Vydání 8/2011

Číslo: 8/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2339/2011 - 2362/2011

Obsah vydání 8/2011

Stáhnout PDF

2339/2011 Řízení před soudem: přípustnost žaloby; vyčerpání řádných opravných prostředků

Datum: 17.12.2010 · Sbírkové č.: 2339/2011 · Sp. zn.: 4 Aps 2/2010 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 659 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §85; 500/2004 Sb.: §175; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD34433CZ 8 Aps 1/2005 - 82;

2340/2011 Řízení před soudem: nezákonný zásah; kompetenční výluka

Datum: 04.11.2010 · Sbírkové č.: 2340/2011 · Sp. zn.: 62Af 46/2010 - 337 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/2011 · Strana: 662 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §19b odst.3; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §87 odst.2; 89/2012 Sb.: §135; JUD43596CZ 1 Afs 40/2005 - 62; JUD103369CZ 9 Aps 1/2007 - 68; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247;

2341/2011 Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení; správní řízení: dokazování; vypořádání námitek

Datum: 17.12.2010 · Sbírkové č.: 2341/2011 · Sp. zn.: 7 As 70/2009 - 190 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 665 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §34 odst.1; 150/2002 Sb.: §34 odst.2; 150/2002 Sb.: §34 odst.4; 150/2002 Sb.: §40 odst.5; 150/2002 Sb.: §112; 500/2004 Sb.: §51 odst.3; JUD30583CZ 7 As 33/2003 - 80; JUD40833CZ 1 As 39/2004 - 75;

2342/2011 Správní řízení: způsobilost být slyšen jako svědek

Datum: 28.05.2010 · Sbírkové č.: 2342/2011 · Sp. zn.: 29Ca 97/2008 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/2011 · Strana: 671 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §10; 337/1992 Sb.: §8;

2343/2011 Správní řízení: rozhodnutí Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu; zemědělství: poskytování podpor

Datum: 28.04.2011 · Sbírkové č.: 2343/2011 · Sp. zn.: 1 As 22/2011 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 674 · Vztah k předpisu: 252/1997 Sb.: §2; 252/1997 Sb.: §2da; 150/2002 Sb.: §4 odst.1; 500/2004 Sb.: §1; 500/2004 Sb.: §178 odst.2; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD30902CZ 3 As 28/2005 - 89; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64;

2344/2011 Správní trestání: důkaz audiovizuální nahrávkou; právo na respektování soukromého života: utajené pořízení

Datum: 05.11.2009 · Sbírkové č.: 2344/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 60/2009 - 119 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 684 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §1 odst.6; 265/1991 Sb.: §4a; 209/1992 Sb.: čl.8; 500/2004 Sb.: §51 odst.1; JUD33073CZ Pl. ÚS 8/02 - 1; JUD32731CZ Pl. ÚS 2/03 - 1; JUD33680CZ Pl. ÚS 16/06; JUD145743CZ Pl. ÚS 28/06; JUD31631CZ Pl. ÚS 1/93; JUD30812CZ 2 As 43/2004 - 51; JUD34816CZ 2 Afs 104/2005 - 81;

2345/2011 Daňové řízení: dodatečné daňové přiznání; prekluzivní lhůta

Datum: 27.04.2011 · Sbírkové č.: 2345/2011 · Sp. zn.: 2 Afs 27/2009 - 61 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 693 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41 odst.4; 337/1992 Sb.: §47; 337/1992 Sb.: §47 odst.1; 337/1992 Sb.: §47 odst.2; JUD48116CZ 1 Afs 20/2006 - 60; JUD162262CZ 7 Afs 20/2007 - 73;

2346/2011 Daňové řízení: finanční revize; prekluzivní lhůta

Datum: 06.04.2011 · Sbírkové č.: 2346/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 106/2010 - 95 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 699 · Vztah k předpisu: 531/1990 Sb.: §1 odst.4; 531/1990 Sb.: §1 do 31.12.1999; 337/1992 Sb.: §47 odst.2; JUD138101CZ III. ÚS 1420/07 - 1; JUD30727CZ 2 Afs 69/2004 - 52; JUD34574CZ 5 Afs 187/2004 - 46; JUD150316CZ 1 Afs 145/2008 - 135;

2347/2011 Daňové řízení: povolení splátek na zaplacení daňového nedoplatku

Datum: 22.04.2011 · Sbírkové č.: 2347/2011 · Sp. zn.: 2 Afs 88/2010 - 70 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 704 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §60 odst.1; JUD44034CZ 2 Afs 207/2005 - 55; JUD157588CZ 5 Afs 44/2009 - 64;

2348/2011 Daň z přidané hodnoty: úplatné převody movitých věcí uskutečňované obcí

Datum: 21.04.2011 · Sbírkové č.: 2348/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 41/2010 - 144 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 709 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §5 odst.3; JUD151783CZ 7 Afs 98/2008 - 112;

