Vydání 5/2008

Číslo: 5/2008 · Ročník: VI · Rozhodnutí č: 1540/2008 - 1564/2008

Obsah vydání 5/2008

Stáhnout PDF

1540/2008 Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby

Datum: 29.12.2006 · Sbírkové č.: 1540/2008 · Sp. zn.: 4 As 41/2006 - 106 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 377 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §221 odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §221 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §72 odst.3; JUD26282CZ 2 As 19/2003 - 58;

1541/2008 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 19.01.2005 · Sbírkové č.: 1541/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 16/2004 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 380 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §85; JUD29535CZ IV. ÚS 471/02; JUD32011CZ II. ÚS 31/99;

1542/2008 Daňové řízení: prekluze práva daň vyměřit. Daň z příjmů fyzických osob: dodatečné vyměření daně

Datum: 23.10.2007 · Sbírkové č.: 1542/2008 · Sp. zn.: 9 Afs 86/2007 - 161 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 384 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47; JUD32137CZ IV. ÚS 218/99; JUD30886CZ 6 A 76/2001 - 96; JUD30366CZ 2 Azs 23/2003 - 39; JUD30938CZ 3 As 57/2004 - 39; JUD34455CZ 5 Afs 42/2004 - 61; JUD34454CZ 2 Afs 52/2005 - 94; JUD48076CZ 1 Afs 108/2006 - 104;

1543/2008 Daň z příjmů: změna způsobu uplatnění výdajů v dodatečném daňovém přiznání

Datum: 12.02.2008 · Sbírkové č.: 1543/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 123/2006 - 59 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 393 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41 odst.1; 586/1992 Sb.: §7 odst.9; JUD40539CZ 7 Afs 32/2003 - 46;

1544/2008 Daň z přidané hodnoty: vrácení daně osobám se zdravotním postižením

Datum: 23.01.2008 · Sbírkové č.: 1544/2008 · Sp. zn.: 59Ca 14/2006 - 50 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2008 · Strana: 396 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §2 odst.2 písm.m); 588/1992 Sb.: §45 písm.f); JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97;

1545/2008 Místní poplatky: poplatek ze psů

Datum: 23.01.2008 · Sbírkové č.: 1545/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 107/2007 - 168 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 400 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §129 odst.1; 565/1990 Sb.: §2;

1546/2008 Správní trestání: výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu

Datum: 15.01.2008 · Sbírkové č.: 1546/2008 · Sp. zn.: 2 As 34/2006 - 73 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 406 · Vztah k předpisu: 71/1976 Sb.: §47 odst.2; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.c); JUD30555CZ 6 A 126/2002 - 27; JUD41437CZ 3 Ads 21/2004 - 55;

1547/2008 Správní trestání: neoznačení vozidla taxislužby cenovou nabídkou

Datum: 14.11.2007 · Sbírkové č.: 1547/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 64/2006 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2008 · Strana: 413 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §21 odst.4; 111/1994 Sb.; 478/2000 Sb.: §11 odst.2; 478/2000 Sb.: §14 odst.2;

1548/2008 Právo Evropských Společenství: nepublikace právních předpisů v Úředním věstníku Evropské Unie

Datum: 10.01.2008 · Sbírkové č.: 1548/2008 · Sp. zn.: 22Ca 69/2005 - 217 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 5/2008 · Strana: 415 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §105 odst.10; 13/1993 Sb.: §293 písm.d); 13/1993 Sb.: §298 odst.1; 44/2004 Sb.m.s.: čl.58;

1549/2008 Důchodové pojištění: doba studia v cizině jako doba pojištění; platba pojistného za dobu studia v cizině

Datum: 30.01.2008 · Sbírkové č.: 1549/2008 · Sp. zn.: 6 Ads 23/2007 - 101 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 417 · Vztah k předpisu: 25/1958 Sb.; 116/1960 Sb.: čl.4; 116/1960 Sb.; 155/1995 Sb.: §13 odst.1;

1550/2008 Katastr nemovitostí: změna hranice katastrálního území

Datum: 31.01.2008 · Sbírkové č.: 1550/2008 · Sp. zn.: 5 As 68/2006 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 427 · Vztah k předpisu: 190/1996 Sb.: §19 odst.1 písm.b); 190/1996 Sb.: §20 odst.6; 128/2000 Sb.: §26; 26/2007 Sb.: §22 odst.1 písm.b); 26/2007 Sb.: §23 odst.5; JUD38902CZ 59 Ca 94/2005 - 34;

1551/2008 Mezinárodní ochrana: účinná ochrana v jiné části státu, jehož je cizinec občanem

Datum: 24.01.2008 · Sbírkové č.: 1551/2008 · Sp. zn.: 4 Azs 99/2007 - 93 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 431 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2; 325/1999 Sb.: §2 odst.8; 325/1999 Sb.: §16 odst.1 písm.i);

