Vydání 10/2008

Číslo: 10/2008 · Ročník: VI · Rozhodnutí č: 1675/2008 - 1696/2008

Obsah vydání 10/2008

Stáhnout PDF

1675/2008 Kompetenční spory: smlouva o závazku veřejné služby v linkové dopravě

Datum: 21.05.2008 · Sbírkové č.: 1675/2008 · Sp. zn.: Konf 31/2007 - 82 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 847 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §19; 111/1994 Sb.: §19b; 500/2004 Sb.: §159 odst.1; 500/2004 Sb.: §161 odst.1; 500/2004 Sb.: §169 odst.1 písm.d); JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 39; 31969R1191 (EU);

1676/2008 Kompetenční spory: pojem sporu; postoupení věci jinému orgánu

Datum: 04.06.2008 · Sbírkové č.: 1676/2008 · Sp. zn.: Konf 20/2007 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 856 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 131/2002 Sb.: §1 odst.1; 131/2002 Sb.: §1 odst.2; 131/2002 Sb.: §4; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §64;

1677/2008 Kompetenční spory: věcná příslušnost soudů k přezkumu zákonnosti rozhodnutí o vyvlastnění po 1. 1. 2007

Datum: 21.05.2008 · Sbírkové č.: 1677/2008 · Sp. zn.: Konf 34/2007 - 15 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 858 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 99/1963 Sb.: §104b odst.3; 99/1963 Sb.: §244; 150/2002 Sb.: §46 odst.4; 184/2006 Sb.: §28; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 39;

1678/2008 Právo Evropských Společenství: nepublikace právních předpisů v Úředním věstníku Evropské Unie

Datum: 18.06.2008 · Sbírkové č.: 1678/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 21/2008 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 861 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.52; 2/1993 Sb.: čl.11 odst.5; 2/1993 Sb.: čl.11 odst.4; 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 150/2002 Sb.: §109 odst.3; JUD38866CZ 33 - 76; JUD33684CZ I. ÚS 398/04; JUD29772CZ 314/85; JUD26268CZ 7 A 146/2001 - 29; JUD106445CZ 5 Afs 7/2005 - 127; JUD132353CZ 22 Ca 69/2005 - 217; JUD10853CZ 9 As 36/2007 - 59;

1679/2008 Opatření obecné povahy: schválení územně plánovací dokumentace

Datum: 25.06.2008 · Sbírkové č.: 1679/2008 · Sp. zn.: 5 Ao 3/2008 - 27 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 868 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a; 124/2004 Sb.m.s.; 183/2006 Sb.: §23; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD51282CZ 1 As 3/2007 - 83; JUD103162CZ 1 As 13/2007 - 63; 31985L0337 (EU); 32001L0042 (EU);

1680/2008 Opatření obecné povahy: úřední sdělení ČNB

Datum: 21.11.2006 · Sbírkové č.: 1680/2008 · Sp. zn.: 2 Ao 1/2006 - 47 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 874 · Vztah k předpisu: 6/1993 Sb.: §49b odst.6; 87/1995 Sb.; 150/2002 Sb.: §101a; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD34469CZ 1 Ao 1/2006 - 74; JUD102364CZ 1 Ao 3/2007 - 60;

1681/2008 Řízení před soudem: nesprávné obsazení soudu; rozhodování o osvobození od soudního poplatku

Datum: 25.06.2008 · Sbírkové č.: 1681/2008 · Sp. zn.: 4 As 5/2008 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 878 · Vztah k předpisu: 189/1994 Sb.: §9 odst.2 písm.e); 6/2002 Sb.: §36a odst.5;

1682/2008 Řízení před soudem: účinky prohlášení konkursu na soudní řízení

Datum: 28.05.2008 · Sbírkové č.: 1682/2008 · Sp. zn.: 8 Afs 31/2008 - 40 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 880 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §120; 182/2006 Sb.: §263 odst.1; 182/2006 Sb.: §263; 182/2006 Sb.: §264;

1683/2008 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

Datum: 18.10.2007 · Sbírkové č.: 1683/2008 · Sp. zn.: 7 Ans 1/2007 - 100 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 882 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.; 128/2000 Sb.: §139 odst.5; 150/2002 Sb.: §79 odst.1; 500/2004 Sb.: §80 odst.3; 500/2004 Sb.: §179 odst.1; JUD38977CZ 2 Ans 3/2006 - 49;

1684/2008 Řízení před soudem: žalobní námitky; důvody kasační stížnosti; přímá aplikace ústavní normy

