Vydání 9/2013

Číslo: 9/2013 · Ročník: XI · Rozhodnutí č: 2870/2013 - 2889/2013

Obsah vydání 9/2013

Stáhnout PDF

2870/2013 Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků

Datum: 04.04.2013 · Sbírkové č.: 2870/2013 · Sp. zn.: 1 As 187/2012 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 845 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §36 odst.3; JUD167853CZ 1 As 70/2008 - 74;

2871/2013 Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby proti nečinnosti; stavební a územní řízení: zahájení a přerušení řízení

Datum: 12.04.2013 · Sbírkové č.: 2871/2013 · Sp. zn.: 5 Ans 4/2012 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 848 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §80 odst.1; 500/2004 Sb.: §44 odst.1; 500/2004 Sb.: §45 odst.2; 500/2004 Sb.: §64 odst.1 písm.a); 500/2004 Sb.: §71; 183/2006 Sb.: §86 odst.5; 183/2006 Sb.: §111 odst.3; 183/2006 Sb.: §196 odst.1; JUD104712CZ 7 Ans 1/2007 - 100;

2872/2013 Správní trestání: liberační důvody

Datum: 18.04.2013 · Sbírkové č.: 2872/2013 · Sp. zn.: 1 As 188/2012 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 855 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.1; 1/1993 Sb.: čl.1 odst.1; JUD30478CZ 5 A 110/2001 - 34; JUD145322CZ 1 As 30/2008 - 49; JUD153962CZ 7 As 17/2009 - 61;

2873/2013 Správní trestání: zavinění; nedbalost

Datum: 03.04.2013 · Sbírkové č.: 2873/2013 · Sp. zn.: 1 A 20/2011 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2013 · Strana: 859 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §3; 200/1990 Sb.: §4; 200/1990 Sb.: §49 odst.1 písm.b);

2874/2013 Správní trestání: odložení výkonu rozhodnutí

Datum: 14.02.2013 · Sbírkové č.: 2874/2013 · Sp. zn.: 22A 187/2011 - 18 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2013 · Strana: 863 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §14 odst.2; 200/1990 Sb.: §83 odst.1; JUD141453CZ II. ÚS 1260/07;

2875/2013 Daňové řízení: doručování do datové schránky

Datum: 16.05.2013 · Sbírkové č.: 2875/2013 · Sp. zn.: 5 Afs 76/2012 - 28 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 865 · Vztah k předpisu: 300/2008 Sb.: §17 odst.4; 280/2009 Sb.: §33 odst.4; JUD32972CZ II. ÚS 157/03; JUD182580CZ 9 Afs 28/2010 - 79;

2876/2013 Cla: závazná informace o sazebním zařazení zboží

Datum: 28.03.2013 · Sbírkové č.: 2876/2013 · Sp. zn.: 1 Afs 72/2012 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 869 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.d); JUD33567CZ Pl. ÚS 50/04; JUD30521CZ 1 Azs 24/2004 - 49; JUD209914CZ 6 Ca 90/2007 - 35; 31992R2913 (EU);

2877/2013 Školství: změny studijního programu při prodloužení platnosti akreditace

Datum: 15.05.2013 · Sbírkové č.: 2877/2013 · Sp. zn.: 1 Aps 3/2013 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 872 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §78; 111/1998 Sb.: §80 odst.3; 111/1998 Sb.: §80 odst.2; 42/1999 Sb.: §11 odst.2; 150/2002 Sb.: §60 odst.1; 150/2002 Sb.: §120; JUD33131CZ I. ÚS 553/03;

2878/2013 Kulturní památky: omezení vlastnického práva; obnova kulturní památky

Datum: 13.03.2013 · Sbírkové č.: 2878/2013 · Sp. zn.: 7 As 188/2012 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 882 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §1; 20/1987 Sb.: §39 odst.1 písm.e); 200/1990 Sb.: §11 odst.1 písm.b); JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD216376CZ 7 As 22/2012 - 23;

