Vydání 7/2017

Číslo: 7/2017 · Ročník: XV · Rozhodnutí č: 3577/2017 - 3596/2017

Obsah vydání 7/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3577/2017 Správní trestání: přezkum skutkových námitek podaných poprvé v řízení před správním soudem; zásada plné jurisdikce

Datum: 02.05.2017 · Sbírkové č.: 3577/2017 · Sp. zn.: 10 As 24/2015 - 71 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 565 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §73 odst.2; 150/2002 Sb.: §52 odst.1; 150/2002 Sb.: §71 odst.1 písm.e); 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 150/2002 Sb.: §75; 150/2002 Sb.: §77 odst.2; 150/2002 Sb.: §77; 500/2004 Sb.: §3; JUD163246CZ I. ÚS 1849/08 - 1; JUD43699CZ 1 As 42/2005 - 62; JUD38997CZ 1 As 32/2006 - 99; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73; JUD141377CZ 7 Afs 54/2007 - 62; JUD149027CZ 1 As 96/2008 - 115; JUD152181CZ 2 Afs 35/2009 - 91; JUD161382CZ 2 As 6/2009 - 79; JUD161497CZ 2 As 42/2009 - 56; JUD162212CZ 1 Afs 103/2009 - 232; JUD212067CZ 1 As 148/2011 - 52; JUD215653CZ 2 As 133/2011 - 43; JUD247090CZ 5 As 126/2011 - 68; JUD213310CZ 1 Afs 7/2012 - 22; JUD281638CZ 6 As 229/2014 - 82; JUD282830CZ 4 Ads 222/2014 - 42; JUD283438CZ 4 As 217/2014 - 37; JUD284582CZ 2 As 215/2014 - 43; JUD303592CZ 10 A 97/2014 - 37; JUD286829CZ 7 As 83/2015 - 56; JUD310716CZ 2 As 114/2015 - 36; JUD314930CZ 5 As 114/2015 - 33; JUD316998CZ 2 As 217/2015 - 47;

3578/2017 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě

Datum: 24.05.2017 · Sbírkové č.: 3578/2017 · Sp. zn.: 1 As 196/2016 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 576 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §16; 361/2000 Sb.: §17; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78; JUD161563CZ 2 As 8/2009 - 95; JUD227708CZ 4 As 61/2012 - 22; JUD247171CZ 8 As 54/2013 - 29;

3579/2017 Řízení před soudem: přezkum úkonu poskytovatele dotace; Rozpočtová pravidla: nevyplacení dotace; porušení pravidel pro veřejné zakázky; porušení rozpočtové kázně

Datum: 18.04.2017 · Sbírkové č.: 3579/2017 · Sp. zn.: 6 Afs 270/2015 - 48 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 578 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.: §14e; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD305859CZ Pl. ÚS 12/14 - 2; JUD30765CZ 2 Afs 98/2004 - 65; JUD41159CZ 2 Afs 66/2004 - 53; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD153508CZ 9 As 28/2009 - 30; JUD165147CZ Konf 14/2010 - 8; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD260441CZ 6 As 68/2012 - 47; JUD247803CZ 9 As 132/2013 - 87; JUD249987CZ 9 Afs 107/2013 - 26; JUD255575CZ 8 Ans 4/2013 - 44; JUD256505CZ 10 As 10/2014 - 43; JUD276029CZ 2 As 12/2014 - 43; JUD313031CZ 3 A 127/2014 - 73; JUD314935CZ 4 As 173/2015 - 31; JUD316681CZ 2 Afs 226/2015 - 39; JUD319589CZ 2 Afs 227/2015 - 38; JUD324373CZ 6 Afs 270/2015 - 35; JUD343600CZ 7 As 242/2016 - 43;

3580/2017 Řízení před správními soudy: ochrana proti nezákonnému zásahu; Veřejnoprávní smlouvy: obrana proti neuzavření veřejnoprávní smlouvy

Datum: 09.03.2017 · Sbírkové č.: 3580/2017 · Sp. zn.: 1 As 292/2016 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 603 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §21 odst.2; 150/2002 Sb.: §82; 500/2004 Sb.: §163 odst.3 písm.c); 500/2004 Sb.: §169; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD43266CZ 7 Afs 84/2004 - 84; JUD37931CZ 2 As 45/2005 - 65; JUD46461CZ 6 Aps 2/2005 - 60; JUD147465CZ 3 As 44/2008 - 80; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD153958CZ 7 Aps 2/2009 - 197; JUD208093CZ 7 As 99/2011 - 73;

3581/2017 Daň z příjmů: splatnost daně; záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti

