Vydání 9/2006

Číslo: 9/2006 · Ročník: IV · Rozhodnutí č: 923/2006 - 943/2006

Obsah vydání 9/2006

Stáhnout PDF

923/2006 Politické strany a hnutí: financování

Datum: 24.05.2006 · Sbírkové č.: 923/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 147/2005 - 107 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §20 odst.8; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 2/2003 Sb.: čl.36 odst.2;

924/2006 Volby do Poslanecké sněmovny: zápis do zvláštního voličského seznamu

Datum: 22.06.2006 · Sbírkové č.: 924/2006 · Sp. zn.: Vol 29/2006 - 55 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 764 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §6 odst.2;

925/2006 Volby do zastupitelstev obcí: zánik mandátu

Datum: 12.05.2006 · Sbírkové č.: 925/2006 · Sp. zn.: 30 Ca 23/2006 - 41 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 9/2006 · Strana: 767 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §5 odst.3; 491/2001 Sb.: §5 odst.2; 491/2001 Sb.: §55 odst.4;

926/2006 Ochranné známky: tzv. nevěrný agent

Datum: 24.05.2006 · Sbírkové č.: 926/2006 · Sp. zn.: 5 A 57/2001 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 769 · Vztah k předpisu: 64/1975 Sb.;

927/2006 Informace: k pojmům zabezpečení a zpracování osobních údajů

Datum: 10.05.2006 · Sbírkové č.: 927/2006 · Sp. zn.: 3 As 21/2005 - 105 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 772 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.: §4 písm.e); 101/2000 Sb.: §13; 101/2000 Sb.: §47 odst.2; 101/2000 Sb.: §47 odst.3;

928/2006 Informace: k vnitřním pokynům a personálním předpisům

Datum: 12.04.2006 · Sbírkové č.: 928/2006 · Sp. zn.: 10 Ca 196/2004 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2006 · Strana: 779 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.1 písm.a);

929/2006 Řízení před soudem: rozhodný právní stav; nicotnost

Datum: 11.11.2004 · Sbírkové č.: 929/2006 · Sp. zn.: 6 As 40/2003 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 782 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §250j; 565/1990 Sb.: §14; 128/2000 Sb.: §8; 128/2000 Sb.: §152 odst.1; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 150/2002 Sb.: §76 odst.3; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.a);

930/2006 Řízení před soudem: Zkoumání podmínek řízení; zmatečnost

Datum: 04.05.2006 · Sbírkové č.: 930/2006 · Sp. zn.: 6 Ads 24/2005 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 786 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §250g; 150/2002 Sb.: §33 odst.3; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.c);

931/2006 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; lhůta pro podání žaloby

Datum: 12.06.2006 · Sbírkové č.: 931/2006 · Sp. zn.: 8 Ans 3/2005 - 107 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 790 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §80 odst.1;

932/2006 Řízení před soudem: nezákonný zásah. Provoz na pozemních komunikacích

Datum: 15.11.2005 · Sbírkové č.: 932/2006 · Sp. zn.: 8 Aps 1/2005 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 794 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §45 odst.4; 150/2002 Sb.: §54 odst.2; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §109 odst.1;

933/2006 Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti. Azyl

Datum: 26.04.2006 · Sbírkové č.: 933/2006 · Sp. zn.: 1 Azs 13/2006 - 39 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 799 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1; 150/2002 Sb.: §104; 150/2002 Sb.: §104a; 150/2002 Sb.: §105 odst.2; 150/2002 Sb.: §106 odst.2;

934/2006 Kompetenční spory: poplatek za dodávku TV programů prostřednictvím satelitního signálu

Datum: 31.05.2006 · Sbírkové č.: 934/2006 · Sp. zn.: Konf 6/2005 - 11 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 9/2006 · Strana: 803 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §2 písm.n); 127/2005 Sb.: §129 odst.1;

935/2006 Daň z příjmů: zdaňování při spolupráci manželů

Datum: 27.10.2004 · Sbírkové č.: 935/2006 · Sp. zn.: 5 Afs 21/2003 - 66 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 807 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §143a; 40/1964 Sb.: §144; 586/1992 Sb.: §13; 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.u);

936/2006 Daň z nemovitostí: ukončení nájemního vztahu k pozemkům

Datum: 29.03.2006 · Sbírkové č.: 936/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 71/2004 - 91 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 810 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.: §22 odst.3; 338/1992 Sb.: §3 odst.2;

937/2006 Daňové řízení: doměření daně; rozsah přezkumu rozhodnutí o dani stanovené dle pomůcek

Datum: 27.07.2005 · Sbírkové č.: 937/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 70/2004 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 813 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §15; 337/1992 Sb.: §16; 337/1992 Sb.: §50 odst.3; 337/1992 Sb.: §50 odst.5;

938/2006 Daňové řízení: k postupu správce daně před vydáním dodatečného platebního výměru

Datum: 26.04.2006 · Sbírkové č.: 938/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 60/2005 - 130 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 818 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §15; 337/1992 Sb.: §16; 337/1992 Sb.: §36;

939/2006 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek

Datum: 29.03.2006 · Sbírkové č.: 939/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 55/2005 - 92 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 823 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.8; 337/1992 Sb.: §31 odst.5;

940/2006 Soudní poplatky: lhůta pro vyměření a vymáhání; postavení ručitele

Datum: 12.04.2006 · Sbírkové č.: 940/2006 · Sp. zn.: 10 Ca 75/2004 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2006 · Strana: 828 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §13; 549/1991 Sb.: §13 odst.1; 337/1992 Sb.: §57 odst.5; 337/1992 Sb.: §70;

941/2006 (x) - zrušeno nálezem IV. ÚS 503/06 Pojistné na sociální zabezpečení: účast cizince na pojištění

Datum: 30.03.2006 · Sbírkové č.: 941/2006 · Sp. zn.: 4 Ads 9/2005 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 831 · Vztah k předpisu: 100/1932 Sb.: §1; 215/1949 Sb.; 54/1956 Sb.: §5 písm.b); 54/1956 Sb.; 1/1993 Sb.: čl.10; 1/1993 Sb.: čl.1 odst.2; 155/1995 Sb.: §8;

942/2006 Řízení před soudem: delegace vhodná

Datum: 22.12.2004 · Sbírkové č.: 942/2006 · Sp. zn.: Nad 167/2004 - 31 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 841 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §42; 325/1999 Sb.: §43; 150/2002 Sb.: §9 odst.2;

943/2006 Účastenství v kolaudačním řízení. Stavební zákon: prozatímní užívání stavby

Datum: 09.12.2004 · Sbírkové č.: 943/2006 · Sp. zn.: 7 As 29/2003 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2006 · Strana: 842 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §78 odst.2; 50/1976 Sb.: §78 odst.1; 50/1976 Sb.: §84; 114/1992 Sb.: §70 odst.3; 114/1992 Sb.: §70 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.