Vydání 5/2006

Číslo: 5/2006 · Ročník: IV · Rozhodnutí č: 835/2006 - 857/2006

Obsah vydání 5/2006

Stáhnout PDF

835/2006 Řízení před soudem a náležitosti žaloby proti rozhodnutí správního orgánu

Datum: 20.12.2005 · Sbírkové č.: 835/2006 · Sp. zn.: 2 Azs 92/2005 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2006 · Strana: 379 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §71 odst.1 písm.d); JUD30582CZ 4 Azs 149/2004 - 52; JUD40990CZ 1 Azs 37/2004 - 40;

836/2006 Nemožnost nápravy nesrozumitelného rozhodnutí opravným usnesením

Datum: 19.07.2004 · Sbírkové č.: 836/2006 · Sp. zn.: 5 Azs 84/2004 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 388 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §54 odst.4; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

837/2006 Řízení před soudem a kompetenční výluka

Datum: 28.04.2004 · Sbírkové č.: 837/2006 · Sp. zn.: 7 A 90/2001 - 98 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 391 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §14 odst.3; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §75 odst.2;

838/2006 Daňové řízení a projednání zprávy o daňové kontrole

Datum: 27.01.2006 · Sbírkové č.: 838/2006 · Sp. zn.: 59 Ca 14/2004 - 29 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2006 · Strana: 393 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.8; 337/1992 Sb.: §16 odst.4 písm.f); 2/1993 Sb.: čl.38;

839/2006 Daňové řízení: odvolání proti fiktivnímu vyměření daně

Datum: 11.01.2006 · Sbírkové č.: 839/2006 · Sp. zn.: 7 Afs 49/2004 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 395 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §46 odst.5; 337/1992 Sb.: §48 odst.5;

840/2006 Daň z příjmů: poplatníci daně, zajištění daně. Daňové řízení: povinnost mlčenlivosti

Datum: 17.01.2006 · Sbírkové č.: 840/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 57/2005 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 397 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §24 odst.1; 586/1992 Sb.: §2 do 31.12.2000; 586/1992 Sb.: §2 odst.3; 586/1992 Sb.: §24 do 31.12.2000; 586/1992 Sb.: §38e do 31.12.2000; 586/1992 Sb.: §38e; 280/2009 Sb.: §9;

841/2006 Daň z příjmů: příjmy ze závislé činnosti, auditorská činnost

Datum: 12.01.2006 · Sbírkové č.: 841/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 4/2005 - 56 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 402 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §66; 513/1991 Sb.: §133; 524/1992 Sb.; 586/1992 Sb.: §6 odst.1 písm.b); 586/1992 Sb.: §6 do 31.12.2000;

842/2006 Daň z příjmů: výdaj k dosažení příjmů

Datum: 28.04.2004 · Sbírkové č.: 842/2006 · Sp. zn.: 7 Afs 2/2003 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 405 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24; 586/1992 Sb.: §24 do 31.12.1999; 586/1992 Sb.: §25 do 31.12.1999;

843/2006 Daň z příjmu: zvýšení majetku, nepeněžní příjem

Datum: 12.01.2006 · Sbírkové č.: 843/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 42/2005 - 136 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 408 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §3 do 31.12.1995; 586/1992 Sb.: §23 do 31.12.1995;

844/2006 Důchodové pojištění a odnětí plného a přiznání částečného invalidního důchodu

Datum: 29.06.2004 · Sbírkové č.: 844/2006 · Sp. zn.: 4 Ads 9/2004 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 413 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §81 odst.2; 582/1991 Sb.: §81 odst.3; 582/1991 Sb.: §86 odst.3;

845/2006 Správní trestání a zánik odpovědnosti za přestupek

Datum: 15.12.2005 · Sbírkové č.: 845/2006 · Sp. zn.: 3 As 57/2004 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 415 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §20 odst.1; 200/1990 Sb.: §76 odst.1 písm.f); 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.c);

