Vydání 6/2013

Číslo: 6/2013 · Ročník: XI · Rozhodnutí č: 2819/2013 - 2836/2013

Obsah vydání 6/2013

Stáhnout PDF

2819/2013 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

Datum: 19.02.2013 · Sbírkové č.: 2819/2013 · Sp. zn.: 6 Ads 109/2009 - 114 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 527 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.d); 435/2004 Sb.: §67 odst.2 písm.c); JUD228487CZ Pl. ÚS 15/12;

2820/2013 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Datum: 20.12.2012 · Sbírkové č.: 2820/2013 · Sp. zn.: 7 As 91/2012 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 529 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.i);

2821/2013 Daň z příjmů: rezervy na opravu; hmotný majetek

Datum: 06.02.2013 · Sbírkové č.: 2821/2013 · Sp. zn.: 1 Afs 86/2012 - 27 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 533 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §26 odst.2; 593/1992 Sb.: §7; 545/2005 Sb.;

2822/2013 Cenné papíry: povinnosti a správní delikty obchodníka s cennými papíry

Datum: 17.01.2013 · Sbírkové č.: 2822/2013 · Sp. zn.: 8 Afs 17/2012 - 375 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 540 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §66; 256/2004 Sb.: §9 odst.1; 256/2004 Sb.: §12a odst.1 písm.b); 256/2004 Sb.: §12; 256/2004 Sb.: §12a odst.1 písm.b); 256/2004 Sb.: §12 písm.a); 256/2004 Sb.: §14; 256/2004 Sb.: §136 odst.1 písm.h); 256/2004 Sb.: §145 odst.2 písm.d); 256/2004 Sb.: §157 odst.4; 256/2004 Sb.: §157 odst.3; 256/2004 Sb.: §157; 237/2008 Sb.: §12 odst.1; 40/2009 Sb.: §33; JUD30279CZ 6 A 15/2000 - 63; JUD30925CZ 5 A 164/2002 - 44; 32006L0073 (EU);

2823/2013 Služební poměr: nařízení služby přesčas policistovi

Datum: 26.09.2012 · Sbírkové č.: 2823/2013 · Sp. zn.: 6 Ads 151/2011 - 126 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 554 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §54 odst.1; 361/2003 Sb.: §171 písm.h);

2824/2013 Právo na informace: odepření poskytnutí informace; vnitřní pokyn povinného subjektu

Datum: 10.01.2013 · Sbírkové č.: 2824/2013 · Sp. zn.: 10 A 251/2011 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2013 · Strana: 558 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.1 písm.a);

2825/2013 Utajované informace: zaměstnanci ozbrojených sil

Datum: 21.12.2012 · Sbírkové č.: 2825/2013 · Sp. zn.: 7 As 117/2012 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 563 · Vztah k předpisu: 412/2005 Sb.: §12 odst.1 písm.d); 412/2005 Sb.: §14; JUD25451CZ 28541/95; JUD208587CZ 7 As 31/2011 - 101;

2826/2013 Pozemní komunikace: určení existence veřejně přístupné účelové komunikace

Datum: 02.05.2012 · Sbírkové č.: 2826/2013 · Sp. zn.: 1 As 32/2012 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 569 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §2 odst.1; 13/1997 Sb.: §7 odst.1; 13/1997 Sb.: §19; JUD103481CZ II. ÚS 268/06; JUD156804CZ 5 As 27/2009 - 66; JUD161336CZ 1 As 76/2009 - 60;

2827/2013 Územní řízení: umístění stavby; parkovací a odstavná stání; zastínění sousední stavby

Datum: 09.07.2012 · Sbírkové č.: 2827/2013 · Sp. zn.: 30 A 39/2011 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 6/2013 · Strana: 577 · Vztah k předpisu: 137/1998 Sb.: §10 odst.2; 183/2006 Sb.: §2 odst.1 písm.c); 183/2006 Sb.: §110; 501/2006 Sb.: §20 odst.5 písm.a);

2828/2013 Stavební řízení: účastníci řízení o dodatečné povolení stavby

Datum: 23.05.2012 · Sbírkové č.: 2828/2013 · Sp. zn.: 22 A 92/2010 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 6/2013 · Strana: 582 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §109; 183/2006 Sb.: §129 odst.3; JUD197955CZ 1 As 6/2011 - 347;

2829/2013 Stavební řízení: stavební úpravy; parkovací a odstavná stání

Datum: 29.11.2012 · Sbírkové č.: 2829/2013 · Sp. zn.: 7 As 120/2012 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 585 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.; 26/1999 [1206] Praha;

2830/2013 Léčiva: vrácení léčivých přípravků

Datum: 20.12.2012 · Sbírkové č.: 2830/2013 · Sp. zn.: 4 Ads 9/2012 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 590 · Vztah k předpisu: 378/2007 Sb.: §77 odst.1 písm.b); JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD30308CZ Sst 2/2003 - 225;

2831/2013 Loterie: pravomoc obce regulovat provoz výherních hracích přístrojů

Datum: 04.12.2012 · Sbírkové č.: 2831/2013 · Sp. zn.: 8 Ca 269/2009 - 95 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2013 · Strana: 604 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §18 odst.1; 202/1990 Sb.: §18 odst.1 písm.c); 202/1990 Sb.: §50 odst.4;

2832/2013 Volba prezidenta republiky: vedení volební kampaně

Datum: 18.02.2013 · Sbírkové č.: 2832/2013 · Sp. zn.: Vol 33/2013 - 45 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 608 · Vztah k předpisu: 275/2012 Sb.: §35 odst.2; JUD33173CZ Pl. ÚS 73/04; JUD30448CZ Vol 6/2004 - 12; JUD34464CZ Vol 45/2006 - 17;

2833/2013 Volba prezidenta republiky: řízení o neplatnosti volby; zákonnost volební kampaně

Datum: 18.02.2013 · Sbírkové č.: 2833/2013 · Sp. zn.: Vol 44/2013 - 72 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 612 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §90 odst.5; 275/2012 Sb.: §35 odst.2; 275/2012 Sb.: §59 odst.2; 275/2012 Sb.: §66; 275/2012 Sb.: §68; JUD33292CZ I. ÚS 367/03; JUD33173CZ Pl. ÚS 73/04; JUD30448CZ Vol 6/2004 - 12; JUD34445CZ Vol 5/2006 - 46; JUD34464CZ Vol 45/2006 - 17;

2834/2013 Volba prezidenta republiky: uložení povinnosti volebním orgánům

Datum: 13.02.2013 · Sbírkové č.: 2834/2013 · Sp. zn.: Vol 13/2013 - 19 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 621 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §90 odst.5; JUD33173CZ Pl. ÚS 73/04; JUD30448CZ Vol 6/2004 - 12;

2835/2013 Pobyt cizinců: závažné narušení veřejného pořádku

Datum: 06.02.2013 · Sbírkové č.: 2835/2013 · Sp. zn.: 1 As 175/2012 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 624 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §75 odst.2 písm.f); 326/1999 Sb.: §119 odst.2 písm.b); JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151;

2836/2013 Mezinárodní ochrana: zkoumání důvodů pro udělení doplňkové ochrany

Datum: 25.01.2013 · Sbírkové č.: 2836/2013 · Sp. zn.: 5 Azs 7/2012 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2013 · Strana: 629 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §14a odst.2 písm.d);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.