Vydání 5/2008

Číslo: 5/2008 · Ročník: VI

1561/2008

Kompetenční spory: náhrada škody způsobené neoprávněným užíváním telefonního přístroje

Ej 23/2006
Kompetenční spory: náhrada škody způsobené neoprávněným užíváním telefonního přístroje
k § 7 odst. 1 občanského soudního řádu
k § 420 občanského zákoníku
Spor o zaplacení částky z titulu náhrady škody, způsobené neoprávněným užíváním telefonního přístroje třetí osobou v objektu nemovitosti fyzické osoby, se kterou měl žalobce uzavřenou smlouvu o poskytování služeb veřejné radiotelefonní sítě, je sporem o náhradu škody podle § 420 a násl. občanského zákoníku. Rozhodnutí o tomto sporu je v pravomoci soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 27. 9. 2005, čj. Konf 95/2004-10)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.