Vydání 8/2005

Číslo: 8/2005 · Ročník: III · Rozhodnutí č: 603/2005 - 629/2005

Obsah vydání 8/2005

Stáhnout PDF

603/2005 Řízení před soudem a ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 17.03.2005 · Sbírkové č.: 603/2005 · Sp. zn.: 2 Aps 1/2005 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 661 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §85;

604/2005 Reklama a nadsázka a agrese v reklamě

Datum: 23.03.2005 · Sbírkové č.: 604/2005 · Sp. zn.: 6 As 16/2004 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 667 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §2 odst.3;

605/2005 Daňové řízení a lhůta pro uzavření vytýkacího řízení

Datum: 28.04.2005 · Sbírkové č.: 605/2005 · Sp. zn.: 2 Ans 1/2005 - 90 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 671 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §43; 2/1993 Sb.: čl.1; 280/2009 Sb.: §7;

606/2005 Řízení před soudem a zpětvzetí žaloby

Datum: 30.03.2005 · Sbírkové č.: 606/2005 · Sp. zn.: 3 Azs 38/2004 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 675 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §47 písm.a);

607/2005 Řízení před soudem a "jiná" vada řízení

Datum: 14.04.2005 · Sbírkové č.: 607/2005 · Sp. zn.: 4 Azs 72/2004 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 676 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.37; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

608/2005 Řízení před soudem a zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku

Datum: 12.05.2005 · Sbírkové č.: 608/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 132/2004 - 91 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 678 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §9 odst.1; 150/2002 Sb.: §47 písm.c);

609/2005 Kompetenční spory a správce pozemní kominikace

Datum: 14.04.2005 · Sbírkové č.: 609/2005 · Sp. zn.: Konf 54/2003 - 13 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 680 · Vztah k předpisu: 135/1961 Sb.: §9; 135/1961 Sb.: §9 odst.8; 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §244; 27/1984 Sb.; 13/1997 Sb.: §28 odst.2; 13/1997 Sb.: §40; 13/1997 Sb.: §44 odst.1;

610/2005 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek

Datum: 07.04.2005 · Sbírkové č.: 610/2005 · Sp. zn.: 1 Afs 62/2004 - 68 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 683 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.5; 337/1992 Sb.: §44 odst.1;

611/2005 Důchodové pojištění a nároky z vnitrostátního práva a mezinárodní smlouvy

Datum: 23.02.2005 · Sbírkové č.: 611/2005 · Sp. zn.: 6 Ads 7/2003 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 688 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.10;

612/2005 Řízení před soudem a nedostatek aktivní žalobní legitimace

Datum: 20.04.2005 · Sbírkové č.: 612/2005 · Sp. zn.: 3 As 35/2004 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 692 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c);

613/2005 Daňové řízení a zástavní právo

Datum: 28.04.2005 · Sbírkové č.: 613/2005 · Sp. zn.: 5 Afs 162/2004 - 61 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 693 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §72; 150/2002 Sb.: §70 písm.b);

614/2005 Osoby odvlečené do SSSR a státní občanství jako podmínka vzniku nároku

Datum: 20.04.2005 · Sbírkové č.: 614/2005 · Sp. zn.: 3 Ads 66/2004 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 696 · Vztah k předpisu: 946/1811 Sb.z.s. : §29; 946/1811 Sb.z.s.: §29; 172/2002 Sb.: §2 odst.1 písm.b);

615/2005 Dualismus práva a náhrada škody ze služebního poměru vojáka

Datum: 04.05.2005 · Sbírkové č.: 615/2005 · Sp. zn.: Konf 51/2004 - 9 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 701 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104b; 99/1963 Sb.: §244; 40/1964 Sb.: §420; 221/1999 Sb.: §101; 221/1999 Sb.: §111; 131/2002 Sb.: §1 odst.1; 150/2002 Sb.: §46 odst.3; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b);