Datum: 27.04.2017 · Sbírkové č.: 3581/2017 · Sp. zn.: 5 Afs 97/2015 - 26 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 609 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §152 odst.1 písm.b); 280/2009 Sb.: §152 odst.1 písm.a); JUD26012CZ 30 Ca 182/2001;

3582/2017 Daňové řízení: zajištění daně

Datum: 04.05.2017 · Sbírkové č.: 3582/2017 · Sp. zn.: 1 Afs 88/2017 - 39 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 614 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 280/2009 Sb.: §168 odst.3; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD251245CZ 1 As 27/2014 - 31; JUD342541CZ 22 A 131/2016 - 18; JUD343762CZ 1 Afs 335/2016 - 38;

3583/2017 Právo na informace: znalecký posudek; obchodní tajemství; autorské dílo

Datum: 17.02.2017 · Sbírkové č.: 3583/2017 · Sp. zn.: 6 A 246/2013 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2017 · Strana: 618 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §17; 106/1999 Sb.: §9 odst.1; 106/1999 Sb.: §11 odst.2 písm.c); 121/2000 Sb.: §2 odst.1; 121/2000 Sb.: §2 odst.2; 89/2012 Sb.: §504; JUD32944CZ III. ÚS 495/02; JUD72109CZ 28 Cdo 1847/2001; JUD30843CZ 5 A 65/2002 - 33; JUD132983CZ 8 As 57/2006 - 67; JUD107163CZ 3 As 13/2007 - 75; JUD156257CZ 6 As 18/2009 - 63;

3584/2017 Právo na informace: statut a jednací řád škodní komise; informace o členství ve škodní komisi

Datum: 20.04.2017 · Sbírkové č.: 3584/2017 · Sp. zn.: 1 As 120/2017 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 625 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.1 písm.a); 219/2000 Sb.: §14 odst.4; JUD38809CZ IV. ÚS 23/05 - 2; JUD187469CZ I. ÚS 517/10 - 2; JUD105710CZ 5 As 28/2007 - 89; JUD132945CZ 4 As 20/2007 - 64; JUD155426CZ 1 As 98/2008 - 148; JUD167083CZ 5 As 64/2008 - 155; JUD193760CZ 1 As 105/2010 - 73; JUD198074CZ 5 As 57/2010 - 79; JUD275889CZ 8 As 55/2012 - 62; JUD243052CZ 1 As 70/2013 - 58; JUD284563CZ 8 As 108/2014 - 54; JUD344448CZ 31 Af 44/2015 - 45;

3585/2017 Střet zájmů: Kancelář prezidenta republiky jako evidenční orgán

Datum: 27.01.2017 · Sbírkové č.: 3585/2017 · Sp. zn.: 3 A 102/2015 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2017 · Strana: 633 · Vztah k předpisu: 159/2006 Sb.: §2 odst.3 písm.c); 159/2006 Sb.: §2 odst.3 písm.c) do 31.12.2015; 159/2006 Sb.: §2 odst.2 písm.d) do 31.12.2015; 159/2006 Sb.: §2 odst.2 písm.d); 159/2006 Sb.: §14 odst.1 písm.c) do 31.12.2015; 159/2006 Sb.: §14 odst.1 písm.c); JUD105351CZ I. ÚS 318/06 - 1; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD30454CZ 1 As 9/2003 - 90; JUD204329CZ 9 As 47/2011 - 105;

3586/2017 Hospodářská soutěž: místní šetření, nezákonný zásah

Datum: 24.05.2017 · Sbírkové č.: 3586/2017 · Sp. zn.: 6 As 113/2017 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 638 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §21f; JUD163246CZ I. ÚS 1849/08 - 1; JUD277321CZ 97/11; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD345437CZ 62 A 236/2016 - 91; JUD346465CZ 6 As 113/2017 - 61; 32003R0001 (EU);

3587/2017 Místní referendum: náležitosti podpisových archů, soudní přezkum

Datum: 20.04.2017 · Sbírkové č.: 3587/2017 · Sp. zn.: Ars 1/2017 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 645 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.1 písm.i) do 20.4.2017; 549/1991 Sb.: §11 odst.1 písm.i); 150/2002 Sb.: §88; 150/2002 Sb.: §93 odst.4; 150/2002 Sb.: §93 odst.5; 150/2002 Sb.: §105 odst.2; 22/2004 Sb.: §11 odst.1; 22/2004 Sb.: §11 odst.2;

3588/2017 Opatření obecné povahy: lhůta pro zpracování územní studie

Datum: 20.12.2016 · Sbírkové č.: 3588/2017 · Sp. zn.: 8 As 152/2015 - 103 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 655 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §43 odst.2; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD200219CZ 4 Ao 3/2011 - 103; JUD312036CZ 40 A 4/2015 - 131;

3589/2017 Opatření obecné povahy: aktivní legitimace spolku k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy

