Vydání 9/2014

Číslo: 9/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 3070/2014 - 3086/2014

Obsah vydání 9/2014

Stáhnout PDF

3070/2014 Správní trestání: bezpečnost práce; určení zaměstnavatele

Datum: 18.06.2014 · Sbírkové č.: 3070/2014 · Sp. zn.: 8 As 22/2014 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2014 · Strana: 849 · Vztah k předpisu: 251/2005 Sb.: §17 odst.1 písm.q);

3071/2014 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti ústředního správního orgánu

Datum: 20.05.2014 · Sbírkové č.: 3071/2014 · Sp. zn.: 8 Ans 2/2012 - 278 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2014 · Strana: 856 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §79; 500/2004 Sb.: §80 odst.3; JUD104712CZ 7 Ans 1/2007 - 100; JUD147729CZ 2 Ans 1/2008 - 84; JUD162246CZ 2 Ans 5/2009 - 59; JUD192042CZ 8 Ans 5/2010 - 43; JUD208118CZ 1 Ans 3/2011 - 54;

3072/2014 Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti proti rozhodnutí o neosvobození od soudních poplatků

Datum: 20.05.2014 · Sbírkové č.: 3072/2014 · Sp. zn.: 3 As 125/2012 - 43 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2014 · Strana: 869 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §36 odst.3; 150/2002 Sb.: §104 odst.2; JUD33014CZ II. ÚS 671/02; JUD103469CZ Pl. ÚS 2/07; JUD31787CZ IV. ÚS 162/99;

3073/2014 Řízení před soudem: posouzení zaměnitelnosti ochranné známky a dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře

Datum: 22.04.2014 · Sbírkové č.: 3073/2014 · Sp. zn.: 8 As 37/2011 - 154 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2014 · Strana: 880 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.a); 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.k);

3074/2014 Řízení před soudem: žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu; silniční provoz: výběr kauce

Datum: 15.05.2014 · Sbírkové č.: 3074/2014 · Sp. zn.: 9 As 37/2014 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2014 · Strana: 884 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §125a; 150/2002 Sb.: §82; 500/2004 Sb.: §147; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD30813CZ 2 Aps 3/2004 - 42; JUD34433CZ 8 Aps 1/2005 - 82; JUD149492CZ 6 Aps 4/2007 - 65; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD297182CZ 7 A 67/2010 - 61; JUD250010CZ 4 Aps 9/2013 - 48;

3075/2014 Daň z příjmů: osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku

Datum: 10.12.2013 · Sbírkové č.: 3075/2014 · Sp. zn.: 11 Af 47/2011 - 61 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2014 · Strana: 892 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.a);

3076/2014 Daň z příjmů: poplatek za zprostředkování; uznatelnost výdaje

Datum: 20.02.2014 · Sbírkové č.: 3076/2014 · Sp. zn.: 7 Afs 33/2013 - 34 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2014 · Strana: 895 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.j); 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.j) bod.4; JUD30877CZ 2 Afs 90/2004 - 70; JUD30811CZ 2 Afs 13/2005 - 60; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155;

3077/2014 Autorský zákon: bezúplatná zákonná licence; ochranné známky: námitky proti zápisu; podání přihlášky v dobré víře

Datum: 27.02.2014 · Sbírkové č.: 3077/2014 · Sp. zn.: 9 A 105/2010 - 119 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2014 · Strana: 900 · Vztah k předpisu: 121/2000 Sb.: §33 odst.1;

3078/2014 Ochranné známky: podání přihlášky ochranné známky v dobré víře

Datum: 21.08.2013 · Sbírkové č.: 3078/2014 · Sp. zn.: 9 A 9/2010 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2014 · Strana: 906 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.g); 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.k); 441/2003 Sb.: §32 odst.3;

3079/2014 Veterinární péče: vydání závazného pokynu

Datum: 28.04.2014 · Sbírkové č.: 3079/2014 · Sp. zn.: 8 As 43/2013 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2014 · Strana: 913 · Vztah k předpisu: 166/1999 Sb.: §52 odst.1 písm.b); 166/1999 Sb.: §53 odst.4; 166/1999 Sb.: §53 odst.7;

3080/2014 Zaměstnanost: výkon nelegální práce

Datum: 30.04.2014 · Sbírkové č.: 3080/2014 · Sp. zn.: 7 Ads 52/2014 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2014 · Strana: 916 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §139 odst.1 písm.d); 435/2004 Sb.: §140 odst.1 písm.c); 251/2005 Sb.: §12 odst.1 písm.b); 251/2005 Sb.: §25 odst.1 písm.b); JUD248281CZ 6 Ads 46/2013 - 35;

3081/2014 Sociální zabezpečení: vrácení nesprávně vyplacené částky; vdovecký důchod a starobní důchod

Datum: 18.06.2014 · Sbírkové č.: 3081/2014 · Sp. zn.: 8 Ads 17/2014 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2014 · Strana: 922 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §118a odst.1; JUD149272CZ 1 As 79/2008 - 128; JUD240716CZ 3 Ads 95/2012 - 20; JUD240320CZ 4 Ads 58/2013 - 22;

3082/2014 Důchodové pojištění: povaha oznámení o náhradě důchodu; přesídlování cizinců

Datum: 22.05.2014 · Sbírkové č.: 3082/2014 · Sp. zn.: 3 Ads 39/2013 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2014 · Strana: 927 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §88 odst.1; JUD34534CZ 3 Ads 15/2004 - 54; JUD34807CZ 3 Ads 80/2006 - 49; JUD103091CZ 5 As 13/2006 - 46; 1248/2006 (UV);

3083/2014 Pozemní komunikace: určení existence veřejně přístupné účelové komunikace; definiční znaky

Datum: 31.01.2014 · Sbírkové č.: 3083/2014 · Sp. zn.: 30 A 104/2012 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 9/2014 · Strana: 934 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §7; 152/2011 Sb.: §7; JUD103481CZ II. ÚS 268/06 - 1; JUD16391CZ 10729/32; JUD156804CZ 5 As 27/2009 - 66;

3084/2014 Územní řízení: opakované veřejné ústní jednání; doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí

Datum: 28.05.2014 · Sbírkové č.: 3084/2014 · Sp. zn.: 1 As 50/2014 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2014 · Strana: 938 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §87; 183/2006 Sb.: §89 odst.1;

3085/2014 Mezinárodní ochrana: pronásledování z důvodu náboženství

Datum: 29.05.2014 · Sbírkové č.: 3085/2014 · Sp. zn.: 5 Azs 2/2013 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2014 · Strana: 942 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §51 odst.2; JUD30996CZ 4 Azs 152/2004 - 36; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67; JUD145325CZ 5 Azs 66/2008 - 70; JUD193747CZ 7 Azs 79/2009 - 84; 32004L0083 (EU);

3086/2014 Mezinárodní ochrana: opakované žádosti o udělení mezinárodní ochrany; odkladný účinek žaloby

Datum: 18.03.2014 · Sbírkové č.: 3086/2014 · Sp. zn.: 45 Az 10/2014 - 38 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 9/2014 · Strana: 952 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10a písm.b); 325/1999 Sb.: §25 písm.i);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.