Vydání 8/2011

Číslo: 8/2011 · Ročník: IX

2360/2011

Oceňování majetku: obvyklé roční nájemné

Oceňování majetku: obvyklé roční nájemné
Má-li být obvyklé roční nájemné stanoveno způsobem určení obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je nutné při jeho stanovení vycházet ze zjištěné výše ročního nájemného sjednaného při nájmu stejných, popřípadě obdobných nemovitostí v předmětném roce. Kritérium stejnosti, popř. obdobnosti nemovitosti vyžaduje znát nejen stav a umístění posuzované nemovitosti, nýbrž také stav a umístění nemovitostí srovnávaných. Bez zjištění těchto údajů není nezbytné porovnání vůbec možné.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 9. 2009, čj. 30 Ca 127/2008 – 50)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.