2349/2011 Důchodové pojištění: zpětné vymáhání dávek

Datum: 13.04.2011 · Sbírkové č.: 2349/2011 · Sp. zn.: 4 Ads 163/2009 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 714 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §118a odst.1; 155/1995 Sb.: §56 odst.1 písm.a); 155/1995 Sb.: §56 odst.1 písm.c);

2350/2011 Školství: právo na přístup ke školnímu stravování

Datum: 05.05.2011 · Sbírkové č.: 2350/2011 · Sp. zn.: 2 Aps 3/2010 - 112 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 719 · Vztah k předpisu: 561/2004 Sb.: §164 odst.1 písm.a); 107/2005 Sb.; JUD31138CZ Pl. ÚS 25/94; JUD30813CZ 2 Aps 3/2004 - 42; JUD34424CZ 1 Afs 147/2005 - 107; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247;

2351/2011 Právo na informace: časová působnost právních předpisů; povinný subjekt

Datum: 13.04.2011 · Sbírkové č.: 2351/2011 · Sp. zn.: 1 As 95/2010 - 240 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 727 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §16 odst.4; 61/2006 Sb.; JUD40584CZ A 2/2003 - 73;

2352/2011 Matriční evidence: změna příjmení

Datum: 11.05.2011 · Sbírkové č.: 2352/2011 · Sp. zn.: 1 As 26/2011 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 732 · Vztah k předpisu: 301/2000 Sb.: §70 odst.1; 301/2000 Sb.: §72 odst.2; JUD32977CZ I. ÚS 167/04; JUD32251CZ Pl. ÚS 5/2000 - 1; JUD108040CZ 1 Ans 2/2008 - 52;

2353/2011 Stavební řízení: veřejně prospěšná stavba; územní plánování: změna územního plánu

Datum: 09.12.2010 · Sbírkové č.: 2353/2011 · Sp. zn.: 5 Ao 6/2010 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 737 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §2 odst.1 písm.l); 183/2006 Sb.: §43 odst.1; 183/2006 Sb.: §43 odst.5; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120;

2354/2011 Veřejné zakázky: obcházení zákona postupnými kroky

Datum: 19.10.2010 · Sbírkové č.: 2354/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 57/2009 - 109 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 742 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §25 odst.1; HI5030CZ 8 Afs 57/2009 - 109;

2355/2011 Kompetenční spory: pozitivní kompetenční spor

Datum: 12.10.2010 · Sbírkové č.: 2355/2011 · Sp. zn.: Konf 127/2009 - 66 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 748 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.: §1 odst.2;

2356/2011 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Datum: 31.07.2007 · Sbírkové č.: 2356/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 21/2006 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 750 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.1; JUD30358CZ 2 Afs 44/2003 - 73; JUD30496CZ 2 Azs 45/2003 - 118; JUD30887CZ 2 Afs 90/2004 - 70; JUD38881CZ 5 Afs 95/2006 - 80;

2357/2011 Daň z přidané hodnoty: lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně

Datum: 28.08.2009 · Sbírkové č.: 2357/2011 · Sp. zn.: 2 Afs 32/2009 - 53 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 750 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47; 337/1992 Sb.: §73 odst.11; 235/2004 Sb.: §73 odst.11; 235/2004 Sb.; JUD48116CZ 1 Afs 20/2006 - 60;

2358/2011 Daň z převodu nemovitostí: lhůta pro vyměření daně

Datum: 18.10.2007 · Sbírkové č.: 2358/2011 · Sp. zn.: 7 Afs 201/2006 - 106 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 750 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §43 odst.1; 337/1992 Sb.: §47 odst.2; 357/1992 Sb.: §22 odst.2; JUD34454CZ 2 Afs 52/2005 - 94;

2359/2011 Daňové řízení: právní moc rozhodnutí

Datum: 31.07.2008 · Sbírkové č.: 2359/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 6/2008 - 110 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.12; 337/1992 Sb.: §32 odst.1; 337/1992 Sb.: §47; JUD34455CZ 5 Afs 42/2004 - 61; JUD34454CZ 2 Afs 52/2005 - 94; JUD39143CZ 2 Aps 5/2006 - 98; JUD48116CZ 1 Afs 20/2006 - 60; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161;

2360/2011 Oceňování majetku: obvyklé roční nájemné

Datum: 30.09.2009 · Sbírkové č.: 2360/2011 · Sp. zn.: 30Ca 127/2008 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 8/2011 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 151/1997 Sb.: §2 odst.1;

2361/2011 Ochranné známky: klamavost; zrušení

Datum: 16.09.2009 · Sbírkové č.: 2361/2011 · Sp. zn.: 5 Ca 307/2006 - 99 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2011 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §31 odst.1 písm.c);

2362/2011 Regulace reklamy: reklama s prvky pornografie

Datum: 27.09.2007 · Sbírkové č.: 2362/2011 · Sp. zn.: 5 As 32/2007 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2011 · Strana: 752 · Vztah k předpisu: 138/2002 Sb.: §2 odst.3; 138/2002 Sb.: §8 odst.2; 138/2002 Sb.: §8 odst.1; JUD33043CZ IV. ÚS 606/03;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.