Vydání 5/2008

Číslo: 5/2008 · Ročník: VI

1559/2008

Státní kontrola: protokol o kontrole

Ejk 560/2006
Státní kontrola: protokol o kontrole
k § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, neukládá kontrolnímu orgánu povinnost pořídit o kontrolních zjištěních vždy pouze jeden protokol. Z řady důvodů může být vhodnější, aby kontrolní orgán pořídil z téže kontroly více protokolů, přičemž každý z nich může zachycovat kontrolní zjištění ve vztahu k jinému kontrolovanému období či jinému dílčímu předmětu kontroly.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2006, čj. 9 Ca 35/2004-38)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.