Vydání 9/2015

Číslo: 9/2015 · Ročník: XIII · Rozhodnutí č: 3250/2015 - 3267/2015

Obsah vydání 9/2015

Stáhnout PDF

3250/2015 Správní trestání: zavinění přestupku; princip důvěry k dopravnímu značení

Datum: 29.01.2015 · Sbírkové č.: 3250/2015 · Sp. zn.: 58 A 26/2012 - 140 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2015 · Strana: 795 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §4 odst.1 písm.b); 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.f);

3251/2015 Správní trestání: zásada ne bis in idem; společné řízení

Datum: 03.06.2015 · Sbírkové č.: 3251/2015 · Sp. zn.: 6 As 106/2014 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 800 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §2 odst.1; 200/1990 Sb.: §12 odst.2; 200/1990 Sb.: §57 odst.1; 361/2000 Sb.: §125c odst.1 písm.a); 56/2001 Sb.: §7 odst.2; 56/2001 Sb.: §83 odst.1 písm.b); 500/2004 Sb.: §140; JUD8903CZ 6 A 216/93; JUD34565CZ 1 As 28/2006 - 97; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD153012CZ 1 As 28/2009 - 62; JUD193101CZ 9 As 67/2010 - 74; JUD240012CZ 1 As 125/2011 - 163;

3252/2015 Řízení před soudem: pravomoc soudu posuzovat odborné otázky novosti a vynálezecké činnosti

Datum: 12.05.2015 · Sbírkové č.: 3252/2015 · Sp. zn.: 7 As 69/2014 - 50 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 805 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §127; 527/1990 Sb.: §3; 527/1990 Sb.: §6 odst.1; 527/1990 Sb.: §7; 527/1990 Sb.: §8; 527/1990 Sb.: §11; 527/1990 Sb.: §13; 527/1990 Sb.: §23 odst.1 písm.a); 527/1990 Sb.: §63 odst.3; 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 121/2000 Sb.; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 150/2002 Sb.: §77 odst.2; JUD159117CZ I. ÚS 1171/09; JUD30510CZ 5 A 139/2002 - 46; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30619CZ 5 Ads 34/2003 - 82; JUD30721CZ 2 As 59/2003 - 70; JUD38997CZ 1 As 32/2006 - 99; JUD141321CZ 6 As 41/2007 - 74; JUD192048CZ 2 As 33/2008 - 215; JUD205253CZ 3 Ads 128/2011 - 125; JUD205271CZ 4 As 12/2011 - 100; JUD208100CZ 6 As 20/2011 - 230; JUD218013CZ 9 As 88/2011 - 254; JUD240856CZ 8 As 70/2011 - 239; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154; JUD237343CZ 6 Ads 12/2013 - 22; JUD240220CZ 6 Ads 19/2013 - 35; JUD247815CZ 4 Ads 35/2013 - 37; JUD255582CZ 9 As 12/2014 - 41; JUD284600CZ 9 As 12/2014 - 60;

3253/2015 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 06.03.2015 · Sbírkové č.: 3253/2015 · Sp. zn.: 4 Azs 256/2014 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 815 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.; 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §83; JUD30521CZ 1 Azs 24/2004 - 49; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD37931CZ 2 As 45/2005 - 65; JUD153958CZ 7 Aps 2/2009 - 197; JUD233045CZ 5 As 70/2011 - 111; JUD236532CZ 30 Cdo 3223/2011;

3254/2015 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti

Datum: 24.06.2015 · Sbírkové č.: 3254/2015 · Sp. zn.: 2 As 103/2015 - 128 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 819 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.; 150/2002 Sb.: §2; 150/2002 Sb.: §52 odst.2; 150/2002 Sb.: §66 odst.2; 150/2002 Sb.: §73 odst.2; 150/2002 Sb.: §73 odst.2-5; 150/2002 Sb.: §107 odst.1; 6 As 173/2014 - 90; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD105735CZ 8 As 27/2006 - 70; JUD144477CZ 5 As 17/2008 - 131; JUD260487CZ 6 As 173/2014 - 109;