1552/2008 Služební poměr vojáka z povolání: odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů; provedení a zhodnocení důkazů

Datum: 30.01.2008 · Sbírkové č.: 1552/2008 · Sp. zn.: 8 As 40/2006 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 436 · Vztah k předpisu: 221/1999 Sb.: §106;

1553/2008 Stavební zákon: žádost nájemce bytu o dodatečné povolení stavebních úprav

Datum: 07.11.2007 · Sbírkové č.: 1553/2008 · Sp. zn.: 6 As 51/2005 - 122 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 438 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §58 odst.3; 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); JUD34458CZ 3 As 50/2003 - 57; JUD45277CZ 4 As 32/2005 - 84; JUD38442CZ 1 As 46/2006 - 75;

1554/2008 Kompetenční výluka: posudek lékaře závodní preventivní péče o zdravotní způsobilosti k práci

Datum: 20.09.2007 · Sbírkové č.: 1554/2008 · Sp. zn.: 4 Ads 81/2005 - 125 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 441 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §37 odst.1 písm.a); 65/1965 Sb.: §37 odst.12 písm.a); 20/1966 Sb.: §77a; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a); JUD37819CZ IV. ÚS 613/06; JUD14166CZ 2 Cdon 1130/97; JUD33218CZ III. ÚS 547/98; JUD44187CZ 2 As 5/2005 - 86;

1555/2008 Kompetenční spory: vázanost soudu žalobním petitem; nicotnost rozhodnutí správního orgánu

Datum: 22.02.2008 · Sbírkové č.: 1555/2008 · Sp. zn.: Komp 4/2006 - 103 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 454 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §97; 150/2002 Sb.: §100 odst.2;

1556/2008 Vinohradnictví a vinařství: k označení "mešní víno". Kompetenční výluka: rozhodnutí o souhlasu k označení vína

Datum: 29.01.2008 · Sbírkové č.: 1556/2008 · Sp. zn.: 2 As 54/2007 - 94 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 459 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 321/2004 Sb.: §16 odst.6; JUD32149CZ I. ÚS 86/99; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD102358CZ 2 As 78/2006 - 64;

1557/2008 Shromažďovací právo: lhůta pro rozhodnutí o zákazu shromáždění

Datum: 21.02.2008 · Sbírkové č.: 1557/2008 · Sp. zn.: 2 As 17/2008 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 464 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §11 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.19; JUD33492CZ I. ÚS 453/03; JUD38809CZ IV. ÚS 23/05; JUD39136CZ 29 Ca 120/2006 - 10; JUD38891CZ 30 Ca 30/2007 - 28; JUD51705CZ 5 As 26/2007 - 86; JUD103338CZ 8 As 51/2007 - 67;

1558/2008 Katastr nemovitostí: oprava chyb v katastrálním operátu

Datum: 30.03.2006 · Sbírkové č.: 1558/2008 · Sp. zn.: 6 Ca 271/2004 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2008 · Strana: 468 · Vztah k předpisu: 344/1992 Sb.: §8;

1559/2008 Státní kontrola: protokol o kontrole

Datum: 28.04.2006 · Sbírkové č.: 1559/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 35/2004 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2008 · Strana: 468 · Vztah k předpisu: 552/1991 Sb.: §15; 552/1991 Sb.;

1560/2008 Územní a stavební řízení: účastenství v řízení

Datum: 29.03.2006 · Sbírkové č.: 1560/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 198/2004 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2008 · Strana: 468 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §34 odst.1; 50/1976 Sb.: §59 odst.1;

1561/2008 Kompetenční spory: náhrada škody způsobené neoprávněným užíváním telefonního přístroje

Datum: 27.09.2005 · Sbírkové č.: 1561/2008 · Sp. zn.: Konf 95/2004 - 10 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 469 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 40/1964 Sb.: §420;

1562/2008 Správní trestání: odpovědnost za správní delikt

Datum: 29.12.2005 · Sbírkové č.: 1562/2008 · Sp. zn.: 4 As 49/2004 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 469 · Vztah k předpisu: 110/1997 Sb.: §17 odst.3 písm.c);

1563/2008 Političtí vězni: pobyt v psychiatrické léčebně

Datum: 19.01.2006 · Sbírkové č.: 1563/2008 · Sp. zn.: 4 Ads 62/2004 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 469 · Vztah k předpisu: 261/2001 Sb.: §2 odst.1;

1564/2008 Veterinární péče: požadavky na vybavení prostor určených k zacházení s potravinami živočišného původu

Datum: 20.03.2006 · Sbírkové č.: 1564/2008 · Sp. zn.: 1 As 14/2004 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2008 · Strana: 470 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.4 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.2 odst.3; 166/1999 Sb.: §24; 166/1999 Sb.: §24 odst.2; 166/1999 Sb.: §52 odst.1 písm.b); 287/1999 Sb.: §9 odst.1; 131/2003 Sb.;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.