Vydání 5/2008

Číslo: 5/2008 · Ročník: VI

1563/2008

Političtí vězni: pobyt v psychiatrické léčebně

Ej 54/2006
Političtí vězni: pobyt v psychiatrické léčebně
k § 2 odst. 1 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
Pojem "věznění" dle § 2 odst. 1 zákona č. 261/2001 Sb. zahrnuje pouze dobu skutečného věznění, tj. dobu pobytu v zařízeních určených pro nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody, nikoli dobu umístění v psychiatrické léčebně.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2006, čj. 4 Ads 62/2004-75)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.