3255/2015 Řízení před soudem: doručování advokátovi (zástupci účastníka) do datové schránky

Datum: 07.05.2015 · Sbírkové č.: 3255/2015 · Sp. zn.: 7 Afs 60/2015 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 826 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §42 odst.1; 150/2002 Sb.: §51; 150/2002 Sb.: §51 odst.1; 235/2004 Sb.: §103; 300/2008 Sb.: §4; 300/2008 Sb.: §5; JUD31061CZ I. ÚS 57/94; JUD31077CZ IV. ÚS 97/94; JUD30576CZ 6 Azs 28/2003 - 59; JUD41952CZ 4 As 46/2004 - 58; JUD30780CZ 3 Azs 103/2005 - 76; JUD44316CZ 2 Azs 190/2005 - 42; JUD148070CZ 1 Afs 148/2008 - 73; JUD156886CZ 8 As 49/2008 - 62; JUD159066CZ 9 Afs 13/2008 - 90; JUD208587CZ 7 As 31/2011 - 101; JUD240755CZ 1 Afs 21/2013 - 66; JUD251155CZ 33 Cdo 2743/2013; JUD251245CZ 1 As 27/2014 - 31; JUD283356CZ 7 As 93/2014 - 29;

3256/2015 Řízení před soudem: povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti

Datum: 17.06.2015 · Sbírkové č.: 3256/2015 · Sp. zn.: 6 As 100/2014 - 72 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 831 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §105 odst.2; 150/2002 Sb.: §120; JUD32636CZ Pl. ÚS 43/2000; JUD26657CZ 29 Odo 649/2001; JUD30496CZ 2 Azs 45/2003 - 118; JUD39320CZ 8 Azs 125/2005 - 83; JUD50134CZ 6 Ans 13/2006 - 55; JUD51489CZ 3 As 40/2007 - 64; JUD147480CZ 8 Afs 95/2007 - 47;

3257/2015 Řízení před soudem: vymezení správního orgánu pro účely určení příslušnosti soudu

Datum: 05.05.2015 · Sbírkové č.: 3257/2015 · Sp. zn.: Nad 288/2014 - 58 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 836 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.; 265/1992 Sb.; 139/2002 Sb.: §1 odst.1; 139/2002 Sb.: §2 odst.1; 139/2002 Sb.: §2 odst.5; 139/2002 Sb.: §2 odst.4; 139/2002 Sb.: §19; 139/2002 Sb.: §19 písm.a); 150/2002 Sb.: §7 odst.2; 503/2012 Sb.: §2 odst.4; JUD33415CZ III. ÚS 648/04; JUD209895CZ 2 As 141/2011 - 27; JUD240190CZ 6 Ads 15/2011 - 143; JUD252508CZ 6 As 40/2014 - 19; JUD260555CZ Nad 288/2014 - 48;

3258/2015 Řízení před soudem: místní příslušnost soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí orgánu inspekce práce

Datum: 02.04.2015 · Sbírkové č.: 3258/2015 · Sp. zn.: Nad 63/2015 - 44 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 850 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §7 odst.3; 150/2002 Sb.: §7 odst.2; 435/2004 Sb.; 251/2005 Sb.: §30; JUD238875CZ Nad 32/2013 - 35; JUD240373CZ Nad 36/2013 - 18; JUD248486CZ Nad 23/2014 - 19; JUD282846CZ Nad 32/2015 - 28;

3259/2015 Řízení před soudem: zajištění cizince; přezkum rozhodnutí samosoudcem; azyl: povinnost setrvat v zařízení pro zajištění cizinců

Datum: 11.09.2014 · Sbírkové č.: 3259/2015 · Sp. zn.: 7 Azs 105/2014 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 853 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §46a odst.2; 325/1999 Sb.: §46a odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §31 odst.2; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD241817CZ 5 Azs 13/2013 - 30;

