670CZ 30 A 80/2015 - 26;

3348/2016 Daňové řízení: povaha daňového penále

Datum: 24.11.2015 · Sbírkové č.: 3348/2016 · Sp. zn.: 4 Afs 210/2014 - 57 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2016 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.7; 209/1992 Sb.: čl.6; 337/1992 Sb.: §37b; 586/1992 Sb.: §35a odst.2 písm.a); 2/1993 Sb.: čl.40; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; 280/2009 Sb.: §251; JUD32519CZ Pl. ÚS 3/02; JUD30555CZ 6 A 126/2002 - 27; JUD30925CZ 5 A 164/2002 - 44; JUD30940CZ 4 As 2/2005 - 62; JUD43982CZ 2 Afs 159/2005 - 43; JUD48486CZ 2 Afs 52/2006 - 86; JUD102361CZ 8 As 17/2007 - 135; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56; JUD133837CZ 2 As 9/2008 - 77; JUD196550CZ 1 Afs 1/2011 - 82; JUD207939CZ 9 Afs 27/2011 - 68; JUD300287CZ 57 Af 44/2012 - 55; JUD251323CZ 5 Afs 28/2013 - 36; JUD301219CZ 30 Af 5/2013 - 41; JUD256413CZ 5 Tdo 749/2014; JUD313243CZ 6 As 114/2014 - 55;

3349/2016 Daňové řízení: obnova řízení; daň z převodu nemovitostí: absolutně neplatná kupní smlouva

Datum: 24.11.2015 · Sbírkové č.: 3349/2016 · Sp. zn.: 6 Afs 161/2014 - 84 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2016 · Strana: 246 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 513/1991 Sb.: §125 odst.1 písm.e); 513/1991 Sb.: §127 odst.4; 513/1991 Sb.: §132 odst.1; 265/1992 Sb.: §5 odst.1; 337/1992 Sb.: §54 odst.3; 357/1992 Sb.: §22 odst.1; 357/1992 Sb.: §22 odst.2; 357/1992 Sb.: §22; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 280/2009 Sb.: §119 odst.1; 340/2013 Sb.; JUD31680CZ IV. ÚS 298/98; JUD39453CZ 6 A 69/2000 - 55; JUD34480CZ 2 Afs 94/2004 - 50; JUD132794CZ 2 Afs 9/2005 - 158; JUD132990CZ 8 Afs 78/2006 - 74; JUD145936CZ 7 Afs 4/2008 - 64; JUD147711CZ 1 Afs 15/2009 - 105; JUD228278CZ 1 Afs 85/2012 - 54; JUD267827CZ 29 Cdo 2790/2012; JUD299820CZ 45 Af 35/2012 - 52; JUD243157CZ 7 Afs 78/2013 - 27;

3350/2016 Daň z příjmů: prodej spoluvlastnického podílu na bytovém domě; osvobození od daně

Datum: 22.04.2015 · Sbírkové č.: 3350/2016 · Sp. zn.: 15 Af 419/2012 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 3/2016 · Strana: 255 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.a); JUD34629CZ II. ÚS 686/05; JUD142840CZ I. ÚS 1611/07; JUD14081CZ 3 Cdon 59/96; JUD22239CZ 20 Cdo 1653/98; JUD28788CZ 22 Cdo 2104/99; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD38784CZ 26 Cdo 696/2005; JUD145903CZ 7 Afs 85/2008 - 77; JUD160511CZ 26 Cdo 3824/2008; JUD195178CZ 2 Afs 20/2011 - 77; JUD252465CZ 2 Afs 4/2014 - 84;

3351/2016 Právo na informace: elektronicky podaná žádost vyhodnocena filtrem jako spam

Datum: 15.12.2015 · Sbírkové č.: 3351/2016 · Sp. zn.: 9 As 223/2015 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2016 · Strana: 259 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §13; 150/2002 Sb.; 499/2004 Sb.: §64 odst.2; JUD290132CZ 9 A 74/2011 - 39; JUD308790CZ 5 As 40/2015 - 38; JUD310681CZ 11 A 41/2015 - 38;

