Vydání 1/2013

Číslo: 1/2013 · Ročník: XI · Rozhodnutí č: 2724/2013 - 2745/2013

Obsah vydání 1/2013

Stáhnout PDF

2724/2013 Řízení před soudem: objektivní a subjektivní lhůta

Datum: 12.09.2012 · Sbírkové č.: 2724/2013 · Sp. zn.: 1 Aps 6/2012 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2013 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §84 odst.1; 150/2002 Sb.: §84; JUD105375CZ IV. ÚS 2043/07;

2725/2013 Řízení před soudem: ochrana práv třetích osob proti souhlasu stavebního úřadu

Datum: 18.09.2012 · Sbírkové č.: 2725/2013 · Sp. zn.: 2 As 86/2010 - 76 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 6 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §34; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §82; 500/2004 Sb.: §158; 500/2004 Sb.; 183/2006 Sb.: §96; 183/2006 Sb.: §106; 183/2006 Sb.: §122; 183/2006 Sb.: §127; JUD148936CZ 1 As 92/2008 - 76; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98;

2726/2013 Řízení před soudem: jiná vada řízení

Datum: 17.09.2012 · Sbírkové č.: 2726/2013 · Sp. zn.: 8 As 96/2011 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2013 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); JUD31954CZ III. ÚS 367/99;

2727/2013 Správní trestání: omezení plateb v hotovosti

Datum: 18.07.2012 · Sbírkové č.: 2727/2013 · Sp. zn.: 1 Afs 45/2012 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2013 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 26/2000 Sb.: do 30.6.2009; 26/2000 Sb.; 254/2004 Sb.: §4 odst.1;

2728/2013 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Datum: 29.08.2012 · Sbírkové č.: 2728/2013 · Sp. zn.: 1 As 75/2012 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2013 · Strana: 19 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §12 odst.1; 200/1990 Sb.: §22; 200/1990 Sb.: §82; 361/2000 Sb.: §125c;

2729/2013 Daňové řízení: postup k odstranění pochybností

Datum: 10.10.2012 · Sbírkové č.: 2729/2013 · Sp. zn.: 1 Ans 10/2012 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2013 · Strana: 22 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §43; 150/2002 Sb.: §79; 280/2009 Sb.: §89; 280/2009 Sb.: §90 odst.3; 280/2009 Sb.: §90; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD186764CZ 9 Aps 5/2010 - 81;

2730/2013 Daň z příjmů: církevní právnické osoby; daňová uznatelnost nákladů

Datum: 29.08.2012 · Sbírkové č.: 2730/2013 · Sp. zn.: 1 Afs 56/2011 - 64 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2013 · Strana: 27 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.d); JUD32697CZ Pl. ÚS 6/02; JUD106683CZ 2 As 54/2007 - 94;

2731/2013 Daň z příjmů: sleva na dani

Datum: 27.02.2012 · Sbírkové č.: 2731/2013 · Sp. zn.: 22Af 5/2010 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 1/2013 · Strana: 31 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.; 586/1992 Sb.: §35 odst.1;

2732/2013 Ochrana osobních údajů: charakter žádosti o uložení opatření k nápravě; subjektivní právo na výkon dozoru

Datum: 04.09.2012 · Sbírkové č.: 2732/2013 · Sp. zn.: 1 As 93/2009 - 273 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 34 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.: §21 odst.4; 101/2000 Sb.: §21 odst.3; 150/2002 Sb.: §65; 439/2004 Sb.; JUD31218CZ Pl. ÚS 48/95; JUD30282CZ Konf 15/2003 - 24; JUD30520CZ Konf 11/2003 - 12;

2733/2013 Právo průmyslového vlastnictví: obrazová a prostorová ochranná známka

Datum: 13.06.2012 · Sbírkové č.: 2733/2013 · Sp. zn.: 9 Ca 142/2009 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2013 · Strana: 46 · Vztah k předpisu: 137/1995 Sb.: §2 odst.1 písm.e); 441/2003 Sb.: §4 písm.e);

2734/2013 Regulace reklamy: reklama na alkoholické nápoje

Datum: 07.11.2011 · Sbírkové č.: 2734/2013 · Sp. zn.: 9 Ca 30/2009 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2013 · Strana: 50 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §4 písm.b);

