Vydání 12/2012

Číslo: 12/2012 · Ročník: X · Rozhodnutí č: 2703/2012 - 2723/2012

Obsah vydání 12/2012

Stáhnout PDF

2703/2012 Správní řízení: povaha řízení o odvolání z funkce vedoucího státního zástupce; odpovědnost vedoucího státního zástupce; výkon dohledu

Datum: 12.06.2012 · Sbírkové č.: 2703/2012 · Sp. zn.: 1 As 51/2012 - 242 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1105 · Vztah k předpisu: 283/1993 Sb.: §2; 283/1993 Sb.: §8 odst.3; 283/1993 Sb.: §10 odst.4; 283/1993 Sb.: §12e odst.1; 283/1993 Sb.: §13e; 283/1993 Sb.: §13h; 283/1993 Sb.: §13g; 283/1993 Sb.: §13f; 283/1993 Sb.: §24 odst.2; 283/1993 Sb.: §24 odst.1; 283/1993 Sb.: §28; 500/2004 Sb.: §9; JUD30989CZ 1 As 10/2003 - 58; JUD42782CZ 6 As 58/2004 - 45; JUD103270CZ 5 As 32/2007 - 83; JUD159055CZ 9 As 94/2008 - 77;

2704/2012 Daň z příjmů: opravné položky

Datum: 05.09.2012 · Sbírkové č.: 2704/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 65/2012 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1120 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.i); 593/1992 Sb.: §2 odst.2; JUD149353CZ 1 Afs 85/2008 - 97;

2705/2012 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně z přidané hodnoty před a po vstupu České republiky do Evropské unie

Datum: 14.06.2012 · Sbírkové č.: 2705/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 48/2012 - 39 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1125 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §19 odst.6; 588/1992 Sb.: §19 odst.4; 588/1992 Sb.: §19 odst.5; 235/2004 Sb.: §75 odst.2; JUD139117CZ C - 212/04; 31977L0388 (EU);

2706/2012 Daň z nemovitostí: nepravá retroaktivita

Datum: 15.08.2012 · Sbírkové č.: 2706/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 27/2012 - 46 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1130 · Vztah k předpisu: 338/1992 Sb.: §9 odst.1 písm.g); 1/2009 Sb.; JUD201056CZ Pl. ÚS 9/08 - 1; JUD195529CZ Pl. ÚS 53/10 - 1; JUD52055CZ 9 Afs 25/2007 - 95; JUD151287CZ 1 As 26/2009 - 69; JUD156878CZ 2 Ans 4/2009 - 93;

2707/2012 Právo na informace: veřejná instituce

Datum: 27.09.2011 · Sbírkové č.: 2707/2012 · Sp. zn.: 10 Ca 402/2009 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2012 · Strana: 1137 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.1; JUD32717CZ III. ÚS 686/02; JUD156878CZ 2 Ans 4/2009 - 93; JUD185090CZ 2 Ans 7/2010 - 175;

2708/2012 Ochrana spotřebitele: informace o ceně letenek

Datum: 20.03.2012 · Sbírkové č.: 2708/2012 · Sp. zn.: 7 Ca 168/2009 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2012 · Strana: 1141 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §5 odst.1 písm.c);

2709/2012 Opatření obecné povahy: účinnost místní úpravy provozu na pozemní komunikaci dopravní značkou

Datum: 18.07.2012 · Sbírkové č.: 2709/2012 · Sp. zn.: 1 Aos 1/2012 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1144 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §77 odst.1 písm.c); JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73;

2710/2012 Územní plánování: vymezení záplavového území

Datum: 28.08.2012 · Sbírkové č.: 2710/2012 · Sp. zn.: 1 Ao 1/2010 - 247 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1146 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §1 odst.2; 254/2001 Sb.: §66; 254/2001 Sb.: §67; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98;

2711/2012 Služební poměr: rozvržení doby služby; nepřetržitý režim služby

Datum: 15.08.2012 · Sbírkové č.: 2711/2012 · Sp. zn.: 6 Ads 59/2012 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1151 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §53 odst.4; 361/2003 Sb.: §114 odst.2; JUD207295CZ Pl. ÚS 20/09 - 1;

2712/2012 Advokacie: povinnost mlčenlivosti advokáta

Datum: 06.06.2012 · Sbírkové č.: 2712/2012 · Sp. zn.: 6 Ads 30/2012 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1155 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §19; 85/1996 Sb.: §19 odst.1 písm.a); 85/1996 Sb.: §21; 85/1996 Sb.: §21 odst.4; JUD155836CZ II. ÚS 2894/08; JUD133271CZ 8 Tdo 1148/2007;

2713/2012 Rozpočty: odpovědnost za dodržení podmínek dotace; porušení rozpočtové kázně; netransparentní postup při zadávání veřejné zakázky