846/2006 Správní trestání a deliktní odpovědnost

Datum: 26.10.2004 · Sbírkové č.: 846/2006 · Sp. zn.: 5 A 42/2002 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 419 · Vztah k předpisu: 282/1991 Sb.: §4; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

847/2006 Správní trestání a práva obviněného z přestupku

Datum: 20.01.2006 · Sbírkové č.: 847/2006 · Sp. zn.: 4 As 2/2005 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 423 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6; 209/1992 Sb.: čl.6 odst.3 písm.d);

848/2006 Správní trestání a jiný správní delikt poslance nebo senátora

Datum: 30.01.2006 · Sbírkové č.: 848/2006 · Sp. zn.: 5 As 4/2005 - 92 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 432 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.27; 1/1993 Sb.: čl.27 odst.3;

849/2006 Služební poměr a propuštění policisty

Datum: 06.01.2006 · Sbírkové č.: 849/2006 · Sp. zn.: 6 As 60/2004 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 436 · Vztah k předpisu: 99/1989 Sb.: §38; 186/1992 Sb.: §6; 186/1992 Sb.: §106 odst.1 písm.d); JUD30294CZ 6 A 48/2001 - 76; JUD26378CZ 5 A 56/2002 - 31; JUD30325CZ A 8/2003 - 32;

850/2006 Stavební řízení a obecné technické požadavky na výstavbu

Datum: 02.02.2006 · Sbírkové č.: 850/2006 · Sp. zn.: 2 As 44/2005 - 116 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 444 · Vztah k předpisu: 137/1998 Sb.: §8 odst.1; 183/2006 Sb.: §129;

851/2006 (x) - zrušeno nálezem I. ÚS 260/06 Informace a povinná osoba

Datum: 17.01.2006 · Sbírkové č.: 851/2006 · Sp. zn.: 6 As 52/2004 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 450 · Vztah k předpisu: 77/1997 Sb.; 106/1999 Sb.: §2 odst.1; JUD32680CZ III. ÚS 671/02; JUD32717CZ III. ÚS 686/02;

852/2006 Státní odborný dozor v silniční dopravě a použití zákona o státní kontrole

Datum: 11.11.2004 · Sbírkové č.: 852/2006 · Sp. zn.: 3 As 32/2004 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 460 · Vztah k předpisu: 552/1991 Sb.: §2 písm.d); 552/1991 Sb.: §4; 111/1994 Sb.: §34;

853/2006 Azyl a vztah § 12 a § 91 zákona o azylu

Datum: 20.01.2006 · Sbírkové č.: 853/2006 · Sp. zn.: 4 Azs 47/2005 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 462 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §91;

854/2006 Azyl a rozsah přezkumu rozhodnutí o zastavení řízení

Datum: 14.07.2004 · Sbírkové č.: 854/2006 · Sp. zn.: 7 Azs 94/2004 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 465 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §25 písm.h);

855/2006 Pobyt cizinců a zajištění cizince za účelem správního vyhoštění

Datum: 06.01.2006 · Sbírkové č.: 855/2006 · Sp. zn.: 7 Ca 209/2005 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2006 · Strana: 467 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §124 odst.1;

856/2006 Ochrana přírody a krajiny a nedovolené zasahování do vývoje rostlin

Datum: 24.02.2005 · Sbírkové č.: 856/2006 · Sp. zn.: A 3/2003 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 468 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §88 odst.1 písm.d);

857/2006 Ochranné známky a správní poplatek za podání rozkladu

Datum: 05.01.2006 · Sbírkové č.: 857/2006 · Sp. zn.: 7 Ans 5/2005 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2006 · Strana: 470 · Vztah k předpisu: 368/1992 Sb.: §6; 150/2002 Sb.: §79; 441/2003 Sb.: §42 odst.2; 441/2003 Sb.; 634/2004 Sb.;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.