2879/2013 Ochrana přírody a krajiny: veřejný zájem

Datum: 10.05.2013 · Sbírkové č.: 2879/2013 · Sp. zn.: 6 As 65/2012 - 161 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 887 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §56; JUD33409CZ Pl. ÚS 24/04; JUD31252CZ I. ÚS 198/95;

2880/2013 Vinohradnictví a vinařství: vedení evidence; lhůta pro zápis do evidenčních knih

Datum: 12.03.2013 · Sbírkové č.: 2880/2013 · Sp. zn.: 62A 17/2012 - 101 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 9/2013 · Strana: 892 · Vztah k předpisu: 321/2004 Sb.: §39 odst.5; JUD1615763CZ 5 As 104/2008 - 45; 3209R0436 (EU);

2881/2013 Mezinárodní ochrana: odnětí azylu

Datum: 18.04.2013 · Sbírkové č.: 2881/2013 · Sp. zn.: 1 Azs 3/2013 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 897 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §17 odst.1 písm.a); JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67; JUD149287CZ 1 Azs 86/2008 - 101; 32004L0083 (EU);

2882/2013 Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu; narušení veřejného pořádku

Datum: 18.04.2013 · Sbírkové č.: 2882/2013 · Sp. zn.: 5 As 73/2011 - 146 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 903 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §87l odst.1 písm.a); 326/1999 Sb.: 119 odst.2 písm.b); JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151; 32004L0038 (EU);

2883/2013 Zaměstnanost: uchazeč o zaměstnání

Datum: 04.04.2013 · Sbírkové č.: 2883/2013 · Sp. zn.: 3 Ads 38/2012 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 911 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §25 odst.1 písm.r); 561/2004 Sb.: §18;

2884/2013 Služební poměr: kázeňský přestupek

Datum: 22.02.2013 · Sbírkové č.: 2884/2013 · Sp. zn.: 7 Ca 210/2009 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2013 · Strana: 915 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.36; 361/2003 Sb.: §174 odst.1 písm.a); 361/2003 Sb.: §186 odst.2;

2885/2013 Opatření obecné povahy: stanovení výškové regulace na úrovni územního plánu

Datum: 08.02.2013 · Sbírkové č.: 2885/2013 · Sp. zn.: 63A 6/2012 - 227 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 9/2013 · Strana: 919 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §43 odst.1; 500/2006 Sb.: §13;

2886/2013 Kompetenční spory: zaplacení regulačního poplatku

Datum: 19.03.2013 · Sbírkové č.: 2886/2013 · Sp. zn.: Konf 38/2012 - 32 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 921 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §16a odst.1 písm.f); JUD132365CZ Pl. ÚS 1/08 - 1; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18; JUD158148CZ 15 Co 444/2008;

2887/2013 Územní plánování: aktivní legitimace městské části hlavního města Prahy

Datum: 11.06.2013 · Sbírkové č.: 2887/2013 · Sp. zn.: 3 Ao 9/2011 - 219 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 925 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a; JUD34469CZ 1 Ao 1/2006 - 74; JUD162262CZ 7 Afs 20/2007 - 73; JUD145924CZ 9 Ao 2/2008 - 62;

2888/2013 Právo na informace: řízení o odvolání

Datum: 23.05.2013 · Sbírkové č.: 2888/2013 · Sp. zn.: 4 Ans 2/2013 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 942 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §20 odst.5; 500/2004 Sb.: §178 odst.1;

2889/2013 Veřejné zakázky: podjatost poradce odborné hodnoticí komise

Datum: 04.04.2013 · Sbírkové č.: 2889/2013 · Sp. zn.: 1 Afs 103/2012 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2013 · Strana: 947 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §74 odst.7; 137/2006 Sb.: §76 odst.2; HI2619CZ 1 Afs 103/2012 - 44;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.