3352/2016 Ochrana osobních údajů: internetová diskuse; porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jiným právním předpisem

Datum: 19.08.2015 · Sbírkové č.: 3352/2016 · Sp. zn.: 11 A 114/2013 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2016 · Strana: 263 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.: §45a odst.1; 101/2000 Sb.: §45a;

3353/2016 Sociálně-právní ochrana dětí: příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči

Datum: 20.10.2015 · Sbírkové č.: 3353/2016 · Sp. zn.: 8 Ads 17/2015 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2016 · Strana: 268 · Vztah k předpisu: 359/1999 Sb.: §47f odst.2; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD26286CZ 5 A 116/2001 - 46; JUD30669CZ 7 A 72/2001 - 53; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54;

3354/2016 Důchodové pojištění: účastenství na důchodovém pojištění ve Svazové republice Jugoslávie; prokázání doby důchodového pojištění

Datum: 30.10.2015 · Sbírkové č.: 3354/2016 · Sp. zn.: 5 Ads 118/2015 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2016 · Strana: 273 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §28; 130/2002 Sb.m.s.: čl.3; 130/2002 Sb.m.s.; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132; JUD230745CZ 6 Ads 67/2012 - 37; JUD304683CZ 34 Ad 9/2014 - 45;

3355/2016 Regulace reklamy: reklama činností v pohřebnictví

Datum: 24.09.2015 · Sbírkové č.: 3355/2016 · Sp. zn.: 22 A 127/2013 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 3/2016 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §6a odst.3; 40/1995 Sb.: §8a odst.1 písm.q); JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD34562CZ 2 As 40/2006 - 71; JUD303830CZ 9 A 263/2011 - 31;

3356/2016 Služební poměr: propuštění policisty ze služebního poměru pro porušení služební přísahy

Datum: 23.10.2015 · Sbírkové č.: 3356/2016 · Sp. zn.: 11 Ad 22/2014 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2016 · Strana: 284 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.d);

3357/2016 Pobyt cizinců: správní vyhoštění; důvody pro prominutí zmeškání úkonu

Datum: 30.06.2015 · Sbírkové č.: 3357/2016 · Sp. zn.: 4 Azs 122/2015 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2016 · Strana: 292 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.b); 500/2004 Sb.: §41 odst.4; JUD159076CZ Pl. ÚS 17/09; JUD141392CZ 9 As 88/2007 - 49;

3358/2016 Volby do zastupitelstev obcí: zákaz zveřejňovat výsledky předvolebních a volebních výzkumů; opětovné zveřejnění předvolebních průzkumů

Datum: 02.12.2015 · Sbírkové č.: 3358/2016 · Sp. zn.: 6 As 167/2015 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2016 · Strana: 297 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §30 odst.2; 491/2001 Sb.: §65; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02; JUD34448CZ Vol 43/2006 - 19;

3359/2016 Ochrana spotřebitele: označování potravin

Datum: 18.11.2015 · Sbírkové č.: 3359/2016 · Sp. zn.: 4 As 154/2015 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2016 · Strana: 304 · Vztah k předpisu: 113/2005 Sb.: §9 odst.1 písm.a); 113/2005 Sb.: §9 odst.1 písm.b); 120/2008 Sb.; JUD289449CZ 30 A 93/2012 - 95; JUD306091CZ 45 A 3/2014 - 60;

3360/2016 Provoz na pozemních komunikacích: zadržení řidičského průkazu; zákaz řídit motorové vozidlo

Datum: 02.12.2015 · Sbírkové č.: 3360/2016 · Sp. zn.: 6 As 289/2014 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2016 · Strana: 311 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §118b odst.2; 13/1997 Sb.: §123e odst.5; 13/1997 Sb.: §123e odst.4; 361/2000 Sb.: §118b odst.2; 361/2000 Sb.: §123e odst.4; JUD140582CZ 21 Cdo 3797/2007; JUD302065CZ 22 A 31/2013 - 24;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.