Vydání 12/2013

Číslo: 12/2013 · Ročník: XI · Rozhodnutí č: 2921/2013 - 2937/2013

Obsah vydání 12/2013

Stáhnout PDF

2921/2013 Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; stavební řízení: nařízení odstranění stavby hrozící zřícením

Datum: 19.03.2013 · Sbírkové č.: 2921/2013 · Sp. zn.: 30A 3/2012 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 12/2013 · Strana: 1163 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §36 odst.3; 183/2006 Sb.: §135 odst.5; 183/2006 Sb.: §135 odst.1; 183/2006 Sb.: §135;

2922/2013 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; lhůta pro podání žaloby

Datum: 26.06.2013 · Sbírkové č.: 2922/2013 · Sp. zn.: 6 Ans 5/2013 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1166 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §68 odst.1; 111/1998 Sb.; 150/2002 Sb.: §80 odst.1; 500/2004 Sb.; JUD34432CZ 8 Ans 3/2005 - 107;

2923/2013 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; vyjádření správního orgánu

Datum: 23.05.2013 · Sbírkové č.: 2923/2013 · Sp. zn.: 1 Aps 4/2013 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1174 · Vztah k předpisu: 182/1993 Sb.: §48 odst.2; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §84 odst.1; JUD216201CZ Pl. ÚS 17/11 - 2;

2924/2013 Řízení před soudem: určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem

Datum: 08.08.2013 · Sbírkové č.: 2924/2013 · Sp. zn.: Aprk 40/2013 - 163 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1178 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §174a odst.3;

2925/2013 Řízení před soudem: nezákonnost rozhodnutí správního soudu; daň z přidané hodnoty: důkazní břemeno daňového subjektu; osvobození od daně

Datum: 23.08.2013 · Sbírkové č.: 2925/2013 · Sp. zn.: 5 Afs 83/2012 - 46 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1185 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 235/2004 Sb.: §64; 235/2004 Sb.: §64 odst.5; 280/2009 Sb.: §92; JUD33485CZ I. ÚS 403/03; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130;

2926/2013 Spotřební daně: podmínky vydání povolení opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně

Datum: 29.05.2013 · Sbírkové č.: 2926/2013 · Sp. zn.: 9 Af 1/2010 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2013 · Strana: 1202 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §22;

2927/2013 Daňové řízení: započtení; přeplatek na dani

Datum: 31.07.2013 · Sbírkové č.: 2927/2013 · Sp. zn.: 7 Afs 64/2011 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1208 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §40a odst.1 písm.c); 337/1992 Sb.: §40a odst.1 písm.b);

2928/2013 Daňové řízení: povolení splátek

Datum: 03.07.2013 · Sbírkové č.: 2928/2013 · Sp. zn.: 15Af 24/2011 - 54 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 12/2013 · Strana: 1214 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §60 odst.3;

2929/2013 Právo průmyslového vlastnictví: pojem "vynálezecká činnost"

Datum: 26.08.2013 · Sbírkové č.: 2929/2013 · Sp. zn.: 8 As 70/2011 - 239 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1217 · Vztah k předpisu: 527/1990 Sb.: §6;

2930/2013 Obecní zřízení: žaloba ve věcech samosprávy

Datum: 22.11.2012 · Sbírkové č.: 2930/2013 · Sp. zn.: 7 As 147/2012 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1223 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §124; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §67 písm.a); JUD30881CZ 4 As 23/2004 - 73; JUD34808CZ 3 Ans 9/2005 - 114;

2931/2013 Ochrana přírody a krajiny: povinnost prokazovat zákonný původ zvláště chráněného živočicha

Datum: 24.07.2013 · Sbírkové č.: 2931/2013 · Sp. zn.: 4 As 79/2013 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1226 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §54 odst.1; JUD103153CZ 8 As 62/2006 - 97; 31997R0338 (EU);

2932/2013 Územní řízení: účastenství v řízení; k pojmu "přímo dotčen na vlastnickém právu"

Datum: 31.07.2013 · Sbírkové č.: 2932/2013 · Sp. zn.: 7 As 17/2013 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1231 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §85; JUD32036CZ Pl. ÚS 19/99; JUD146360CZ 1 As 80/2008 - 68;

2933/2013 (x) - zrušeno nálezem I. ÚS 2486/13 - 1 ze dne 1. října 2014 Státní občanství: děti bývalých československých státních občanů

Datum: 25.04.2013 · Sbírkové č.: 2933/2013 · Sp. zn.: 7 As 33/2012 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1237 · Vztah k předpisu: 39/1969 Sb.: §2 odst.2;

2934/2013 Pobyt cizinců: povolení k zaměstnání; pracovní cesta

Datum: 25.07.2013 · Sbírkové č.: 2934/2013 · Sp. zn.: 9 As 48/2013 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1245 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §92 odst.1; 262/2006 Sb.: §42; JUD209848CZ 6 Ads 139/2011 - 82;

2935/2013 Pobyt cizinců: stanovení doby zákazu vstupu na území v rozhodnutí o správním vyhoštění

Datum: 30.07.2013 · Sbírkové č.: 2935/2013 · Sp. zn.: 9 As 131/2011 - 63 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2013 · Strana: 1251 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §118 odst.1; JUD212049CZ 1 As 106/2010 - 83;

2936/2013 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění; mezinárodní ochrana: žádost s cílem mařit výkon rozhodnutí o správním vyhoštění

Datum: 31.07.2013 · Sbírkové č.: 2936/2013 · Sp. zn.: 1 As 90/2011 - 124 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2013 · Strana: 1256 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §46a; 325/1999 Sb.: §124; 325/1999 Sb.: §125; 325/1999 Sb.: §127 odst.1 písm.a); 326/1999 Sb.: §124; 326/1999 Sb.: §125; 326/1999 Sb.: §127 odst.1 písm.a); JUD208095CZ 7 As 79/2010 - 150;

2937/2013 Místní referendum: přípustnost konání místního referenda

Datum: 30.01.2013 · Sbírkové č.: 2937/2013 · Sp. zn.: 50A 1/2013 - 115 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 12/2013 · Strana: 1264 · Vztah k předpisu: 22/2004 Sb.: §7 písm.e); 183/2006 Sb.: §54 odst.2; JUD34848CZ I. ÚS 101/05; JUD221554CZ Ars 1/2012 - 26;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.