Vydání 5/2008

Číslo: 5/2008 · Ročník: VI

1562/2008

Správní trestání: odpovědnost za správní delikt

Ej 34/2006
Správní trestání: odpovědnost za správní delikt
k § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Odpovědnost za správní delikt podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, je odpovědností objektivní (odpovědnost bez podmínky zavinění), které se subjekt nemůže zprostit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2005, čj. 4 As 49/2004-74)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.