Vydání 1/2009

Číslo: 1/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1738/2009 - 1761/2009

Obsah vydání 1/2009

Stáhnout PDF

1738/2009 Kompetenční spory: smluvní pokuta vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací

Datum: 09.09.2008 · Sbírkové č.: 1738/2009 · Sp. zn.: Konf 27/2008 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 1/2009 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §129 odst.1; JUD43494CZ Konf 99/2004 - 5;

1739/2009 Kompetenční spory: pojem sporu; strany kompetenčního sporu

Datum: 08.01.2007 · Sbírkové č.: 1739/2009 · Sp. zn.: Konf 20/2006 - 5 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 1/2009 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.: §1 odst.2; JUD30401CZ Konf 17/2004 - 7; JUD30906CZ Konf 29/2005 - 23; JUD34456CZ Konf 132/2005 - 7;

1740/2009 Řízení před soudem: citace judikatury

Datum: 11.09.2008 · Sbírkové č.: 1740/2009 · Sp. zn.: 6 Ads 94/2007 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 4 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §54 odst.2; 150/2002 Sb.: §76;

1741/2009 Řízení před soudem: odmítnutí návrhu při neodstranitelném nedostatku podmínek řízení

Datum: 30.09.2008 · Sbírkové č.: 1741/2009 · Sp. zn.: 5 Ans 6/2008 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 6 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.8; 150/2002 Sb.: §46;

1742/2009 Řízení před soudem: pravomoc rozšířeného senátu rozhodovat meritorně; rozsah soudního přezkumu

Datum: 26.08.2008 · Sbírkové č.: 1742/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 54/2007 - 62 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2009 · Strana: 9 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §5; 150/2002 Sb.: §17 odst.1; JUD30961CZ 2 Afs 31/2005 - 57; JUD104401CZ 6 As 72/2006 - 225;

1743/2009 Řízení před soudem: zásada koncentrace řízení

Datum: 25.09.2008 · Sbírkové č.: 1743/2009 · Sp. zn.: 8 Afs 48/2006 - 155 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 13 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §104 odst.4; JUD33566CZ I. ÚS 390/05; JUD30513CZ 1 Azs 34/2004 - 49; JUD30727CZ 2 Afs 69/2004 - 52; JUD34455CZ 5 Afs 42/2004 - 61; JUD34454CZ 2 Afs 52/2005 - 94; JUD48616CZ 2 As 88/2006 - 56; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161;

1744/2009 Správní řízení: vázanost správního orgánu právním názorem soudu; řízení před soudem: závaznost rozhodnutí rozšířeného senátu

Datum: 09.10.2008 · Sbírkové č.: 1744/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 80/2008 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.95; 150/2002 Sb.: §78 odst.5; JUD30791CZ 5 Afs 36/2003 - 87; JUD30874CZ 2 Afs 23/2005 - 93; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161;

1745/2009 Správní řízení: nedůvodné rozdíly při rozhodování skutkově podobných případů

Datum: 06.06.2008 · Sbírkové č.: 1745/2009 · Sp. zn.: 7 Ca 253/2007 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2009 · Strana: 23 · Vztah k předpisu: 254/2001 Sb.: §38 odst.4; 500/2004 Sb.: §2 odst.4; 500/2004 Sb.: §145; 500/2004 Sb.: §146;

1746/2009 Ochrana přírody a krajiny: držení ohroženého živočicha; správní řízení: princip dobré správy; užívání odborného jazyka

Datum: 11.09.2008 · Sbírkové č.: 1746/2009 · Sp. zn.: 1 As 30/2008 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 26 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §3 odst.3; 71/1967 Sb.: §19 odst.2; 1/1993 Sb.: čl.1 odst.1; 500/2004 Sb.: §4 odst.1; 500/2004 Sb.: §8; 500/2004 Sb.: §37 odst.1; JUD31536CZ IV. ÚS 114/96; JUD132910CZ 5 As 44/2007 - 93; JUD108040CZ 1 Ans 2/2008 - 52;

1747/2009 Mezinárodní ochrana: lhůta pro vydání rozhodnutí

Datum: 18.08.2008 · Sbírkové č.: 1747/2009 · Sp. zn.: 48 Az 43/2008 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 33 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §9; 325/1999 Sb.: §27; 500/2004 Sb.: §3; 500/2004 Sb.: §6 odst.1; 500/2004 Sb.: §71 odst.1; 500/2004 Sb.: §71 odst.3;

1748/2009 Mezinárodní ochrana: doručování rozhodnutí žadateli o azyl

Datum: 15.08.2008 · Sbírkové č.: 1748/2009 · Sp. zn.: 6 Azs 184/2005 - 93 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2009 · Strana: 34 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §24; 325/1999 Sb.: §24; 2/2002 Sb.; JUD41982CZ 4 Azs 161/2004 - 58; JUD42021CZ 4 Azs 278/2004 - 58;

1749/2009 Mezinárodní ochrana: hodnocení důkazů; výjimečné postavení v rámci azylově relevantní skupiny; pronásledování

Datum: 30.09.2008 · Sbírkové č.: 1749/2009 · Sp. zn.: 5 Azs 66/2008 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 37 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2; 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §49a; JUD34828CZ 4 Azs 467/2004 - 89; 32004L0083 (EU);

