Vydání 2/2014

Číslo: 2/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 2955/2014 - 2973/2014

Obsah vydání 2/2014

Stáhnout PDF

2955/2014 Správní řízení: lhůty pro zahájení a vydání rozhodnutí v přezkumném řízení; zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu; státní občanství: osvědčení o státním občanství

Datum: 27.06.2013 · Sbírkové č.: 2955/2014 · Sp. zn.: 7 A 86/2011 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2014 · Strana: 107 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §96 odst.1; 500/2004 Sb.: §97 odst.2; 500/2004 Sb.: §156 odst.2; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76;

2956/2014 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 07.11.2013 · Sbírkové č.: 2956/2014 · Sp. zn.: 9 Aps 4/2013 - 25 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 109 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §261; 280/2009 Sb.: §261 odst.1; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD189886CZ 4 Aps 2/2010 - 44;

2957/2014 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí o určení lhůty k provedení úkonu

Datum: 26.04.2013 · Sbírkové č.: 2957/2014 · Sp. zn.: 57A 22/2013 - 21 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 2/2014 · Strana: 118 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.c); 500/2004 Sb.: §39 odst.1; 183/2006 Sb.: §129 odst.5;

2958/2014 Řízení před soudem: aktivní legitimace; právo na informace: řízení o stížnosti týkající se úhrady za poskytnutí informace

Datum: 13.09.2013 · Sbírkové č.: 2958/2014 · Sp. zn.: 5 As 124/2011 - 126 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 120 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §16a odst.7 písm.c); 106/1999 Sb.: §16a odst.7; 106/1999 Sb.: §16a odst.7 písm.b); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §65; JUD30571CZ 2 As 36/2004 - 46; JUD185963CZ 2 As 34/2008 - 90; JUD185198CZ Konf 115/2009 - 34;

2959/2014 Právo na informace: rozhodnutí o odložení žádosti o informace

Datum: 17.04.2013 · Sbírkové č.: 2959/2014 · Sp. zn.: 6 Ans 16/2012 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 124 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §16a odst.1 písm.b); 106/1999 Sb.: §17 odst.5; 106/1999 Sb.: §20 odst.4; 500/2004 Sb.; JUD141083CZ 2 As 57/2008 - 84; JUD185963CZ 2 As 34/2008 - 90; JUD185198CZ Konf 115/2009 - 34;

2960/2014 Správní trestání: hospodárnost řízení

Datum: 29.05.2013 · Sbírkové č.: 2960/2014 · Sp. zn.: 9 A 19/2010 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2014 · Strana: 136 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §6 odst.2;

2961/2014 Daň z příjmů: reprodukční pořizovací cena

Datum: 28.08.2013 · Sbírkové č.: 2961/2014 · Sp. zn.: 8 Afs 30/2012 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 142 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §25 odst.1 písm.b); 563/1991 Sb.: §25 odst.4 písm.b); 586/1992 Sb.: §29 odst.1 písm.c); JUD3939CZ 5 A 42/2002 - 43; JUD43982CZ 2 Afs 159/2005 - 43; JUD39145CZ 2 Afs 61/2006 - 80;

2962/2014 Daň z příjmů: uznatelnost odpisů

Datum: 29.08.2013 · Sbírkové č.: 2962/2014 · Sp. zn.: 7 Afs 77/2012 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 149 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §26 odst.5; 586/1992 Sb.: §26 odst.6; JUD38881CZ 5 Afs 95/2006 - 80;

2963/2014 Daň z přidané hodnoty: vznik daňové povinnosti plátce, který uvede daň na dokladu

Datum: 24.01.2012 · Sbírkové č.: 2963/2014 · Sp. zn.: 10 Af 3/2011 - 84 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2014 · Strana: 153 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §108 odst.1 písm.m); C2009/180/17 (EU); 31977L0388 (EU); 32006L0112 (EU);

2964/2014 Školství: poplatky za studium

Datum: 29.08.2013 · Sbírkové č.: 2964/2014 · Sp. zn.: 7 As 46/2013 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 161 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.33 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.33; 111/1998 Sb.: §45 odst.2; 111/1998 Sb.: §46 odst.2; 111/1998 Sb.: §58 odst.4; 111/1998 Sb.: §58 odst.3; 147/2001 Sb.; 552/2005 Sb.; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132;

2965/2014 Sociální zabezpečení: vrácení přeplatku na sirotčím důchodu

Datum: 28.08.2013 · Sbírkové č.: 2965/2014 · Sp. zn.: 3 Ads 95/2012 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 168 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §118a;

2966/2014 Zaměstnanost: zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných

Datum: 01.08.2013 · Sbírkové č.: 2966/2014 · Sp. zn.: 4 Ads 44/2013 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 173 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §81 odst.3; 435/2004 Sb.: §82 odst.3; JUD32974CZ III. ÚS 258/03;

2967/2014 Stavební řízení: stavba na hranici pozemku

Datum: 26.08.2013 · Sbírkové č.: 2967/2014 · Sp. zn.: 8 As 37/2013 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 177 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §2 odst.3; 501/2006 Sb.: §25 odst.6; 501/2006 Sb.: §25; JUD31392CZ I. ÚS 244/95; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58; JUD145328CZ 5 Afs 24/2008 - 63;

2968/2014 Stavební řízení: právo na soukromí

Datum: 30.07.2013 · Sbírkové č.: 2968/2014 · Sp. zn.: 4 As 97/2013 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 181 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §129 odst.3;

2969/2014 Katastr nemovitostí: oprava údajů v katastrálním operátu

Datum: 31.07.2013 · Sbírkové č.: 2969/2014 · Sp. zn.: 7 As 90/2012 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151p odst.4; 344/1992 Sb.: §8; 443/2006 Sb.;

2970/2014 Opatření obecné povahy: stavební uzávěra ve formě územního rozhodnutí

Datum: 23.10.2013 · Sbírkové č.: 2970/2014 · Sp. zn.: 4 Ao 9/2011 - 191 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 189 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §32 odst.1 písm.d); 50/1976 Sb.: §33 odst.3; 183/2006 Sb.; JUD31660CZ I. ÚS 42/97; JUD102364CZ 1 Ao 3/2007 - 60; JUD153713CZ 6 Ao 2/2009 - 86;

2971/2014 Mezinárodní ochrana: pochybnosti o totožnosti žadatele; povinnost setrvat v přijímacím středisku nebo v zařízení pro zajištění cizinců

Datum: 31.07.2013 · Sbírkové č.: 2971/2014 · Sp. zn.: 7 Azs 19/2013 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 197 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.5; 209/1992 Sb.: čl.5 odst.1; 209/1992 Sb.: Příl.3; 325/1999 Sb.: §46a odst.1 písm.a);

2972/2014 Pobyt cizinců: zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestu

Datum: 26.07.2013 · Sbírkové č.: 2972/2014 · Sp. zn.: 6 As 48/2013 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 201 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.8; 209/1992 Sb.: čl.3; 2/1993 Sb.: čl.7; 2/1993 Sb.: čl.10 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.7 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.10; 326/1999 Sb.: §179 odst.2; JUD34479CZ 6 Azs 307/2005 - 87; JUD149518CZ 1 Azs 96/2006 - 80; JUD107222CZ 4 Azs 99/2007 - 93;

2973/2014 Pobyt cizinců: nové posouzení důvodů neudělení víza

Datum: 04.07.2013 · Sbírkové č.: 2973/2014 · Sp. zn.: 1 Ans 9/2013 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2014 · Strana: 208 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §180e odst.1; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD209904CZ 5 Ans 5/2011 - 221;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.