Vydání 6/2014

Číslo: 6/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 3032/2014 - 3045/2014

Obsah vydání 6/2014

Stáhnout PDF

3032/2014 Řízení před soudem: procesní způsobilost

Datum: 26.03.2014 · Sbírkové č.: 3032/2014 · Sp. zn.: 9 Ads 23/2014 - 34 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2014 · Strana: 531 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.; 150/2002 Sb.: §33 odst.2; 89/2012 Sb.;

3033/2014 Řízení před soudem: žaloba na ochranu před nezákonným zásahem; určení žalovaného; subjektivní lhůta

Datum: 27.02.2014 · Sbírkové č.: 3033/2014 · Sp. zn.: 9 Aps 15/2013 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2014 · Strana: 533 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §83; 150/2002 Sb.: §84 odst.1; 150/2002 Sb.: §84; 150/2002 Sb.: §92; JUD103461CZ III. ÚS 783/06; JUD30627CZ 5 Afs 16/2003 - 56; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247; JUD141132CZ 2 Aps 4/2008 - 138;

3034/2014 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; potvrzení o stavu osobního daňového účtu; lhůta pro placení daně

Datum: 23.10.2013 · Sbírkové č.: 3034/2014 · Sp. zn.: 9 A 130/2012 - 35 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2014 · Strana: 539 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; JUD195156CZ 5 Afs 35/2009 - 265;

3035/2014 Daňové řízení: výkon rozhodnutí prodejem podniku; správce podniku a jeho oprávnění zastupovat povinného

Datum: 30.10.2013 · Sbírkové č.: 3035/2014 · Sp. zn.: 1 Afs 2/2012 - 93 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2014 · Strana: 547 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §338k odst.6; JUD33241CZ IV. ÚS 499/98; JUD146941CZ 2 As 25/2007 - 118;

3036/2014 Daňové řízení: daňový nedoplatek

Datum: 06.03.2014 · Sbírkové č.: 3036/2014 · Sp. zn.: 1 Afs 3/2014 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2014 · Strana: 561 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §57a; 337/1992 Sb.: §57a odst.1; JUD32104CZ I. ÚS 593/99; JUD180901CZ 1 Afs 22/2010 - 44; JUD239954CZ 7 Afs 39/2012 - 54;

3037/2014 Daň z přidané hodnoty: oprava výše daně; započtení přeplatku na DPH

Datum: 31.10.2013 · Sbírkové č.: 3037/2014 · Sp. zn.: 47Af 17/2012 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 6/2014 · Strana: 567 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §44; 235/2004 Sb.; 182/2006 Sb.: §168 odst.2 písm.e); 280/2009 Sb.: §242; 280/2009 Sb.: §242 odst.1; 47/2011 Sb.; JUD33368CZ I. ÚS 544/02; JUD142859CZ Pl. ÚS 48/06; JUD232476CZ 9 Afs 69/2012 - 47;

3038/2014 Celní řízení: rozhodnutí o zabrání vybraných výrobků

Datum: 11.12.2013 · Sbírkové č.: 3038/2014 · Sp. zn.: 9 Af 54/2010 - 44 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2014 · Strana: 574 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §42 odst.12;

3039/2014 Celní právo: odpovědnost za celní dluh vzniklý protiprávním dovozem zboží

Datum: 24.04.2013 · Sbírkové č.: 3039/2014 · Sp. zn.: 9 Af 17/2010 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2014 · Strana: 578 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §148 odst.1; 31992R2913 (EU);

3040/2014 Ochrana životního prostředí: vydání integrovaného povolení

Datum: 30.01.2014 · Sbírkové č.: 3040/2014 · Sp. zn.: 8 As 40/2012 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2014 · Strana: 590 · Vztah k předpisu: 76/2002 Sb.: §2 písm.g); 31996L0061 (EU);

3041/2014 Obecní zřízení: zrušení příkazu starosty obce

Datum: 30.10.2013 · Sbírkové č.: 3041/2014 · Sp. zn.: 57A 29/2012 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 6/2014 · Strana: 598 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §124; 128/2000 Sb.: §124 odst.6; JUD33347CZ Pl. ÚS 49/03; JUD31046CZ Pl. ÚS 5/93;

3042/2014 Opatření obecné povahy: procesní legitimace městské části; Územní plánování: posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a lidské zdraví

Datum: 24.04.2014 · Sbírkové č.: 3042/2014 · Sp. zn.: 4 Aos 1/2013 - 125 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2014 · Strana: 604 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a odst.1; 183/2006 Sb.; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD225590CZ 1 Ao 7/2011 - 526; JUD240042CZ 3 Ao 9/2011 - 219; JUD239043CZ 4 Aos 1/2012 - 105; 32001L0042 (EU);

3043/2014 Vodovody a kanalizace: povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace

Datum: 24.01.2014 · Sbírkové č.: 3043/2014 · Sp. zn.: 7 As 35/2013 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2014 · Strana: 620 · Vztah k předpisu: 274/2001 Sb.: §6 odst.2 písm.b);

3044/2014 Pobyt cizinců: zajištění cizince; sčítání dob zajištění

Datum: 10.04.2014 · Sbírkové č.: 3044/2014 · Sp. zn.: 2 As 115/2013 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2014 · Strana: 625 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.; 326/1999 Sb.: §124b; 273/2008 Sb.: §27; JUD151559CZ Pl. ÚS 10/08; JUD181487CZ 9 As 5/2010 - 74; JUD208095CZ 7 As 79/2010 - 150;

3045/2014 Kompetenční spory: zastavení exekuce nařízené podle platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Datum: 20.02.2014 · Sbírkové č.: 3045/2014 · Sp. zn.: Konf 21/2013 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 6/2014 · Strana: 633 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268; 99/1963 Sb.: §268 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §269 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §269; 120/2001 Sb.: §55;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.