3260/2015 Daňové řízení: úrok z neoprávněného jednání správce daně

Datum: 28.08.2014 · Sbírkové č.: 3260/2015 · Sp. zn.: 7 Afs 94/2014 - 53 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 859 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §40 odst.1; 337/1992 Sb.: §41 odst.1; 337/1992 Sb.: §46 odst.4; 337/1992 Sb.: §46 odst.5; 337/1992 Sb.: §46 odst.7; 337/1992 Sb.: §49 odst.1; 280/2009 Sb.: §254 odst.1; 280/2009 Sb.: §264;

3261/2015 Daňové řízení: posouzení včasnosti uplatnění plné moci udělené daňovému poradci

Datum: 15.05.2015 · Sbírkové č.: 3261/2015 · Sp. zn.: 4 Afs 68/2015 - 35 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 865 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.; 280/2009 Sb.: §35; 280/2009 Sb.: §136 odst.2; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD30710CZ 3 As 6/2004 - 105; JUD239036CZ 1 As 21/2010 - 65; JUD248269CZ 1 Afs 88/2013 - 66; JUD284390CZ 4 Afs 8/2015 - 39;

3262/2015 Daň z příjmů: stálá provozovna; smlouva o zamezení dvojího zdanění

Datum: 27.05.2015 · Sbírkové č.: 3262/2015 · Sp. zn.: 6 Afs 52/2015 - 29 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 869 · Vztah k předpisu: 15/1988 Sb.; 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.d); 1/1993 Sb.: čl.10; 31/1994 Sb.; JUD311802CZ 6 Afs 39/2014 - 31;

3263/2015 Spotřební daň: zánik práva vyměřit spotřební daň; uplynutí prekluzivní lhůty

Datum: 11.03.2015 · Sbírkové č.: 3263/2015 · Sp. zn.: 3 Afs 170/2014 - 35 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 875 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §42 odst.11; JUD33029CZ Pl. ÚS 7/03; JUD149408CZ 7 Afs 69/2007 - 85; JUD163571CZ 1 Afs 12/2010 - 107; JUD253907CZ 9 Af 54/2010 - 44;

3264/2015 Spotřební daň: minerální olej; osobní spotřeba

Datum: 28.04.2015 · Sbírkové č.: 3264/2015 · Sp. zn.: 6 Afs 73/2014 - 86 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 880 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §4 odst.5; JUD157604CZ 5 Afs 93/2008 - 94; 32008L0118 (EU);

3265/2015 Veřejné zakázky: doložení kvalifikačních předpokladů

Datum: 06.10.2014 · Sbírkové č.: 3265/2015 · Sp. zn.: 62 Af 57/2013 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 9/2015 · Strana: 887 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §51 odst.4 písm.b); HI1376CZ 62 Af 57/2013 - 90; JUD204886CZ 5 Afs 78/2010 - 186; JUD244719CZ 7 Afs 44/2013 - 37;

3266/2015 Regulace reklamy: nepřípustné využití motivu strachu

Datum: 28.05.2015 · Sbírkové č.: 3266/2015 · Sp. zn.: 2 As 19/2015 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2015 · Strana: 893 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §2 odst.3; JUD30697CZ 6 As 16/2004 - 90; JUD100726CZ 32 Odo 229/2006; JUD103270CZ 5 As 32/2007 - 83; JUD142163CZ 32 Cdo 4661/2007; JUD183797CZ 1 As 47/2010 - 65;

3267/2015 Právo na informace: odepření informace; léčiva: registrace léčivých přípravků

Datum: 04.12.2014 · Sbírkové č.: 3267/2015 · Sp. zn.: 6 Ad 16/2010 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2015 · Strana: 898 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.3; 106/1999 Sb.; 378/2007 Sb.: §99 odst.3;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.