Datum: 13.06.2008 · Sbírkové č.: 1684/2008 · Sp. zn.: 2 As 9/2008 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 885 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.h); 1/1993 Sb.: čl.95 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; 2/1993 Sb.: čl.40; 150/2002 Sb.: §109 odst.3; JUD3713CZ 7 Tz 62/90; JUD30555CZ 6 A 126/2002 - 27;

1685/2008 Správní trestání: provozování rozhlasového a televizního vysílání

Datum: 30.05.2008 · Sbírkové č.: 1685/2008 · Sp. zn.: 7 As 19/2007 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 893 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §31 odst.2; JUD34447CZ Vol 15/2006 - 20;

1686/2008 Rozhlasové a televizní vysílání: ohrožení vývoje u dětí a mladistvých

Datum: 15.05.2008 · Sbírkové č.: 1686/2008 · Sp. zn.: 6 As 70/2007 - 104 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 896 · Vztah k předpisu: 104/1991 Sb.: čl.17; 209/1992 Sb.: čl.10; 209/1992 Sb.: čl.12; 2/1993 Sb.: čl.32 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.17; 2/1993 Sb.: čl.32; 231/2001 Sb.: §60 odst.3 písm.d); 57/2004 Sb.m.s.: čl.7; 57/2004 Sb.m.s.; JUD30697CZ 6 As 16/2004 - 90; JUD47697CZ 8 As 62/2005 - 66;

1687/2008 Reklama: zvláštní nabídka

Datum: 21.06.2006 · Sbírkové č.: 1687/2008 · Sp. zn.: 5 Ca 38/2006 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2008 · Strana: 907 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §2b; JUD38444CZ 9 Ca 66/2003 - 39; JUD34562CZ 2 As 40/2006 - 71;

1688/2008 Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí

Datum: 29.05.2008 · Sbírkové č.: 1688/2008 · Sp. zn.: 8 As 57/2006 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 909 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.1; 128/2000 Sb.: §35a; JUD32717CZ III. ÚS 686/02;

1689/2008 Mezinárodní ochrana: lhůta pro opakovanou žádost o mezinárodní ochranu

Datum: 29.05.2008 · Sbírkové č.: 1689/2008 · Sp. zn.: 2 Azs 17/2008 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 914 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10 odst.4; 325/1999 Sb.: §10 odst.3; 500/2004 Sb.: §45 odst.3; 500/2004 Sb.: §66; JUD32374CZ III. ÚS 446/2000; JUD34424CZ 1 Afs 147/2005 - 107; JUD34547CZ 8 As 10/2005 - 38; JUD48532CZ 2 Ans 4/2006 - 91; JUD132968CZ 2 As 74/2007 - 55;

1691/2008 Daň z příjmů fyzických osob: osvobození od daně

Datum: 31.08.2007 · Sbírkové č.: 1691/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 308/2005 - 56 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2008 · Strana: 923 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.u);

1692/2008 Zdravotnictví: charakter záznamu o postupu léčby pacienta a o provedeném lékařském vyšetření

Datum: 30.03.2007 · Sbírkové č.: 1692/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 86/2006 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2008 · Strana: 926 · Vztah k předpisu: 20/1966 Sb.: §77 odst.1;

1693/2008 Profesní samospráva: kárné opatření odvolání notáře

Datum: 17.06.2008 · Sbírkové č.: 1693/2008 · Sp. zn.: 11 Ca 136/2007 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2008 · Strana: 928 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §6; 99/1963 Sb.: §38; 358/1992 Sb.: §4; 358/1992 Sb.: §48;

1694/2008 Provoz na pozemních komunikacích: výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem

Datum: 23.04.2008 · Sbírkové č.: 1694/2008 · Sp. zn.: 29Ca 104/2006 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2008 · Strana: 931 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §104 odst.2 písm.c); 361/2000 Sb.: §116; 31/2001 Sb.: §7 odst.1; 31/2001 Sb.: §8 odst.1;

1695/2008 Ochrana osobních údajů: zveřejnění rodného čísla povinného soudním exekutorem

Datum: 16.07.2008 · Sbírkové č.: 1695/2008 · Sp. zn.: 1 As 36/2008 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 933 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.: §45 odst.1 písm.c); JUD30538CZ 6 A 173/2002 - 33;

1696/2008 Služební poměr: Hasičský záchranný sbor České republiky; podmínky nároku na výsluhový příspěvek a odchodné

Datum: 12.06.2008 · Sbírkové č.: 1696/2008 · Sp. zn.: 3 Ads 28/2008 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2008 · Strana: 937 · Vztah k předpisu: 133/1985 Sb.: §58; 238/2000 Sb.: §21; 238/2000 Sb.; 361/2003 Sb.: §224;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.