Vydání 3/2020

Číslo: 3/2020 · Ročník: XVIII · Rozhodnutí č: 3970/2020 - 3993/2020

Obsah vydání 3/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3970/2020 Správní řízení: účastníci přezkumného řízení

Datum: 11.07.2018 · Sbírkové č.: 3970/2020 · Sp. zn.: 10 A 113/2015 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2020 · Strana: 112 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §92 odst.1; 500/2004 Sb.: §94; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42;

3971/2020 Správní řízení: náhrada nákladů řízení obci

Datum: 23.01.2020 · Sbírkové č.: 3971/2020 · Sp. zn.: 2 As 1/2019 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 116 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §141 odst.11; JUD163201CZ IV. ÚS 3243/09 - 2 prejudikatura; JUD232887CZ Pl. ÚS 25/12 - 1 prejudikatura; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73 prejudikatura; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44 prejudikatura; JUD321131CZ Konf 10/2015 - 11 prejudikatura; JUD367929CZ 10 As 258/2017 - 176 prejudikatura;

3972/2020 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; odejmutí věci

Datum: 13.12.2019 · Sbírkové č.: 3972/2020 · Sp. zn.: 5 As 203/2017 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 121 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §125c odst.1 písm.f); 273/2008 Sb.: §34 odst.2; 273/2008 Sb.: §34 odst.1 písm.b);

3973/2020 Řízení před soudem: aktivní legitimace k podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem

Datum: 18.12.2019 · Sbírkové č.: 3973/2020 · Sp. zn.: 6 As 167/2019 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 126 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §125h; JUD30819CZ 2 Afs 187/2004 - 69 prejudikatura; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65 prejudikatura; JUD103369CZ 9 Aps 1/2007 - 68 prejudikatura;

3974/2020 Řízení před soudem: nezákonný zásah; Daňové řízení: výsledky kontrolního zjištění; nezákonný zásah

Datum: 29.01.2020 · Sbírkové č.: 3974/2020 · Sp. zn.: 10 Afs 304/2019 - 39 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 130 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §5 od 1.1.2012; 150/2002 Sb.: §82 od 1.1.2012; 280/2009 Sb.: §88 odst.2; 280/2009 Sb.: §88 odst.3; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1 prejudikatura; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110 prejudikatura; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD229440CZ 7 Afs 76/2011 - 80 prejudikatura; JUD336944CZ 1 Afs 183/2014 - 55 prejudikatura;

3975/2020 Daňové řízení: povaha zajišťovacího příkazu

Datum: 28.03.2019 · Sbírkové č.: 3975/2020 · Sp. zn.: 2 Afs 392/2017 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 135 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §167 odst.1; 280/2009 Sb.: §168 odst.6; 280/2009 Sb.: §175 odst.1; JUD151377CZ II. ÚS 703/06 prejudikatura; JUD256149CZ Pl. ÚS 31/13 - 1 prejudikatura; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54 prejudikatura; JUD339166CZ 2 Afs 239/2015 - 66 prejudikatura;

3976/2020 Daňové řízení: důkazní břemeno; Silniční daň: určení poplatníka silniční daně

Datum: 16.01.2020 · Sbírkové č.: 3976/2020 · Sp. zn.: 8 Afs 23/2018 - 37 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 145 · Vztah k předpisu: 16/1993 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 280/2009 Sb.: §92 odst.3; JUD316734CZ I. ÚS 173/13 - 1 prejudikatura; JUD98429CZ 21 Cdo 694/2006 prejudikatura;

3977/2020 Daň z příjmů: odpočet od základu daně; podpora výzkumu a vývoje

Datum: 10.12.2019 · Sbírkové č.: 3977/2020 · Sp. zn.: 1 Afs 429/2018 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 151 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.1; 586/1992 Sb.: §34 odst.4; 586/1992 Sb.: §34a; 586/1992 Sb.: §34e; JUD268112CZ C-539/12 prejudikatura; JUD380657CZ 1 Afs 97/2018 - 41 prejudikatura;

3978/2020 Veřejné zdravotní pojištění: uhrazení zdravotního výkonu; protonové ozáření

