Vydání 8/2013

Číslo: 8/2013 · Ročník: XI · Rozhodnutí č: 2850/2013 - 2869/2013

Obsah vydání 8/2013

Stáhnout PDF

2850/2013 Správní řízení: překážka věci rozhodnuté

Datum: 20.03.2013 · Sbírkové č.: 2850/2013 · Sp. zn.: 1 As 162/2012 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 739 · Vztah k předpisu: 20/1990 Sb.: §66 odst.3 písm.a); 200/1990 Sb.: §66 odst.3 písm.a); 209/1992 Sb.: Příl.5; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.5;

2851/2013 Správní řízení: stavení lhůty pro rozhodnutí o návrhu; nezbytná doba k opatření údajů

Datum: 08.02.2013 · Sbírkové č.: 2851/2013 · Sp. zn.: 62A 92/2012 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/2013 · Strana: 743 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §71 odst.4;

2852/2013 Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby

Datum: 06.02.2013 · Sbírkové č.: 2852/2013 · Sp. zn.: 45A 4/2013 - 29 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 8/2013 · Strana: 745 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73; 500/2004 Sb.: §100;

2853/2013 Řízení před soudem: pravomoc soudu; místní příslušnost soudu

Datum: 21.02.2013 · Sbírkové č.: 2853/2013 · Sp. zn.: 6 Ads 164/2012 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 747 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 118/2000 Sb.; 150/2002 Sb.: §7 odst.3; 396/2012 Sb.; JUD185067CZ Pl. ÜS 39/08 - 1; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD26283CZ 6 A 97/2003 - 26;

2854/2013 Řízení před soudem: prodej podniku a jeho účinky

Datum: 24.01.2013 · Sbírkové č.: 2854/2013 · Sp. zn.: 4 As 72/2012 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 754 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a; 150/2002 Sb.: §64; JUD30652CZ 1 Afs 38/2004 - 140; JUD184286CZ 7 As 9/2010 - 255;

2855/2013 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničníh provozu

Datum: 20.03.2013 · Sbírkové č.: 2855/2013 · Sp. zn.: 1 As 183/2012 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 757 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §18 odst.4; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97;

2856/2013 Daň z přidané hodnoty: oprávnění věřitelů snížit daň na výstupu; přechodná ustanovení

Datum: 11.04.2013 · Sbírkové č.: 2856/2013 · Sp. zn.: 9 Afs 69/2012 - 47 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 764 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §44; 47/2011 Sb.: čl.II;

2857/2013 Spotřební daně: propadnutí neznačených lihovin

Datum: 25.01.2013 · Sbírkové č.: 2857/2013 · Sp. zn.: 11 Af 63/2011 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2013 · Strana: 768 · Vztah k předpisu: 676/2004 Sb.: §19 odst.1 písm.a); JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97;

2858/2013 Rozhlasové a televizní vysílání: zánik platnosti licence

Datum: 07.11.2012 · Sbírkové č.: 2858/2013 · Sp. zn.: 6 As 48/2012 - 129 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 772 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §24 písm.f); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD204966CZ 6 As 21/2011 - 230;

2859/2013 Ochranné známky: podobnost výrobků

Datum: 28.02.2013 · Sbírkové č.: 2859/2013 · Sp. zn.: 8 As 41/2012 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 780 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.a); JUD38903CZ 11 Ca 258/2005 - 71; JUD34565CZ 1 As 28/2006 - 97;

2860/2013 Ochranné známky: převod přihlášky ochranné známky; nedostatek dobré víry přihlašovatele

Datum: 23.01.2013 · Sbírkové č.: 2860/2013 · Sp. zn.: 9 Ca 414/2009 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2013 · Strana: 788 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.k);

2861/2013 Právo průmyslového vlastnictví: řízení o výmazu průmyslového v

Datum: 19.12.2012 · Sbírkové č.: 2861/2013 · Sp. zn.: 9 Ca 328/2009 - 126 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2013 · Strana: 796 · Vztah k předpisu: 207/2000 Sb.: §3 odst.1; 207/2000 Sb.: §5 odst.1; 207/2000 Sb.: §7 odst.1;

2862/2013 Katastr nemovitostí: zásada priority

Datum: 11.04.2013 · Sbírkové č.: 2862/2013 · Sp. zn.: 9 Aps 11/2012 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 806 · Vztah k předpisu: 265/1992 Sb.: §8; 265/1992 Sb.: §12 odst.2; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98;

2863/2013 Ochrana přírody a krajiny: posuzování vlivů záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; stavební řízení: změna umístění stavby

Datum: 14.03.2013 · Sbírkové č.: 2863/2013 · Sp. zn.: 5 As 66/2011 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 811 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §68; 114/1992 Sb.: §45h odst.2; 114/1992 Sb.: §45i; 114/1992 Sb.: §45h; 100/2001 Sb.; JUD38441CZ 1 As 16/2006 - 54;

2864/2013 Doprava: vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Datum: 21.06.2012 · Sbírkové č.: 2864/2013 · Sp. zn.: 22A 208/2010 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 8/2013 · Strana: 817 · Vztah k předpisu: 56/2001 Sb.: §13 odst.2; 56/2001 Sb.; JUD30636CZ 4 As 26/2003 - 59;

2865/2013 Zbraně a střelivo: znehodnocování zbraně; povinnosti držitele zbrojní licence

Datum: 13.03.2013 · Sbírkové č.: 2865/2013 · Sp. zn.: 52A 73/2012 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 8/2013 · Strana: 822 · Vztah k předpisu: 119/2002 Sb.: §39 odst.2 písm.b); 119/2002 Sb.: §39 odst.2 písm.a); 119/2002 Sb.: §76d odst.2 písm.b); 119/2002 Sb.: §76d odst.2 písm.a); JUD31950CZ IV. ÚS 279/99; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87; JUD216376CZ 7 As 22/2012 - 23;

2866/2013 Důchodové pojištění: účinek dohody o narovnání uzavřené po podání návrhu na určení neplatnosti výpovědi

Datum: 12.12.2012 · Sbírkové č.: 2866/2013 · Sp. zn.: 6 Ads 112/2012 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 829 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §11 odst.2; 470/2011 Sb.; JUD103062CZ 2 As 94/2006 - 51;

2867/2013 Mezinárodní ochrana: prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany

Datum: 06.02.2013 · Sbírkové č.: 2867/2013 · Sp. zn.: 1 Ans 19/2012 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 836 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §27 odst.1;

2868/2013 Pobyt cizinců: rozhodnutí o správním vyhoštění

Datum: 04.04.2013 · Sbírkové č.: 2868/2013 · Sp. zn.: 3 As 46/2012 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 839 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §119a odst.2; 32003L0109 (EU);

2869/2013 Pobyt cizinců: úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním cizince

Datum: 04.02.2013 · Sbírkové č.: 2869/2013 · Sp. zn.: 8 As 112/2012 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2013 · Strana: 842 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §15;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.