Datum: 15.08.2012 · Sbírkové č.: 2713/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 15/2012 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1161 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.: §3 písm.a); 218/2000 Sb.: §44 odst.1 písm.b); 40/2004 Sb.: §25 odst.1; JUD218051CZ 31 Ca 166/2005 - 125; JUD183806CZ 1 Afs 45/2010 - 159;

2714/2012 Veřejné zakázky: zásada transparentnosti

Datum: 20.06.2012 · Sbírkové č.: 2714/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 31/2012 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1167 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §6 odst.1; HI5278CZ 7 Afs 31/2012 - 55; JUD183806CZ 1 Afs 45/2010 - 159;

2715/2012 Zemědělství: zařazení do programu zakládání skupin výrobců

Datum: 04.09.2012 · Sbírkové č.: 2715/2012 · Sp. zn.: 7 As 80/2010 - 100 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2012 · Strana: 1171 · Vztah k předpisu: 655/2004 Sb.: §2 písm.c); JUD29770CZ 283/81; JUD31979CZ II. ÚS 485/98; JUD162165CZ 1 As 87/2009 - 72; 31999R1257 (EU);

2716/2012 Kompetenční spory: odvolání proti výzvě České inspekce životního prostředí k zaplacení nedoplatku

Datum: 29.12.2011 · Sbírkové č.: 2716/2012 · Sp. zn.: Komp 3/2011 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1177 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §73 odst.1;

2717/2012 Kompetenční spory: povaha autorizovaného inspektora a jím vydávaného certifikátu

Datum: 06.09.2012 · Sbírkové č.: 2717/2012 · Sp. zn.: Konf 25/2012 - 9 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 12/2012 · Strana: 1182 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §65; 500/2004 Sb.: §1 odst.1; 500/2004 Sb.: §67; 183/2006 Sb.: §117 odst.2; 183/2006 Sb.: §143; 183/2006 Sb.: §143-151; JUD34583CZ II. ÚS 566/05; JUD213053CZ IV. ÚS 558/12; JUD191060CZ 9 As 63/2010 - 111; JUD197852CZ 2 As 37/2011 - 81; JUD216711CZ 30 A 13/2011 - 46;

2718/2012 Místní referendum: přípustnost konání místního referenda; kampaň pro místní referendum; vztah výsledku referenda ke správnímu řízení

Datum: 29.08.2012 · Sbírkové č.: 2718/2012 · Sp. zn.: Ars 1/2012 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1195 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.22; 22/2004 Sb.; JUD34848CZ I. ÚS 101/05; JUD30754CZ 58 Ca 23/2005 - 41;

2719/2012 Místní referendum: výzva k odstranění vad návrhu přípravného výboru; náležitosti a vady návrhu přípravného výboru na konání místního referenda

Datum: 20.07.2012 · Sbírkové č.: 2719/2012 · Sp. zn.: 50A 7/2012 - 64 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 12/2012 · Strana: 1200 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.a); 22/2004 Sb.: §10 odst.1 písm.d); 22/2004 Sb.: §11; 22/2004 Sb.: §12; JUD34465CZ 30 Ca 59/2006 - 48;

2720/2012 Místní referendum: přípravný výbor

Datum: 31.07.2012 · Sbírkové č.: 2720/2012 · Sp. zn.: 57A 49/2012 - 38 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 12/2012 · Strana: 1205 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §829-841; 40/1964 Sb.: §836 odst.1; 83/1990 Sb.: §6; 424/1991 Sb.: §6; 3/2002 Sb.: §10; 22/2004 Sb.: §9; 118/2010 Sb.: §9; JUD33179CZ IV. ÚS 223/04;

2721/2012 Daň z příjmů: tvorba a výše rezerv pro zjištění základu daně z příjmů

Datum: 09.07.2009 · Sbírkové č.: 2721/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 6/2009 - 74 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1210 · Vztah k předpisu: 44/1988 Sb.: §37a odst.2; 593/1992 Sb.: §10 odst.2; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119; JUD147711CZ 1 Afs 15/2009 - 105;

2722/2012 Stavební řízení: zrušení stavebního povolení v rámci dozorčí činnosti

Datum: 28.01.2009 · Sbírkové č.: 2722/2012 · Sp. zn.: 8 As 31/2007 - 165 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2012 · Strana: 1210 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §65; 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); JUD33346CZ Pl. ÚS 21/04;

2723/2012 Rehabilitace a restituce: účastníci národního boje za osvobození

Datum: 30.01.2009 · Sbírkové č.: 2723/2012 · Sp. zn.: 9 Ca 178/2006 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2012 · Strana: 1210 · Vztah k předpisu: 255/1946 Sb.: §2 odst.1; JUD19708CZ 7 A 734/97 - 25; JUD30296CZ 2 A 1164/2002 - 21;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.