Vydání 12/2018

Číslo: 12/2018 · Ročník: XVI · Rozhodnutí č: 3802/2018 - 3819/2018

Obsah vydání 12/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3802/2018 Správní řízení: povaha řízení o zrušení patentu

Datum: 11.10.2018 · Sbírkové č.: 3802/2018 · Sp. zn.: 7 As 93/2018 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 780 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §141 odst.1; JUD37825CZ I. ÚS 741/06 - 1; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD39591CZ 7 A 127/2001 - 91; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD30770CZ Konf 9/2004 - 27; JUD141179CZ 7 As 28/2008 - 76; JUD226650CZ 1 As 114/2012 - 27; JUD306423CZ 9 As 12/2014 - 86; JUD367590CZ 9 A 322/2014 - 70 zrušeno; JUD310870CZ 4 As 133/2015 - 57; JUD370312CZ 7 As 93/2018 - 57;

3803/2018 Řízení před soudem: aktivní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí České národní banky

Datum: 29.08.2018 · Sbírkové č.: 3803/2018 · Sp. zn.: 10 Afs 179/2017 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 782 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §244; JUD352060CZ 9 Af 7/2014 - 209 zrušeno; JUD280903CZ 4 As 6/2015 - 18; JUD378063CZ 4 As 149/2017 - 121;

3804/2018 Řízení před soudem: určení příslušného služebního funkcionáře jako žalovaného

Datum: 12.09.2018 · Sbírkové č.: 3804/2018 · Sp. zn.: 1 As 110/2018 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 786 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §69; JUD30627CZ 5 Afs 16/2003 - 56; JUD30989CZ 1 As 10/2003 - 58; JUD30553CZ 3 Ads 11/2004 - 84; JUD34515CZ 2 As 34/2005 - 61; JUD286889CZ Nad 288/2014 - 58; JUD370116CZ 10 Ad 15/2014 - 55 zrušeno; JUD378136CZ Komp 3/2017 - 34;

3805/2018 Soudní poplatky: zastavení řízení po marném uplynutí lhůty k uhrazení soudního poplatku

Datum: 17.10.2018 · Sbírkové č.: 3805/2018 · Sp. zn.: 8 As 198/2018 - 17 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 792 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §9 odst.1; 549/1991 Sb.; JUD32511CZ IV. ÚS 140/02;

3806/2018 Daňové řízení: odvolací řízení o zajišťovacím příkazu

Datum: 27.09.2018 · Sbírkové č.: 3806/2018 · Sp. zn.: 4 Afs 156/2018 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 794 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §115 odst.2; 280/2009 Sb.: §167 odst.1; JUD316963CZ 4 Afs 22/2015 - 104; JUD362073CZ 4 Afs 140/2017 - 54;

3807/2018 Daňové řízení: nezákonnost daňové kontroly po uplynutí prekluzivní lhůty pro stanovení daně

Datum: 12.09.2018 · Sbírkové č.: 3807/2018 · Sp. zn.: 1 Afs 79/2018 - 29 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 798 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD336944CZ 1 Afs 183/2014 - 55; JUD368816CZ 30 A 159/2017 - 49;

3808/2018 Daňové řízení: daňová kontrola; dodatečné daňové přiznání; nepřípustnost podání

Datum: 17.10.2018 · Sbírkové č.: 3808/2018 · Sp. zn.: 9 Afs 337/2018 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 801 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §106 odst.1 písm.b); 280/2009 Sb.: §141 odst.6; JUD248567CZ 9 Afs 41/2013 - 33; JUD380181CZ 57 Af 2/2018 - 40;

3809/2018 Daňové řízení: procesní postavení osoby činící návrh na vyloučení majetku z daňové exekuce

Datum: 25.10.2018 · Sbírkové č.: 3809/2018 · Sp. zn.: 10 Afs 160/2018 - 45 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 805 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §96 odst.5; 280/2009 Sb.: §179; JUD245991CZ 8 Afs 31/2013 - 45; JUD374014CZ 62 Af 49/2016 - 87; JUD356744CZ 6 Afs 237/2017 - 23; JUD370402CZ 1 Afs 394/2017 - 32;

3810/2018 Daň z příjmů: odpočet od základu daně; dvojí uplatnění výdajů vynaložených při provádění projektu výzkumu a vývoje

Datum: 26.07.2018 · Sbírkové č.: 3810/2018 · Sp. zn.: 1 Afs 97/2018 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 809 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.1 do 31.12.2013; 586/1992 Sb.: §34 odst.4 do 31.12.2013; 586/1992 Sb.: §34 odst.4; JUD149894CZ Pl. ÚS 29/08; JUD256149CZ Pl. ÚS 31/13 - 1; JUD328919CZ Pl. ÚS 18/15 - 1; JUD368781CZ 31 Af 53/2016 - 52;