616/2005 Poučovací povinnost a vady podání ve správním soudnictví

Datum: 14.04.2005 · Sbírkové č.: 616/2005 · Sp. zn.: 6 Ads 13/2004 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 702 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.7; 150/2002 Sb.: §36 odst.1; 150/2002 Sb.: §36; 150/2002 Sb.: §37; 150/2002 Sb.: §37 odst.5;

617/2005 Poučení o procesních povinnostech ve správním soudnictví

Datum: 08.03.2005 · Sbírkové č.: 617/2005 · Sp. zn.: 3 As 6/2004 - 105 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 706 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §36 odst.1; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

618/2005 Dokazování ve správním soudnictví

Datum: 28.04.2005 · Sbírkové č.: 618/2005 · Sp. zn.: 5 Afs 147/2004 - 89 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 708 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 150/2002 Sb.: §52 odst.1; 150/2002 Sb.: §77; JUD30644CZ 15 Ca 609/2000 - 17; JUD26306CZ 31 Ca 62/2002 - 25;

619/2005 Úvaha o nicotnosti správního rozhodnutí

Datum: 21.04.2005 · Sbírkové č.: 619/2005 · Sp. zn.: 4 As 31/2004 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 712 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68; 150/2002 Sb.: §76 odst.2;

620/2005 Kompetenční výluka a předčasné užívání stavby

Datum: 28.04.2005 · Sbírkové č.: 620/2005 · Sp. zn.: 3 As 44/2004 - 123 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 716 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §68 odst.2; 50/1976 Sb.: §83; 50/1976 Sb.: §88; 50/1976 Sb.: §88 odst.2; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

621/2005 Stavební řízení a dodatečné povolení části stavby

Datum: 04.05.2005 · Sbírkové č.: 621/2005 · Sp. zn.: 3 As 45/2004 - 121 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 720 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); 50/1976 Sb.: §139 písm.a); 183/2006 Sb.: §129;

622/2005 Podklady pro stanovení kvót pro výrobu cukru

Datum: 29.03.2005 · Sbírkové č.: 622/2005 · Sp. zn.: 4 As 43/2003 - 109 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 724 · Vztah k předpisu: 114/2001 Sb.: §12 odst.1;

623/2005 Úkony policejního orgánu

Datum: 28.04.2005 · Sbírkové č.: 623/2005 · Sp. zn.: 2 Aps 2/2004 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 727 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §82;

624/2005 Daň z příjmů: opakované odpisy. Řízení před soudem: zmatečnost.

Datum: 04.05.2005 · Sbírkové č.: 624/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 178/2004 - 128 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 731 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2; 586/1992 Sb.: §24 odst.1; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

625/2005 Řízení před soudem a důvody kasační stížnosti

Datum: 21.04.2005 · Sbírkové č.: 625/2005 · Sp. zn.: 3 Azs 33/2004 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 736 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.e);

626/2005 Řízení před soudem a přípustnost obnovy řízení

Datum: 29.04.2005 · Sbírkové č.: 626/2005 · Sp. zn.: 4 As 17/2004 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 738 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §114 odst.1;

627/2005 Cena tepelné energie

Datum: 25.02.2004 · Sbírkové č.: 627/2005 · Sp. zn.: 6 A 5/2000 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 740 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §17 odst.1 písm.a); 580/1990 Sb.: §6 odst.5; JUD20068CZ 6 A 93/99 - 46;

628/2005 Celní zákon a sazební zařazení zboží

Datum: 10.02.2004 · Sbírkové č.: 628/2005 · Sp. zn.: 2 As 59/2003 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 746 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §125; 337/1992 Sb.: §31 odst.4; 13/1993 Sb.: §56; 13/1993 Sb.: §57; 13/1993 Sb.: §58; 13/1993 Sb.: §320 odst.1 písm.c); 312/1997 Sb.: §1; 150/2002 Sb.: §64; 150/2002 Sb.: §77 odst.2; JUD19913CZ 29 Ca 359/98;

629/2005 Správní řízení a doručování oznámení o zahájení řízení

Datum: 16.03.2004 · Sbírkové č.: 629/2005 · Sp. zn.: 7 A 163/2002 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2005 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §18 odst.3; 71/1967 Sb.: §25 odst.3;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.