Datum: 26.04.2017 · Sbírkové č.: 3589/2017 · Sp. zn.: 3 As 126/2016 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 659 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a odst.1; 150/2002 Sb.: §101b odst.3; JUD252727CZ I. ÚS 59/14 - 1; JUD34544CZ 4 As 50/2004 - 59; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD184286CZ 7 As 9/2010 - 255; JUD187097CZ 1 Ao 2/2010 - 116; JUD243090CZ 1 Aos 2/2013 - 116; JUD326059CZ 79 A 1/2016 - 48 zrušeno; JUD337969CZ 1 As 182/2016 - 28;

3590/2017 Důchodové pojištění: starobní důchod; náhrada příjmu z výdělečné činnosti

Datum: 12.04.2017 · Sbírkové č.: 3590/2017 · Sp. zn.: 6 Ads 260/2016 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 667 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §16; JUD33411CZ II. ÚS 348/04; JUD227725CZ 6 Ads 112/2012 - 50; JUD334674CZ 75 Ad 16/2015 - 33;

3591/2017 Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek

Datum: 16.05.2017 · Sbírkové č.: 3591/2017 · Sp. zn.: 6 Ads 21/2017 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 670 · Vztah k předpisu: 104/1991 Sb.: čl.26 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.32 odst.5; 2/1993 Sb.: čl.4 odst.4; 117/1995 Sb.: §7 odst.1; 117/1995 Sb.: §30; 117/1995 Sb.: §31 odst.1; JUD33340CZ Pl. ÚS 44/03; JUD232312CZ I. ÚS 2306/12 - 1; JUD147786CZ 3 Ads 93/2008 - 55; JUD284588CZ 3 Ads 194/2014 - 37; JUD286025CZ 9 Ads 278/2014 - 73; JUD312154CZ 8 Ads 42/2015 - 34; JUD314966CZ 6 As 176/2015 - 31; JUD340801CZ 32 Ad 8/2016 - 28 zrušeno;

3592/2017 Myslivost: překročení normovaných stavů zvěře

Datum: 12.12.2016 · Sbírkové č.: 3592/2017 · Sp. zn.: 30 A 70/2015 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 7/2017 · Strana: 676 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §3 odst.2; 449/2001 Sb.: §64 odst.3 písm.c); JUD331845CZ 30 A 13/2016 - 108;

3593/2017 Školství: přijímací řízení ke studiu na vysoké škole

Datum: 24.01.2017 · Sbírkové č.: 3593/2017 · Sp. zn.: 65 A 52/2014 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc · Vydání: 7/2017 · Strana: 681 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §49 odst.1; 111/1998 Sb.: §49 odst.4; JUD32570CZ I. ÚS 620/2000; JUD106549CZ 1 As 12/2008 - 67; JUD151793CZ 9 Afs 70/2008 - 130; JUD198003CZ 2 As 60/2011 - 101; JUD251290CZ 7 As 126/2013 - 19; JUD279164CZ 9 As 185/2014 - 27;

3594/2017 Školství: podmínky pro přijetí do doktorského studia

Datum: 15.03.2017 · Sbírkové č.: 3594/2017 · Sp. zn.: 15 A 59/2014 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7/2017 · Strana: 688 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §49 odst.1; JUD34452CZ 3 Azs 35/2006; JUD204971CZ 7 As 79/2011 - 120; JUD298297CZ 15 A 139/2013 - 87; JUD251686CZ 2 As 23/2014 - 34;

3595/2017 Pobyt cizinců: správní vyhoštění; právo na soukromý a rodinný život; překážky podání žádosti o pobytové oprávnění

Datum: 26.04.2017 · Sbírkové č.: 3595/2017 · Sp. zn.: 3 Azs 237/2016 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 694 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §47 odst.2; 326/1999 Sb.: §119a odst.2; 500/2004 Sb.: §101; JUD142940CZ Pl. ÚS 26/07; JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151; JUD230546CZ 8 As 118/2012 - 45; JUD240722CZ 8 As 5/2013 - 43; JUD302472CZ 3 A 109/2014 - 37; JUD322917CZ 3 Azs 96/2015 - 44; JUD326257CZ 5 Azs 85/2016 - 22; JUD331001CZ 2 Azs 128/2016 - 54; JUD333633CZ 2 Azs 122/2016 - 79;

3596/2017 Mezinárodní ochrana: doplňková ochrana; vylučující klauzule

Datum: 09.02.2017 · Sbírkové č.: 3596/2017 · Sp. zn.: 1 Azs 216/2016 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2017 · Strana: 704 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §15a odst.1 písm.d); JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39; JUD239962CZ 8 Afs 69/2011 - 164; JUD330963CZ 56 Az 1/2016 - 56 zrušeno (výrok I., II., III.;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.