Vydání 6/2017

Číslo: 6/2017 · Ročník: XV · Rozhodnutí č: 3562/2017 - 3576/2017

Obsah vydání 6/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3562/2017 Správní řízení: řízení o určení právního vztahu

Datum: 23.03.2017 · Sbírkové č.: 3562/2017 · Sp. zn.: 4 As 233/2016 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 473 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §142 odst.2; 183/2006 Sb.: §117; JUD32330CZ II. ÚS 225/01; JUD252727CZ I. ÚS 59/14 - 1; JUD141056CZ 2 Afs 67/2008 - 112; JUD226723CZ Konf 25/2012 - 9; JUD227211CZ 9 As 147/2012 - 66; JUD340785CZ 6 As 62/2016 - 57;

3563/2017 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 30.03.2017 · Sbírkové č.: 3563/2017 · Sp. zn.: 2 As 285/2016 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 478 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 500/2004 Sb.: §42; JUD32811CZ II. ÚS 586/02; JUD108902CZ III. ÚS 103/06; JUD105374CZ IV. ÚS 2323/07; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005; JUD38416CZ 2 Aps 1/2006 - 80; JUD104357CZ 2 As 46/2006 - 100; JUD51341CZ 2 Aps 1/2007; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247; JUD162263CZ 8 Afs 56/2007 - 479; JUD192156CZ 7 Aps 3/2008 - 118; JUD153537CZ 3 Ans 1/2009 - 58; JUD166588CZ 5 Ans 5/2009 - 139; JUD247124CZ 1 Ans 12/2013 - 82; JUD249962CZ 5 Aps 10/2013 - 76; JUD283295CZ 9 As 297/2014 - 29; JUD301631CZ 30 A 81/2014 - 30; JUD310632CZ 30 A 81/2014 - 491; JUD312171CZ 7 As 107/2014 - 53; JUD317171CZ 7 As 155/2015 - 142; JUD331823CZ 30 A 118/2015 - 54;

3564/2017 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; zajišťovací příkaz; exekuční příkaz

Datum: 06.04.2017 · Sbírkové č.: 3564/2017 · Sp. zn.: 1 Afs 4/2017 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 485 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §39 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §82; 280/2009 Sb.: §167; 280/2009 Sb.: §178; JUD34484CZ 3 As 52/2003; JUD30813CZ 2 Aps 3/2004; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD40741CZ 1 Afs 16/2004; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005; JUD189886CZ 4 Aps 2/2010 - 44; JUD315986CZ 7 Afs 131/2015 - 32;

3565/2017 Daňové řízení: úrok z nadměrného odpočtu; úrok z vratitelného přeplatku

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 3565/2017 · Sp. zn.: 2 Afs 15/2017 - 23 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 489 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §101 odst.1; 280/2009 Sb.: §155 odst.5; 280/2009 Sb.: §254;

3566/2017 Daňové řízení: daňová kontrola; doměření daně

Datum: 16.11.2016 · Sbírkové č.: 3566/2017 · Sp. zn.: 1 Afs 183/2014 - 55 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 497 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 280/2009 Sb.: §145 odst.2;

3567/2017 Daňové řízení: vyměření penále

Datum: 02.03.2017 · Sbírkové č.: 3567/2017 · Sp. zn.: 1 Afs 250/2016 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 509 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §37b odst.1; 337/1992 Sb.: §37b odst.4; 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.w); 280/2009 Sb.: §89; 280/2009 Sb.: §92 odst.4;

3568/2017 Daň z příjmu právnických osob: dvojí zdanění

Datum: 11.01.2017 · Sbírkové č.: 3568/2017 · Sp. zn.: 2 Afs 166/2016 - 35 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 516 · Vztah k předpisu: 18/1984 Sb.; 586/1992 Sb.: §17 odst.3; 586/1992 Sb.: §19 odst.1;