2735/2013 Veřejné zakázky: smlouvy o poskytování právních služeb

Datum: 30.09.2011 · Sbírkové č.: 2735/2013 · Sp. zn.: 8 Afs 31/2011 - 254 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2013 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §6 odst.1; HI2541CZ 8 Afs 31/2011 - 254; JUD48436CZ 2 Afs 198/2006 - 69;

2736/2013 Školství: povaha předškolního vzdělávání; přezkum rozhodnutí mateřské školy o přijetí dítěte

Datum: 02.05.2012 · Sbírkové č.: 2736/2013 · Sp. zn.: 1 As 35/2012 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2013 · Strana: 62 · Vztah k předpisu: 561/2004 Sb.: §34; JUD37749CZ 7 As 11/2005 - 149; JUD37753CZ 2 As 37/2006 - 63; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197;

2737/2013 Územní samospráva: určení majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizace

Datum: 18.02.2011 · Sbírkové č.: 2737/2013 · Sp. zn.: 22A 10/2011 - 132 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 1/2013 · Strana: 68 · Vztah k předpisu: 129/2000 Sb.: §35 odst.2 písm.j); 129/2000 Sb.: §36 odst.1 písm.l); 129/2000 Sb.: §36 odst.1 písm.a); 129/2000 Sb.: §36 odst.1 písm.m); 129/2000 Sb.: §36 odst.1 písm.j); 129/2000 Sb.: §59 odst.1 písm.i);

2738/2013 Obecně závazné vyhlášky obcí: veřejně přístupný podnik

Datum: 13.06.2012 · Sbírkové č.: 2738/2013 · Sp. zn.: 15A 32/2010 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 1/2013 · Strana: 71 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §10 písm.b);

2739/2013 Volby do obecního zastupitelstva: aktivní legitimace navrhovatele

Datum: 09.08.2012 · Sbírkové č.: 2739/2013 · Sp. zn.: 30A 56/2012 - 38 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/2013 · Strana: 72 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §88; JUD195849CZ Pl. ÚS 59/10 - 1; JUD195826CZ Pl. ÚS 6/11 - 1;

2740/2013 Opatření obecné povahy: stanovisko orgánů státní správy lesa k územně plánovací dokumentaci

Datum: 29.05.2012 · Sbírkové č.: 2740/2013 · Sp. zn.: 63A 1/2012 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1/2013 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 289/1995 Sb.: §14 odst.2; 183/2006 Sb.: §4 odst.2 písm.b); 183/2006 Sb.: §4 odst.2;

2741/2013 Územní plánování: odchýlení se od zásad územního rozvoje; odůvodnění nemožnosti využití dříve vymezených zastavitelných ploch

Datum: 22.12.2011 · Sbírkové č.: 2741/2013 · Sp. zn.: 8 Ao 6/2011 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2013 · Strana: 79 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §173 odst.1; 183/2006 Sb.: §55 odst.3; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD145961CZ 1 Ao 3/2008 - 136; JUD187093CZ 1 Ao 5/2010 - 169;

2742/2013 Stavební řízení: soulad projektové dokumentace s územním plánem; ochrana práv nabytých v dobré víře

Datum: 12.09.2012 · Sbírkové č.: 2742/2013 · Sp. zn.: 1 As 107/2012 - 139 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2013 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §2 odst.3; 183/2006 Sb.: §111 do 31.12.2012; 183/2006 Sb.: §111; JUD149272CZ 1 As 79/2008 - 128;

2743/2013 Ochrana přírody a krajiny: kácení dřevin

Datum: 31.08.2012 · Sbírkové č.: 2743/2013 · Sp. zn.: 5 As 53/2011 - 109 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2013 · Strana: 91 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §8 odst.2; 114/1992 Sb.: §8 odst.1; 114/1992 Sb.: §66; 114/1992 Sb.: §80; JUD30860CZ 7 A 28/2000 - 47; JUD139495CZ 4 As 20/2008 - 84; JUD146309CZ 9 As 8/2008 - 80;

2744/2013 Kompetenční spory: příslušnost k vydání evropského platebního rozkazu

Datum: 11.06.2012 · Sbírkové č.: 2744/2013 · Sp. zn.: Konf 44/2011 - 13 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 101 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §84-89a; 32006R1896 (EU);

2745/2013 Kompetenční spory: rozhodování o návrhu povinného na částečné zastavení exekuce

Datum: 16.08.2012 · Sbírkové č.: 2745/2013 · Sp. zn.: Konf 87/2011 - 6 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 105 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.: §1;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.