Datum: 27.08.2019 · Sbírkové č.: 3978/2020 · Sp. zn.: 14 Ad 7/2019 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2020 · Strana: 159 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §13 odst.1 do 22.2.2019; 134/1998 Sb.: do 22.2.2019; JUD237988CZ Pl. ÚS 36/11 - 1 prejudikatura; JUD249834CZ Pl. ÚS 43/13 - 1 prejudikatura; JUD31249CZ Pl. ÚS 35/95 prejudikatura;

3979/2020 Obecní zřízení: lhůta pro odvolání tajemníka obecního úřadu

Datum: 24.10.2019 · Sbírkové č.: 3979/2020 · Sp. zn.: 52 A 116/2018 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 3/2020 · Strana: 164 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §103 odst.3; 312/2002 Sb.: §12 odst.1 písm.b); JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86 prejudikatura;

3980/2020 Advokacie: povinnost advokáta řídit se pokyny klienta

Datum: 05.11.2019 · Sbírkové č.: 3980/2020 · Sp. zn.: 10 Ad 27/2016 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2020 · Strana: 170 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §17; JUD105709CZ 7 Afs 212/2006 - 74 prejudikatura;

3981/2020 Sociálně-právní ochrana dětí: zájem stát se pěstounem

Datum: 11.11.2019 · Sbírkové č.: 3981/2020 · Sp. zn.: 75 Ad 7/2019 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 3/2020 · Strana: 175 · Vztah k předpisu: 359/1999 Sb.: §4a písm.b);

3982/2020 Pobyt cizinců: soudní přezkum rozhodnutí policie o zajištění cizince

Datum: 13.11.2019 · Sbírkové č.: 3982/2020 · Sp. zn.: 6 Azs 170/2019 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 179 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.5; 209/1992 Sb.: čl.3; 326/1999 Sb.: §129a odst.3; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; JUD326410CZ C-61/11 prejudikatura; JUD352866CZ 17549/90 prejudikatura; JUD431810CZ 9 Azs 193/2019 - 48 prejudikatura;

3983/2020 Telekomunikace: povinnost poskytovat služby za nákladově orientované ceny; Právo na informace: povinnost shromažďovat údaje o nákladech poštovních služeb

Datum: 10.12.2019 · Sbírkové č.: 3983/2020 · Sp. zn.: 9 As 185/2018 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 29/2000 Sb.: §3 odst.1; 29/2000 Sb.: §37 odst.1; JUD306684CZ III. ÚS 1996/13 - 1 prejudikatura; JUD139113CZ C-106/89 prejudikatura;

3984/2020 Rozhodnutí správního orgánu: materiální a formální pojetí; Veřejné zdravotní pojištění: výjimečné případy hrazení zdravotních služeb jinak nehrazených

Datum: 12.12.2019 · Sbírkové č.: 3984/2020 · Sp. zn.: 9 Ads 214/2018 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 197 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §16 odst.1; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD212430CZ IV. ÚS 3476/11 - 1 prejudikatura; JUD260441CZ 6 As 68/2012 - 47 prejudikatura; JUD240237CZ 1 Afs 61/2013 - 43 prejudikatura; JUD343600CZ 7 As 242/2016 - 43 prejudikatura; JUD376754CZ 9 As 79/2016 - 41 prejudikatura;

3985/2020 Spolkové právo: účast na kolektivním vyjednávání

Datum: 10.12.2019 · Sbírkové č.: 3985/2020 · Sp. zn.: 4 Ads 226/2019 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 200 · Vztah k předpisu: 83/1990 Sb.: §9a odst.1; 2/1991 Sb.; 89/2012 Sb.: §3025 odst.2 do 27.2.2017; JUD32735CZ Pl. ÚS 40/02 - 1 prejudikatura;

3986/2020 Zákon o dráhách: oprávněnost opatření k zabránění pádu stromů

Datum: 18.12.2019 · Sbírkové č.: 3986/2020 · Sp. zn.: 1 As 299/2019 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 208 · Vztah k předpisu: 266/1994 Sb.: §10 odst.1; JUD32450CZ Pl. ÚS 11/01 prejudikatura; JUD34638CZ Pl. ÚS 34/03 prejudikatura; JUD181389CZ Pl. ÚS 8/08 - 1 prejudikatura;

