Vydání 10/2014

Číslo: 10/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 3087/2014 - 3102/2014

Obsah vydání 10/2014

Stáhnout PDF

3087/2014 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

Datum: 01.04.2014 · Sbírkové č.: 3087/2014 · Sp. zn.: 45 A 10/2014 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 10/2014 · Strana: 955 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §80 odst.1; JUD30585CZ 5 As 21/2003 - 40; JUD34432CZ 8 Ans 3/2005 - 107; JUD104712CZ 7 Ans 1/2007 - 100;

3088/2014 Řízení před soudem: právo na opravu a výmaz záznamů vedených v Schengenském informačním systému

Datum: 25.06.2014 · Sbírkové č.: 3088/2014 · Sp. zn.: 1 Aps 15/2013 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2014 · Strana: 961 · Vztah k předpisu: 273/2008 Sb.: §84; 42000A0922(01);

3089/2014 Řízení před soudem: aktivní legitimace společenství vlastníků jednotek; ochrana hmotných práv

Datum: 31.03.2014 · Sbírkové č.: 3089/2014 · Sp. zn.: 4 As 149/2013 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2014 · Strana: 969 · Vztah k předpisu: 72/1994 Sb.: §9; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD210129CZ I. ÚS 451/11 - 1; JUD216952CZ 29 Cdo 3269/2010; JUD202691CZ 1 As 38/2011 - 146;

3090/2014 Řízení před soudem: povaha rozhodnutí o výsledku odborné justiční zkoušky

Datum: 09.04.2014 · Sbírkové č.: 3090/2014 · Sp. zn.: 8 Ans 3/2013 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2014 · Strana: 974 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §114; 6/2002 Sb.: §123 odst.1 písm.g); 150/2002 Sb.: §79; 303/2002 Sb.: §17 odst.3; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30477CZ 2 As 83/2003 - 62; JUD34482CZ 1 Ans 8/2005 - 165;

3091/2014 Daňové řízení: postup k odstranění pochybností; daň z přidané hodnoty: uplatnění nadměrného odpočtu

Datum: 25.06.2014 · Sbírkové č.: 3091/2014 · Sp. zn.: 1 Aps 20/2013 - 61 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2014 · Strana: 983 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §89; JUD223750CZ 1 Ans 10/2012 - 52;

3092/2014 Daň z příjmů: sleva na dani z titulu investiční pobídky; období uplatnění slevy

Datum: 29.05.2014 · Sbírkové č.: 3092/2014 · Sp. zn.: 5 Afs 59/2013 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2014 · Strana: 990 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §35b odst.4; 586/1992 Sb.: §35b odst.7; 192/2012 Sb.; JUD30454CZ 1 As 9/2003 - 90; JUD30532CZ 5 Afs 28/2003 - 69; JUD156856CZ 1 Afs 49/2009 - 109;

3093/2014 Daň z příjmů: rezerva jako daňový výdaj

Datum: 19.06.2014 · Sbírkové č.: 3093/2014 · Sp. zn.: 6 Afs 23/2014 - 35 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2014 · Strana: 996 · Vztah k předpisu: 593/1992 Sb.: §7; JUD30358CZ 2 Afs 44/2003 - 73;

3094/2014 Cla: antidumpingové clo

Datum: 13.03.2014 · Sbírkové č.: 3094/2014 · Sp. zn.: 45 Af 12/2012 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 10/2014 · Strana: 1004 · Vztah k předpisu: 32010R0966 (EU); 32011R0723 (EU);

3095/2014 Ceny: cenová regulace; věcně usměrňované ceny u sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu

Datum: 30.06.2014 · Sbírkové č.: 3095/2014 · Sp. zn.: 8 Afs 81/2013 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2014 · Strana: 1010 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §1 odst.6; JUD182225CZ 2 Ao 3/2010 - 55; JUD184268CZ 8 Afs 47/2010 - 123;

3096/2014 Místní poplatky: vyměření poplatku za provozovaný výherní hrací

Datum: 24.06.2014 · Sbírkové č.: 3096/2014 · Sp. zn.: 2 Afs 68/2012 - 34 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2014 · Strana: 1017 · Vztah k předpisu: 565/1990 Sb.: §14 odst.2; 337/1992 Sb.: §46 odst.5; 337/1992 Sb.: §46 odst.4; 280/2009 Sb.: §139; 280/2009 Sb.: §140; 280/2009 Sb.: §147 odst.1; JUD183215CZ 5 Afs 92/2008 - 147;

3097/2014 Rozhlasové a televizní vysílání: lhůta pro podání žádosti o prodloužení doby platnosti licence k rozhlasovému vysílání

Datum: 25.06.2014 · Sbírkové č.: 3097/2014 · Sp. zn.: 1 As 31/2014 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2014 · Strana: 1026 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §12 odst.10 písm.c); JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD37750CZ 3 As 60/2006 - 46; JUD154801CZ 7 As 50/2009 - 76; JUD298854CZ 9 A 155/2013 - 36;

3098/2014 Veřejné zakázky: námitky proti posouzení nabídek; mimořádně nízká nabídková cena

Datum: 21.11.2013 · Sbírkové č.: 3098/2014 · Sp. zn.: 62 Af 88/2012 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2014 · Strana: 1032 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §77 odst.1; 137/2006 Sb.: §110 odst.1; 137/2006 Sb.: §111 odst.1; HI569CZ 62 Af 88/2012 - 75; JUD30336CZ 2 A 9/2002 - 62; JUD212146CZ 62Ca 11/2009 - 46;

3099/2014 Opatření obecné povahy: zásady územního rozvoje; velké větrné elektrárny

Datum: 28.05.2014 · Sbírkové č.: 3099/2014 · Sp. zn.: 9 Ao 6/2011 - 261 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2014 · Strana: 1038 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.; 150/2002 Sb.: §101d; 127/2005 Sb.: §101d; 183/2006 Sb.: §18; JUD202148CZ 7 Ao 2/2011 - 127;

3100/2014 Pozemní komunikace: zvláštní užívání pozemní komunikace

Datum: 15.05.2014 · Sbírkové č.: 3100/2014 · Sp. zn.: 22 A 123/2012 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 10/2014 · Strana: 1049 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §25; JUD31013CZ 10 Ca 284/2005 - 56;

3101/2014 Silniční provoz: dohled na bezpečnost a plynulost provozu; uložení kauce

Datum: 20.11.2013 · Sbírkové č.: 3101/2014 · Sp. zn.: 52 A 61/2013 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 10/2014 · Strana: 1051 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §125a odst.1;

3102/2014 Mezinárodní ochrana: určení státu příslušného k posouzení žádosti

Datum: 22.05.2014 · Sbírkové č.: 3102/2014 · Sp. zn.: 45 Az 14/2014 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 10/2014 · Strana: 1054 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10 písm.b); 32013R0604 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.