Vydání 9/2010

Číslo: 9/2010 · Ročník: VIII · Rozhodnutí č: 2099/2010 - 2115/2010

Obsah vydání 9/2010

Stáhnout PDF

2099/2010 Řízení před soudem: osvobození právnické osoby od soudních poplatků

Datum: 27.05.2010 · Sbírkové č.: 2099/2010 · Sp. zn.: 1 As 70/2008 - 74 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2010 · Strana: 753 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §3; 150/2002 Sb.: §36 odst.3; JUD31685CZ IV. ÚS 13/98; JUD31833CZ II. ÚS 13/98; JUD30517CZ 2 Afs 28/2004 - 40; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004 - 48; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155; JUD133716CZ 4 As 18/2008 - 32;

2100/2010 Řízení před soudem: ustanovení zástupce politické straně

Datum: 28.04.2008 · Sbírkové č.: 2100/2010 · Sp. zn.: Pst 17/2007 - 31 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 761 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §15 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.22; 150/2002 Sb.: §35 odst.8; JUD39236CZ II. ÚS 16/07 - 1; JUD31316CZ II. ÚS 276/96; JUD105737CZ 62 Ca 40/2007 - 41;

2101/2010 Řízení před soudem: elektronická forma podání ve věcech volebních

Datum: 22.06.2010 · Sbírkové č.: 2101/2010 · Sp. zn.: Vol 31/2010 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 764 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.2; 150/2002 Sb.: §93 odst.2;

2102/2010 Řízení před soudem: podjatost soudce

Datum: 11.06.2010 · Sbírkové č.: 2102/2010 · Sp. zn.: Nao 46/2010 - 78 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 766 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.1; JUD32329CZ II. ÚS 105/01; JUD33230CZ III. ÚS 448/04; JUD37826CZ I. ÚS 722/05; JUD31360CZ I. ÚS 167/94;

2103/2010 Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti

Datum: 10.09.2009 · Sbírkové č.: 2103/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 106/2009 - 77 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 771 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §103; 150/2002 Sb.: §104 odst.4;

2104/2010 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu ve věci soukromého práva

Datum: 20.05.2010 · Sbírkové č.: 2104/2010 · Sp. zn.: 9 Afs 97/2009 - 115 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 772 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 99/1963 Sb.: §244 odst.1; 353/2003 Sb.: §118 odst.6; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 39;

2105/2010 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě

Datum: 03.06.2010 · Sbírkové č.: 2105/2010 · Sp. zn.: 2 As 38/2010 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 778 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.l); 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.i);

2106/2010 Opatření obecné povahy: zásady územního rozvoje; ochrana životního prostředí: evropsky významné lokality

Datum: 20.05.2010 · Sbírkové č.: 2106/2010 · Sp. zn.: 8 Ao 2/2010 - 644 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 782 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §45i odst.8; 114/1992 Sb.: §45i odst.2; 114/1992 Sb.: §45i odst.1; 114/1992 Sb.: §45a; 150/2002 Sb.: §101d odst.1; 150/2002 Sb.: §101d odst.2; 183/2006 Sb.: §36-75; JUD103162CZ 1 As 13/2007 - 63; JUD145924CZ 9 Ao 2/2008 - 62; JUD159914CZ 9 Ao 3/2009 - 59;

2107/2010 Stavební řízení: změna stavby

Datum: 20.05.2010 · Sbírkové č.: 2107/2010 · Sp. zn.: 7 As 17/2010 - 101 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 796 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §118; 183/2006 Sb.: §121; 183/2006 Sb.: §129; JUD30592CZ 6 A 97/2001 - 39; JUD30616CZ 2 Ads 33/2003 - 78;

2108/2010 Ochrana přírody a krajiny: zásad do krajinného rázu

Datum: 11.04.2008 · Sbírkové č.: 2108/2010 · Sp. zn.: 7 Ca 219/2007 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2010 · Strana: 802 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §12 odst.2;

2109/2010 Svobodný přístup k informacím: informace o příjemcích veřejných prostředků

Datum: 01.06.2010 · Sbírkové č.: 2109/2010 · Sp. zn.: 5 As 64/2008 - 155 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2010 · Strana: 804 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55a; 106/1999 Sb.: §8b; 106/1999 Sb.: §10; 280/2009 Sb.: §9; JUD34667CZ I. ÚS 260/06; JUD105710CZ 5 As 28/2007 - 89; JUD133916CZ 5 As 53/2007 - 85;

2110/2010 Rozhlasové a televizní vysílání: zásada objektivity a vyváženosti

Datum: 05.05.2010 · Sbírkové č.: 2110/2010 · Sp. zn.: 7 As 23/2010 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 809 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §31 odst.3; JUD38809CZ IV. ÚS 23/05 - 2;

2111/2010 Spotřební daně: provozovna určená k prodeji lihovina a tabákových výrobků

Datum: 22.04.2008 · Sbírkové č.: 2111/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 13/2008 - 74 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 814 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §133 odst.1; JUD102348CZ 31 Ca 132/2005 - 30;

2112/2010 Účastníci národního boje za osvobození a političní věžni: přechod nároku na dědice

Datum: 04.05.2010 · Sbírkové č.: 2112/2010 · Sp. zn.: 4 Ads 77/2007 - 91 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2010 · Strana: 816 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.; 261/2001 Sb.: §6; 261/2001 Sb.: §7 odst.2; JUD31344CZ III. ÚS 32/96; JUD15018CZ 25 Cdo 1659/98; JUD39684CZ 2 A 1153/2002 - 20;

2113/2010 Sociální zabezpečení: trvalé bydliště; souhlas s přesídlením

Datum: 20.05.2010 · Sbírkové č.: 2113/2010 · Sp. zn.: 6 Ads 56/2009 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 829 · Vztah k předpisu: 116/1960 Sb.: čl.7; 116/1960 Sb.;

2114/2010 Pobyt cizinců: osvědčení o oprávněnosti pobytu; rozhodnutí správního orgánu: ustálená správní praxe

Datum: 31.05.2010 · Sbírkové č.: 2114/2010 · Sp. zn.: 2 Ans 1/2009 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2010 · Strana: 837 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §87y; 500/2004 Sb.: §154; 500/2004 Sb.: §155; 500/2004 Sb.: §156; 500/2004 Sb.: §157; 500/2004 Sb.: §158; JUD34482CZ 1 Ans 8/2005 - 165; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132; JUD51885CZ 7 Afs 45/2007 - 251; 32004L0038 (EU);

2115/2010 Kompetenční spory: poskytování dotací

Datum: 07.05.2010 · Sbírkové č.: 2115/2010 · Sp. zn.: Konf 14/2010 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 9/2010 · Strana: 844 · Vztah k předpisu: 576/1990 Sb.: §30;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.