1750/2009 Daň z příjmů: přípustnost dodatečného daňového přiznání

Datum: 16.10.2008 · Sbírkové č.: 1750/2009 · Sp. zn.: 5 Afs 27/2008 - 67 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 48 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §27 odst.1 písm.h); 586/1992 Sb.: §34 odst.1; 586/1992 Sb.: §38p; JUD38986CZ 8 Afs 111/2005 - 106;

1751/2009 Daň z příjmů: den zdanitelného plnění a zápis v evidenci vozidel

Datum: 07.02.2007 · Sbírkové č.: 1751/2009 · Sp. zn.: 15Ca 13/2006 - 35 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 1/2009 · Strana: 51 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.1;

1752/2009 Daň z nemovitostí: plošná stavba

Datum: 25.09.2008 · Sbírkové č.: 1752/2009 · Sp. zn.: 5 Afs 24/2008 - 63 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 52 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §119 odst.2; 40/1964 Sb.: §120 odst.1; 338/1992 Sb.: §7-11; 338/1992 Sb.; JUD32751CZ I. ÚS 483/01; JUD31047CZ Pl. ÚS 16/93; JUD34535CZ 2 As 50/2005 - 53; JUD43946CZ 2 Afs 125/2005 - 40;

1753/2009 Celní právo: zařazování zboží podle celního sazebníku

Datum: 17.07.2008 · Sbírkové č.: 1753/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 8/2007 - 106 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2009 · Strana: 58 · Vztah k předpisu: 160/1988 Sb.; 13/1993 Sb.: §58; 480/2001 Sb.; JUD30721CZ 2 As 59/2003 - 70; JUD42715CZ 6 Afs 1/2004 - 69;

1754/2009 Celní řízení: uplatnění celního dluhu vůči ručiteli; lhůta pro vyměření celního dluhu

Datum: 16.10.2008 · Sbírkové č.: 1754/2009 · Sp. zn.: 9 Afs 58/2007 - 96 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2009 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §260l odst.1; 13/1993 Sb.: §268 odst.2; JUD32373CZ I. ÚS 447/2000; JUD32382CZ I. ÚS 446/2000; JUD32457CZ I. ÚS 445/2000; JUD32458CZ I. ÚS 448/2000; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD41152CZ 2 Afs 51/2004 - 57; JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45; JUD51282CZ 1 As 3/2007 - 83;

1755/2009 Školství: přijímací řízení; právo nahlížet do materiálů

Datum: 05.09.2008 · Sbírkové č.: 1755/2009 · Sp. zn.: 2 As 73/2007 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 69 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §50 odst.6; JUD37753CZ 2 As 37/2006 - 63;

1756/2009 Ochrana kulturního dědictví: prodej předmětů kulturní hodnoty

Datum: 09.10.2008 · Sbírkové č.: 1756/2009 · Sp. zn.: 9 As 95/2007 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 72 · Vztah k předpisu: 71/1994 Sb.: §3 odst.1; 71/1994 Sb.: §8 odst.5; 71/1994 Sb.: §8 odst.1 písm.b); JUD32765CZ II. ÚS 296/01; JUD31419CZ IV. ÚS 332/96; JUD32631CZ Pl. ÚS 25/2000; JUD30925CZ 5 A 164/2002 - 44;

1757/2009 Odpady: nakládání s odpady

Datum: 13.09.2006 · Sbírkové č.: 1757/2009 · Sp. zn.: 9 Ca 101/2005 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2009 · Strana: 78 · Vztah k předpisu: 125/1997 Sb.: §2 odst.1; 125/1997 Sb.: §2 odst.4; 125/1997 Sb.: §2 odst.5; JUD19691CZ 5 A 31/96 - 24;

1758/2009 Ochranné známky: užívání zapsaných práv

Datum: 06.12.2007 · Sbírkové č.: 1758/2009 · Sp. zn.: 7 As 42/2007 - 94 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 82 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §8; JUD30798CZ 6 A 39/2001 - 81; JUD37773CZ 6 A 61/2002 - 52; JUD30966CZ 11 Ca 175/2005 - 58; JUD30992CZ 10 Ca 74/2005 - 88; JUD34565CZ 1 As 28/2006 - 97; JUD38903CZ 7 As 42/2007 - 94;

1759/2009 Služební poměr: doplatek služebního příjmu za dobu zproštění služby

Datum: 14.11.2007 · Sbírkové č.: 1759/2009 · Sp. zn.: 3 Ads 91/2007 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 86 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §27 odst.2; 186/1992 Sb.: §27; 186/1992 Sb.: §27 odst.1;

1760/2009 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; rozhodování o náhradě nákladů řízení; správní řízení: opatření proti nečinnosti

Datum: 01.07.2008 · Sbírkové č.: 1760/2009 · Sp. zn.: 62Ca 39/2008 - 102 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1/2009 · Strana: 90 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §79 odst.1; 500/2004 Sb.: §80; JUD30585CZ 5 As 21/2003 - 40;

1761/2009 Stavební řízení: řízení o odstranění stavby; stavba postavená v rozporu se stavebním povolením

Datum: 20.08.2008 · Sbírkové č.: 1761/2009 · Sp. zn.: 8 As 42/2007 - 110 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2009 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); JUD37907CZ 2 As 42/2004 - 81;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.