Vydání 8/2006

Číslo: 8/2006 · Ročník: IV · Rozhodnutí č: 905/2006 - 922/2006

Obsah vydání 8/2006

Stáhnout PDF

905/2006 Jmenování do funkce soudce. Přezkoumatelnost aktů prezidenta republiky

Datum: 27.04.2006 · Sbírkové č.: 905/2006 · Sp. zn.: 4 Aps 3/2005 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 661 · Vztah k předpisu: 120/1976 Sb.: čl.25; 120/1976 Sb.: čl.25 písm.c); 1/1993 Sb.: čl.63 odst.1 písm.i); 1/1993 Sb.: čl.63; 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.36; 2/1993 Sb.: čl.3 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.21; 2/1993 Sb.: čl.38; 2/1993 Sb.: čl.1; 2/1993 Sb.: čl.3; 2/1993 Sb.: čl.21 odst.4; 6/2002 Sb.: §60; 6/2002 Sb.;

906/2006 Žalobní legitimace neúspěšného žadatale o státní občanství

Datum: 23.03.2005 · Sbírkové č.: 906/2006 · Sp. zn.: 6 A 25/2002 - 42 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2006 · Strana: 677 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD20049CZ 6 A 77/99 - 8; JUD148642CZ A 11/2003 - 34;

907/2006 Řízení před soudem a přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

Datum: 30.03.2006 · Sbírkové č.: 907/2006 · Sp. zn.: 2 As 50/2004 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 686 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §58 odst.3; 150/2002 Sb.: §65 odst.1;

908/2006 Rozhodování ve věcech soukromoprávních a ochrana pokojného stavu

Datum: 30.03.2006 · Sbírkové č.: 908/2006 · Sp. zn.: 8 As 2/2005 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 688 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 40/1964 Sb.: §5; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD31620CZ III. ÚS 142/98;

909/2006 Řízení před soudem a zjevně neúspěšná kasační stížnost

Datum: 24.03.2006 · Sbírkové č.: 909/2006 · Sp. zn.: 4 Ads 19/2005 - 105 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 691 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.37; 2/1993 Sb.: čl.37 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.36; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.1; 150/2002 Sb.: §35 odst.7; 150/2002 Sb.: §36 odst.3; 150/2002 Sb.: §62; JUD30518CZ A 9/2004 - 33;

910/2006 Řízení před soudem a předběžné opatření

Datum: 24.05.2006 · Sbírkové č.: 910/2006 · Sp. zn.: Na 112/2006 - 37 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 694 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §38 odst.3; 150/2002 Sb.: §38; 150/2002 Sb.: §120; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110;

911/2006 Žaloba proti rozhodnutí vydanému v rámci dozorové činnosti

Datum: 26.04.2006 · Sbírkové č.: 911/2006 · Sp. zn.: 3 As 59/2005 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 703 · Vztah k předpisu: 131/2000 Sb.: §112 odst.1; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

912/2006 Správní trestání a zaměstnávání osob sdružených v konsorciu

Datum: 12.04.2006 · Sbírkové č.: 912/2006 · Sp. zn.: 3 Ads 82/2005 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 706 · Vztah k předpisu: 1/1991 Sb.: §1 odst.6; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); JUD19738CZ 6 A 790/95 - 23;

913/2006 Ceny a cenová kontrola

Datum: 21.02.2006 · Sbírkové č.: 913/2006 · Sp. zn.: 6 Ca 49/2004 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2006 · Strana: 710 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §17 odst.4; 526/1990 Sb.: §20; 580/1990 Sb.: §8 odst.7; 580/1990 Sb.; 1/1993 Sb.: čl.95 odst.1; JUD30238CZ 7 A 4/2001 - 72;

914/2006 Cenová kontrola a rozsah kontroly u prodávajícího

Datum: 26.10.2004 · Sbírkové č.: 914/2006 · Sp. zn.: 7 A 121/2002 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 712 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §32 odst.1; 526/1990 Sb.: §15 odst.2 písm.a);

915/2006 Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně

Datum: 22.03.2006 · Sbírkové č.: 915/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 57/2005 - 61 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 714 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §20 odst.7;

916/2006 Daňové řízení a oprava zřejmých chyb v rozhodnutí

Datum: 12.04.2006 · Sbírkové č.: 916/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 136/2005 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 718 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §56 odst.3; JUD30792CZ 8 Afs 18/2005 - 78;

917/2006 Celní právo a globální zajištění celního dluhu

Datum: 23.09.2005 · Sbírkové č.: 917/2006 · Sp. zn.: 5 Afs 206/2004 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 724 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §2 písm.i); 13/1993 Sb.: §238 odst.2; 13/1993 Sb.: §256; JUD19710CZ 10 Ca 351/98 - 28; JUD19813CZ 38 Ca 87/99; JUD19814CZ 31 Ca 165/99; JUD19815CZ 10 Ca 319/99; JUD19876CZ 22 Ca 218/99; JUD19970CZ Pl. ÚS 54/2000;

918/2006 Správní řízení a dodatečné předložení plné moci

Datum: 30.11.2005 · Sbírkové č.: 918/2006 · Sp. zn.: 6 Ca 157/2004 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2006 · Strana: 729 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §17 odst.4;

919/2006 Pojišťovnictví a nucená správa

Datum: 20.08.2004 · Sbírkové č.: 919/2006 · Sp. zn.: 6 A 116/2001 - 120 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2006 · Strana: 732 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §43 odst.1 písm.a); 71/1967 Sb.: §43; 71/1967 Sb.: §61; 363/1999 Sb.: §30 odst.5; 363/1999 Sb.: §30; 363/1999 Sb.: §34; 277/2009 Sb.: §34 odst.1 písm.a); JUD12326CZ 7 A 110/95;

920/2006 Pozemní komunikace a vlastnictví pozemní komunikace

Datum: 16.03.2006 · Sbírkové č.: 920/2006 · Sp. zn.: 10 Ca 284/2005 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2006 · Strana: 737 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §119; 40/1964 Sb.: §133 odst.3; 50/1976 Sb.: §34; 50/1976 Sb.: §59; 13/1997 Sb.: §10 odst.4 písm.b); 13/1997 Sb.: §10; JUD25305CZ 22 Cdo 1911/2000;

921/2006 Telekomunikace a cenová kontrola dodávky programů kabelové televize

Datum: 11.01.2006 · Sbírkové č.: 921/2006 · Sp. zn.: 6 A 89/2002 - 95 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2006 · Strana: 742 · Vztah k předpisu: 265/1991 Sb.: §2b odst.2 písm.a); 151/2000 Sb.: §2 odst.5; JUD39854CZ 6 A 43/2002 - 75;

922/2006 Telekomunikace a k pojmu "provozovatel telefonního přístroje"

Datum: 26.04.2006 · Sbírkové č.: 922/2006 · Sp. zn.: 11 Ca 194/2005 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2006 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §41 odst.1; 151/2000 Sb.: §57 odst.1; 151/2000 Sb.: §97 odst.1 písm.i);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.