Vydání 12/2012

Číslo: 12/2012 · Ročník: X

2721/2012

Daň z příjmů: tvorba a výše rezerv pro zjištění základu daně z příjmů

Daň z příjmů: tvorba a výše rezerv pro zjištění základu daně z příjmů
k § 10 odst. 2 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
k § 37a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Rezervou podle § 10 odst. 2 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, je jen taková rezerva, která byla schválena příslušným báňským úřadem postupem podle § 37a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2009,
č
j. 7 Afs 6/2009-74)
Prejudikatura:
č. 1572/2008 Sb. NSS a č. 1837/2009 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.