Vydání 10/2009

Číslo: 10/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1906/2009 - 1923/2009

Obsah vydání 10/2009

Stáhnout PDF

1906/2009 (x) - zrušeno nálezem I. ÚS 2082/09 Řízení před soudem: dokazování; zásada koncentrace řízení

Datum: 22.05.2009 · Sbírkové č.: 1906/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 35/2009 - 91 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2009 · Strana: 849 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §52 odst.1; 150/2002 Sb.: §77 odst.2; JUD138101CZ III. ÚS 1420/07; JUD142840CZ I. ÚS 1611/07; JUD26286CZ 5 A 116/2001; JUD29544CZ 6 A 76/2001; JUD30305CZ 2 Afs 12/2003; JUD30791CZ 5 Afs 36/2003 - 87;

1907/2009 Řízení před soudem: okolnosti rozhodné pro určení příslušnosti soudu; změna právní úpravy

Datum: 17.06.2009 · Sbírkové č.: 1907/2009 · Sp. zn.: Konf 104/2008 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 852 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.1; JUD133960CZ Konf 34/2007 - 15;

1908/2009 Řízení před soudem: zohlednění práva Společenství z úřední povinnosti; ochrana přírody a krajiny: výjimka ze zákazu rušení a usmrcování volně žijícího ptactva

Datum: 18.06.2009 · Sbírkové č.: 1908/2009 · Sp. zn.: 8 As 33/2009 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2009 · Strana: 854 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §5b odst.1; 150/2002 Sb.: §109 odst.2; 150/2002 Sb.: §109 odst.3; JUD133708CZ 1 Afs 21/2008 - 98; JUD133837CZ 2 As 9/2008 - 77; 11997E/TXT (EU); 31979L0409 (EU);

1909/2009 Řízení před soudem: pravomoc správních soudů; pobyt cizinců: úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním cizince

Datum: 21.05.2009 · Sbírkové č.: 1909/2009 · Sp. zn.: 1 As 36/2009 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2009 · Strana: 860 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §123; 326/1999 Sb.: §123 odst.7; JUD31375CZ Pl. ÚS 14/96;

1910/2009 Opatření obecné povahy: změna územního plánu; řízení před soudem: aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy

Datum: 21.07.2009 · Sbírkové č.: 1910/2009 · Sp. zn.: 1 Ao 1/2009 - 120 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 865 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a-101d; 150/2002 Sb.: §101a; 183/2006 Sb.: §43 odst.1; JUD48537CZ 2 Ao 2/2006 - 62; JUD103162CZ 1 As 13/2007 - 63; JUD108102CZ 2 Ao 1/2008 - 51; JUD145961CZ 1 Ao 3/2008 - 136; JUD147767CZ 2 Ao 4/2008 - 88;

1911/2009 Kompetenční spory: k pojmu "spor"; spor o neexistující pravomoc

Datum: 17.12.2008 · Sbírkové č.: 1911/2009 · Sp. zn.: Komp 1/2008 - 107 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2009 · Strana: 877 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §48-53; 337/1992 Sb.; 115/1995 Sb.: §18a odst.2; 115/1995 Sb.: §18f odst.8; 150/2002 Sb.: §99 písm.a); 321/2004 Sb.: §31 odst.6; 321/2004 Sb.: §35 odst.9; JUD41217CZ 2 As 47/2004 - 61;

1912/2009 Kárná řízení ve věcech soudců: zahlazení kárného opatření

Datum: 20.05.2002 · Sbírkové č.: 1912/2009 · Sp. zn.: 11 Kss 1/2008 - 45 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - kárný senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 880 · Vztah k předpisu: 7/2002 Sb.: §24 do 30.9.2008; 7/2002 Sb.: §24; 314/2008 Sb.: čl.VI; 314/2008 Sb.;

1913/2009 Mezinárodní ochrana: k pojmu "pronásledování"

Datum: 22.05.2009 · Sbírkové č.: 1913/2009 · Sp. zn.: 5 Azs 7/2009 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2009 · Strana: 886 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.7; JUD34567CZ 2 Azs 66/2006 - 52; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67; JUD145325CZ 5 Azs 66/2008 - 70; JUD148817CZ 1 Azs 105/2008 - 81;

1914/2009 Policie České republiky: plnění úkolů v souvislosti s trestním řízením; ochrana osobních údajů: žádost o likvidaci nepravdivých osobních údajů