3569/2017 Celní řízení: zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku

Datum: 28.03.2017 · Sbírkové č.: 3569/2017 · Sp. zn.: 7 Afs 347/2016 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 521 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.b); 353/2003 Sb.: §42; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005; JUD43596CZ 1 Afs 40/2005; JUD44024CZ 2 Afs 198/2005; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54; JUD200197CZ 5 Aps 2/2011 - 97; JUD245888CZ 9 As 27/2013 - 52; JUD333756CZ 1 Afs 133/2016 - 32;

3570/2017 Pozemní komunikace: připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

Datum: 01.11.2016 · Sbírkové č.: 3570/2017 · Sp. zn.: 22 A 2/2015 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 6/2017 · Strana: 527 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §10 odst.4 písm.b);

3571/2017 Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace; souhlas vlastníka; nutná komunikační potřeba

Datum: 30.03.2017 · Sbírkové č.: 3571/2017 · Sp. zn.: 5 As 140/2014 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 530 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §2 odst.1; 13/1997 Sb.: §7 odst.1; JUD156804CZ 5 As 27/2009 - 66; JUD161336CZ 1 As 76/2009 - 60; JUD301799CZ 22 A 108/2012 - 84 zrušeno; JUD342683CZ 5 As 140/2014 - 76;

3572/2017 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: rozkaz

Datum: 27.04.2017 · Sbírkové č.: 3572/2017 · Sp. zn.: 9 As 117/2016 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 534 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §5 odst.1; 361/2003 Sb.: §46 odst.3; 361/2003 Sb.: §46 odst.2; 361/2003 Sb.: §46 odst.1; 361/2003 Sb.: §50; JUD34515CZ 2 As 34/2005; JUD153254CZ 6 Ads 129/2008 - 66; JUD202993CZ 3 Ads 58/2011 - 61; JUD324233CZ 8 Ad 11/2012 - 47;

3573/2017 Zaměstnanost: podnikání rodinného typu

Datum: 23.03.2017 · Sbírkové č.: 3573/2017 · Sp. zn.: 2 Ads 340/2016 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 540 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §318; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73; JUD51488CZ 3 As 4/2007 - 58; JUD149163CZ 1 As 61/2008 - 98; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78; JUD155379CZ 2 Azs 47/2009 - 63; JUD248281CZ 6 Ads 46/2013 - 35; JUD304028CZ 59 Ad 11/2014 - 42; JUD338914CZ 59 Ad 5/2015 - 42 zrušeno; JUD334951CZ 2 Afs 203/2016 - 49; JUD343796CZ 2 As 266/2016 - 55;

3574/2017 Pobyt cizinců: rozhodnutí o povinnosti opustit území

Datum: 28.03.2017 · Sbírkové č.: 3574/2017 · Sp. zn.: 7 Azs 24/2017 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 547 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §50a; 326/1999 Sb.: §50a odst.3 písm.c); 326/1999 Sb.: §171 písm.d); 326/1999 Sb.: §174a; 32008L0115 (EU): čl.6;

3575/2017 Ochrana přírody a krajiny: souhlas s umístěním obytného přívěsu

Datum: 08.10.2015 · Sbírkové č.: 3575/2017 · Sp. zn.: 47 A 33/2013 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 6/2017 · Strana: 552 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §26 odst.1 písm.c); JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42;

3576/2017 Ochrana přírody a krajiny: účast ekologických spolků v řízeních o uložení pokuty

Datum: 28.03.2017 · Sbírkové č.: 3576/2017 · Sp. zn.: 7 As 311/2016 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2017 · Strana: 557 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §70 odst.2; 114/1992 Sb.: §88 odst.2; 114/1992 Sb.: §88; JUD30918CZ 3 As 8/2005; JUD197900CZ 7 As 2/2011 - 52; JUD227288CZ 7 As 144/2012 - 53; JUD240024CZ 6 As 57/2012 - 28; JUD337009CZ 6 A 124/2012 - 63;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.