Vydání 3/2006

Číslo: 3/2006 · Ročník: IV · Rozhodnutí č: 786/2006 - 804/2006

Obsah vydání 3/2006

Stáhnout PDF

786/2006 Řízení před soudem a odkladný účinek kasační stížnosti

Datum: 06.12.2005 · Sbírkové č.: 786/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 77/2005 - 96 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 191 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73; 150/2002 Sb.: §107;

787/2006 Řízení před soudem a nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů

Datum: 18.10.2005 · Sbírkové č.: 787/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 135/2004 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 195 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44;

788/2006 Řízení před soudem a žalobní legitimace ve věcech územní samosprávy

Datum: 18.07.2005 · Sbírkové č.: 788/2006 · Sp. zn.: 4 As 23/2004 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 131/2000 Sb.: §111; 150/2002 Sb.: §67 písm.a);

789/2006 Řízení před soudem a návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

Datum: 08.09.2004 · Sbírkové č.: 789/2006 · Sp. zn.: Aprk 2/2004 - 45 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 202 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §174a; 150/2002 Sb.: §48; 150/2002 Sb.: §48 odst.3; JUD30514CZ Aprk 1/2004 - 58; JUD30533CZ Aprk 5/2004 - 8; JUD30534CZ Aprk 6/2004 - 44;

790/2006 Řízení před soudem a kompetenční výluka

Datum: 30.09.2004 · Sbírkové č.: 790/2006 · Sp. zn.: 5 As 29/2003 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 204 · Vztah k předpisu: 288/1995 Sb.: §50; 150/2002 Sb.: §70 písm.b);

791/2006 Daňové řízení a povaha rozhodnutí o námitkách proti exekučnímu příkazu

Datum: 26.10.2005 · Sbírkové č.: 791/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 81/2004 - 54 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 207 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §73 odst.8; 2/1993 Sb.: čl.11; 2/1993 Sb.: čl.36; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD32188CZ III. ÚS 358/99; JUD40167CZ 3 Afs 6/2003 - 62;

792/2006 Daňové řízení: povaha rozhodnutí o zastavení řízení, ručení, prominutí daně

Datum: 26.10.2005 · Sbírkové č.: 792/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 86/2004 - 54 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.; 337/1992 Sb.: §27 písm.h); 337/1992 Sb.: §27; 357/1992 Sb.: §25 odst.3; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 280/2009 Sb.: §6 odst.1; JUD30264CZ 7 A 41/2001 - 48;

793/2006 (x) - zrušeno nálezem Pl. ÚS 9/06 ze dne 2. června 2009 Daňové řízení a neplatnost rozhodnutí, nicotnost správního aktu

Datum: 22.07.2005 · Sbírkové č.: 793/2006 · Sp. zn.: 6 A 76/2001 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 220 · Vztah k předpisu: KSJ6CZ (APL); 337/1992 Sb.: §32 odst.2 písm.d); 337/1992 Sb.: §32 odst.2; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 280/2009 Sb.: §10; JUD5000CZ 6 A 25/92; JUD4948CZ 6 A 163/93 - 24;

794/2006 Daňové řízení: daňová kontrola. Daň z příjmů: daňově uznatelné výdaje

Datum: 10.02.2005 · Sbírkové č.: 794/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 90/2004 - 70 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 230 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.4 písm.f); 337/1992 Sb.: §16 odst.4 písm.c); 586/1992 Sb.: §24 odst.1; 280/2009 Sb.: §7;

795/2006 Daňová kontrola a práva a povinnosti spolupracující osoby

Datum: 24.08.2005 · Sbírkové č.: 795/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 154/2004 - 63 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 234 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §13;

796/2006 Daň darovací: jiný majetkový prospěch

Datum: 28.04.2005 · Sbírkové č.: 796/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 106/2004 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 236 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §6 odst.1 písm.b);

797/2006 Důchodové pojištění a péče nahrazující péči rodičů

Datum: 04.11.2005 · Sbírkové č.: 797/2006 · Sp. zn.: 4 Ads 67/2004 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 239 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §20 odst.2; 155/1995 Sb.: §52 odst.1 písm.b);

798/2006 (x) - zrušeno nálezem Pl. ÚS 4/06 Důchodové pojištění a nároky z vnitrostátního práva a z mezinárodní smlouvy

Datum: 26.10.2005 · Sbírkové č.: 798/2006 · Sp. zn.: 3 Ads 2/2003 - 112 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 244 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.10; 228/1993 Sb.: čl.20; 395/2001 Sb.; JUD30324CZ 2 Ads 15/2003 - 39; JUD30649CZ 6 Ads 62/2003 - 31;

799/2006 Důchodové pojištění a lhůta ke zpětnému přiznání nebo zvýšení důchodu

Datum: 31.10.2005 · Sbírkové č.: 799/2006 · Sp. zn.: 1 Ads 10/2003 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §56 odst.1 písm.b);

800/2006 Důchodové pojištění a posouzení zdravotního stavu

Datum: 25.11.2003 · Sbírkové č.: 800/2006 · Sp. zn.: 5 Ads42/2003 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 265 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §39 odst.1; JUD30604CZ 4 Ads 13/2003 - 54;

801/2006 Azyl a náhradní doručení

Datum: 01.07.2004 · Sbírkové č.: 801/2006 · Sp. zn.: 2 Azs 258/2004 - 40 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 268 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §46a; 99/1963 Sb.: §46 odst.4; 325/1999 Sb.: §24; 325/1999 Sb.: §77; 150/2002 Sb.: §56 odst.2;

802/2006 Rozhodnutí správního orgánu a označení účastníků řízení

Datum: 27.08.2004 · Sbírkové č.: 802/2006 · Sp. zn.: 7 As 12/2003 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 270 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47 odst.5; 500/2004 Sb.: §47 odst.5;

803/2006 Zákon o drahách a přezkoumání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel

Datum: 16.11.2005 · Sbírkové č.: 803/2006 · Sp. zn.: 3 As 1/2005 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2006 · Strana: 272 · Vztah k předpisu: 266/1994 Sb.: §45 odst.4; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §75 odst.2;

804/2006 Stavební řízení a dodatečné povolení stavby

Datum: 24.10.2005 · Sbírkové č.: 804/2006 · Sp. zn.: 10 Ca 220/2004 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2006 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); 5/1979 Sb.; 183/2006 Sb.: §129;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.