Vydání 8/2011

Číslo: 8/2011 · Ročník: IX

2361/2011

Ochranné známky: klamavost; zrušení

Ochranné známky: klamavost; zrušení
I. Pokud v důsledku okolností nastalých po dni zápisu může ochranná známka vést klamání veřejnosti [§ 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách], Úřad průmyslového vlastnictví ji zruší bez ohledu na to, zda byl přihlašovatel (budoucí vlastník ochranné známky) v okamžiku zápisu známky v dobré víře a za jakých okolností byla známka zapsána. To, zda známka může vést ke klamání veřejnosti, je jejím objektivním rysem, a při jeho posuzování nemůže Úřad brát zřetel na možné subjektivní příčiny, které k danému stavu vedly.
II. Je-li objektivně dán rozpor mezi asociacemi, které ochranná známka vyvolává, a skutečností, nemůže být důvodem pro zachování napadené ochranné známky ani to, že znění zapsané obchodní firmy vlastníka se shoduje se slovním prvkem napadené ochranné známky.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2009, čj. 5 Ca 307/2006 – 99)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.