3987/2020 Kompetenční spory: ochrana legitimního očekávání ve vztahu k fóru

Datum: 28.11.2019 · Sbírkové č.: 3987/2020 · Sp. zn.: Konf 10/2019 - 14 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2020 · Strana: 212 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §17 odst.3; 458/2000 Sb.: §17 odst.7 písm.d); JUD305859CZ Pl. ÚS 12/14 - 2 prejudikautra; JUD31318CZ IV. ÚS 200/96 prejudikatura; JUD145979CZ 1 Afs 140/2008 - 77 prejudikatura; JUD415791CZ Konf 45/2017 - 14 prejudikatura;

3988/2020 Pobyt cizinců: povinnost opustit území uložená rodičovi nezletilého občana České republiky

Datum: 23.12.2019 · Sbírkové č.: 3988/2020 · Sp. zn.: 10 Azs 301/2019 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 216 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.14 odst.4; 326/1999 Sb.: §50a odst.3 písm.c); JUD33615CZ Pl. ÚS 66/04 prejudikatura; JUD209928CZ C-34/09 prejudikatura; JUD344550CZ 7 Azs 24/2017 - 29 prejudikatura; JUD414268CZ 8 Azs 290/2018 - 27 prejudikatura; JUD416287CZ 10 Azs 178/2018 - 37 prajudikatura; 62015CJ0133 (EU) prejudikatura;

3989/2020 Telekomunikace: podmínky výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů

Datum: 21.01.2020 · Sbírkové č.: 3989/2020 · Sp. zn.: 10 As 274/2019 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §21 odst.5 písm.h); JUD376672CZ C-283/81 prejudikatura; 32002L0020 (EU): čl.7 odst.3;

3990/2020 Pobyt cizinců: povinnost posoudit přiměřenost zásahu do soukromého a rodinného života cizince

Datum: 22.01.2020 · Sbírkové č.: 3990/2020 · Sp. zn.: 10 Azs 256/2019 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 225 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.8; 326/1999 Sb.: §77 odst.1 písm.d); JUD419913CZ 63311/14 prejudikatura;

3991/2020 Veřejné zdravotní pojištění: výjimečné případy hrazení zdravotních služeb jinak nehrazených

Datum: 21.01.2020 · Sbírkové č.: 3991/2020 · Sp. zn.: 5 Ads 228/2019 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.31; 48/1997 Sb.: §16; JUD32809CZ Pl. ÚS 14/02 prejudikatura; JUD349067CZ Pl. ÚS 3/15 - 1 prejudikatura; JUD372337CZ III. ÚS 2332/16 - 1 prejudikatura;

3992/2020 Léčiva: účastník řízení o registraci; aktivní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí o registraci

Datum: 13.01.2020 · Sbírkové č.: 3992/2020 · Sp. zn.: 7 As 310/2018 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 238 · Vztah k předpisu: 378/2007 Sb.: §26; JUD145303CZ II. ÚS 1009/08 - 2 prejudikatura; JUD30765CZ 2 Afs 98/2004 - 65 prejudikatura; JUD51261CZ 1 Ans 3/2007 - 235 prejudikatura; JUD304651CZ 6 Ad 16/2010 - 41 prejudikatura; JUD204250CZ 4 Ads 24/2011 - 81 prejudikatura; JUD251725CZ 4 As 157/2013 - 33 prejudikatura; JUD417995CZ 1 Afs 271/2016 - 53 prejudikatura; 62013CJ0104 (EU) prejudikatura; 62016CJ0557 (EU) prejudikatura;

3993/2020 Opatření obecné povahy: negativní vymezení; opatření předsedy soudu vůči justiční stráži

Datum: 13.11.2019 · Sbírkové č.: 3993/2020 · Sp. zn.: 6 As 241/2018 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2020 · Strana: 249 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §7 odst.2; 150/2002 Sb.: §82; JUD193069CZ 8 Ao 7/2010 - 65 prejudikatura; JUD195039CZ 1 Ao 1/2011 - 49 prejudikatura; JUD204338CZ 8 Ao 4/2011 - 22 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.