3811/2018 Opatření obecné povahy: změna územního plánu; revokace usnesení

Datum: 15.06.2018 · Sbírkové č.: 3811/2018 · Sp. zn.: 43 A 34/2018 - 97 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 12/2018 · Strana: 814 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §54 odst.3; JUD32543CZ Pl. ÚS 5/02; JUD32730CZ Pl. ÚS 12/02;

3812/2018 Pobyt cizinců: povolení k dlouhodobému pobytu

Datum: 18.10.2018 · Sbírkové č.: 3812/2018 · Sp. zn.: 5 Azs 82/2016 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 818 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §35 odst.3; 326/1999 Sb.: §37 odst.2 písm.b); 326/1999 Sb.: §44a odst.3; 326/1999 Sb.: §56 odst.1 písm.j); JUD321801CZ 30 A 23/2015 - 88 zrušeno; 32016R0399 (EU);

3813/2018 Ochrana spotřebitele: diskriminace na základě státní příslušnosti

Datum: 28.06.2018 · Sbírkové č.: 3813/2018 · Sp. zn.: 2 As 43/2018 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 824 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §6; JUD33655CZ Pl. ÚS 42/04; JUD38809CZ IV. ÚS 23/05 - 2; JUD34457CZ 8 As 35/2005 - 51; JUD38894CZ 4 As 63/2005 - 69; JUD37877CZ 1 As 14/2006 - 68; JUD104539CZ 3 As 49/2007 - 43; JUD365069CZ 22 A 117/2014 - 69;

3814/2018 Služební poměr: propuštění ze služebního poměru; procesní práva účastníka řízení

Datum: 20.12.2017 · Sbírkové č.: 3814/2018 · Sp. zn.: 9 Ad 16/2015 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2018 · Strana: 830 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.d); 361/2003 Sb.: §174 odst.1; 361/2003 Sb.: §184 odst.2; JUD154133CZ IV. ÚS 1248/08; JUD26378CZ 5 A 56/2002 - 31; JUD49672CZ 5 Afs 115/2006 - 91; JUD51449CZ 3 Ads 55/2007 - 59; JUD215572CZ 6 Ads 31/2012 - 22; JUD312018CZ 10 As 87/2014 - 65;

3815/2018 Daňové řízení: postup k odstranění pochybností; daňová kontrola; nezákonný zásah

Datum: 27.06.2018 · Sbírkové č.: 3815/2018 · Sp. zn.: 15 A 128/2015 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 12/2018 · Strana: 833 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §89; JUD157269CZ 8 Afs 46/2009 - 46;

3816/2018 Oběti trestných činů: peněžitá pomoc

Datum: 20.09.2018 · Sbírkové č.: 3816/2018 · Sp. zn.: 10 As 120/2018 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 836 · Vztah k předpisu: 45/2013 Sb.: §28; 45/2013 Sb.;

3817/2018 Evidence tržeb: vykonatelnost rozhodnutí o uzavření provozovny

Datum: 07.08.2018 · Sbírkové č.: 3817/2018 · Sp. zn.: 8 Afs 25/2018 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 838 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §39; 112/2016 Sb.: §31 odst.1; JUD30839CZ 5 A 69/2001 - 80; JUD37750CZ 3 As 60/2006 - 46; JUD366026CZ 62 A 271/2017 - 41 zrušeno;

3818/2018 Myslivost: zákaz vstupu do honitby

Datum: 27.09.2018 · Sbírkové č.: 3818/2018 · Sp. zn.: 2 As 112/2017 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 843 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §9 odst.3; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD345649CZ 65 A 2/2015 - 236; JUD330141CZ 2 As 78/2016 - 72;

3819/2018 Znalci: potřebné znalosti a zkušenosti; kurz znaleckého minima

Datum: 04.10.2018 · Sbírkové č.: 3819/2018 · Sp. zn.: 2 As 94/2018 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2018 · Strana: 845 · Vztah k předpisu: 36/1967 Sb.: §4 odst.1 písm.e); JUD144665CZ I. ÚS 1534/08; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD30281CZ 6 A 57/2002 - 61; JUD30469CZ 5 Azs 105/2004 - 72; JUD30698CZ 2 Ans 1/2005 - 90; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132; JUD51885CZ 7 Afs 45/2007 - 251; JUD167832CZ 2 Ans 1/2009 - 71; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154; JUD368778CZ 46 A 130/2015 - 72; JUD340995CZ 5 Afs 99/2016 - 28;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.