Datum: 29.05.2009 · Sbírkové č.: 1914/2009 · Sp. zn.: 7 As 60/2007 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2009 · Strana: 894 · Vztah k předpisu: 283/1991 Sb.: §42i; 283/1991 Sb.: §42j odst.4; 283/1991 Sb.: §42d; 283/1991 Sb.: §42j; 283/1991 Sb.: §42j odst.2; 283/1991 Sb.: §42g; JUD39237CZ II. ÚS 789/06; JUD40179CZ 3 As 51/2003 - 58; JUD30710CZ 3 As 6/2004 - 105;

1915/2009 Nemocenské pojištění zaměstnanců: aplikace mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení

Datum: 21.07.2009 · Sbírkové č.: 1915/2009 · Sp. zn.: 6 Ads 88/2006 - 132 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 899 · Vztah k předpisu: 54/1956 Sb.: §5 do 31.12.2003; 54/1956 Sb.: §5 písm.b); 267/1997 Sb.: čl.6; 267/1997 Sb.; JUD32873CZ IV. ÚS 525/02; JUD42441CZ 5 As 18/2004 - 93; JUD30698CZ 2 Ans 1/2005 - 90; JUD34442CZ 4 Ads 9/2005 - 62; JUD51885CZ 7 Afs 45/2007 - 251;

1916/2009 Sociální zabezpečení: přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení

Datum: 28.05.2009 · Sbírkové č.: 1916/2009 · Sp. zn.: 6 Ads 16/2009 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2009 · Strana: 912 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.; 589/1992 Sb.: §17;

1917/2009 Daň z přidané hodnoty: osoba povinná k dani; ekonomická činnost

Datum: 20.05.2009 · Sbírkové č.: 1917/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 98/2008 - 112 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2009 · Strana: 916 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.; 235/2004 Sb.: §5 odst.2; JUD133731CZ 2 Afs 26/2008 - 119; JUD141255CZ 2 Afs 68/2008 - 58; 61985J0235 (EU);

1918/2009 Správní trestání: soulad sankce za přestupek s ústavním pořádkem

Datum: 19.06.2009 · Sbírkové č.: 1918/2009 · Sp. zn.: 5 As 46/2008 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2009 · Strana: 919 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.12; 200/1990 Sb.: §22 odst.4; 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.h); JUD32454CZ III. ÚS 256/01; JUD32519CZ Pl. ÚS 3/02; JUD32971CZ Pl. ÚS 12/03; JUD31104CZ Pl. ÚS 4/94; JUD26341CZ 6 A 147/2002 - 35;

1919/2009 Stavební řízení: ohlášení jednoduché stavby

Datum: 16.06.2009 · Sbírkové č.: 1919/2009 · Sp. zn.: 52Ca 15/2009 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 10/2009 · Strana: 925 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §21; 183/2006 Sb.: §104 odst.2 písm.a); 183/2006 Sb.: §104 odst.1; 183/2006 Sb.: §105 odst.1; 183/2006 Sb.: §105 odst.4; 183/2006 Sb.: §107 odst.1; 526/2006 Sb.: §3;

1920/2009 Ochranné známky: rozlišovací způsobilost ochranné známky

Datum: 09.04.2009 · Sbírkové č.: 1920/2009 · Sp. zn.: 7 As 56/2008 - 170 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2009 · Strana: 929 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §32 odst.1; 441/2003 Sb.: §32 odst.2; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; 31989L0104 (EU);

1921/2009 Místní referendum: vady návrhu na konání místního referenda; předčasně podaný návrh

Datum: 22.06.2009 · Sbírkové č.: 1921/2009 · Sp. zn.: 44Ca 44/2009 - 33 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 10/2009 · Strana: 934 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.b); 22/2004 Sb.: §12 odst.2; 22/2004 Sb.: §12 odst.3; 22/2004 Sb.: §13 odst.1 písm.a);

1922/2009 Volby do Evropského parlamentu: sestavení seznamu voličů

Datum: 01.07.2009 · Sbírkové č.: 1922/2009 · Sp. zn.: Vol 6/2009 - 22 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2009 · Strana: 938 · Vztah k předpisu: 62/2003 Sb.: §28 odst.2 písm.b); JUD34425CZ Vol 29/2006 - 55;

1923/2009 Pozemní komunikace: stanovení rozsahu úprav místní komunikace

Datum: 13.05.2009 · Sbírkové č.: 1923/2009 · Sp. zn.: 22Ca 304/2008 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 10/2009 · Strana: 940 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §38 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.