Vydání 11/2016

Číslo: 11/2016 · Ročník: XIV · Rozhodnutí č: 3464/2016 - 3483/2016

Obsah vydání 11/2016

Stáhnout PDF

3464/2016 Správní řízení: plná moc zástupce

Datum: 30.06.2016 · Sbírkové č.: 3464/2016 · Sp. zn.: 30 A 63/2015 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2016 · Strana: 1015 · Vztah k předpisu: 326/2004 Sb.: §79i odst.4; 500/2004 Sb.: §33 odst.2 písm.c);

3465/2016 Správní řízení: lhůta k podání odvolání

Datum: 14.07.2016 · Sbírkové č.: 3465/2016 · Sp. zn.: 60 A 4/2016 - 109 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 11/2016 · Strana: 1019 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.; 500/2004 Sb.: §40 odst.1 písm.d); 500/2004 Sb.: §83 odst.1; 500/2004 Sb.: §92 odst.1;

3466/2016 Správní řízení: dokazování; listina vzniklá vytištěním internetové stránky

Datum: 24.08.2016 · Sbírkové č.: 3466/2016 · Sp. zn.: 1 As 80/2016 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2016 · Strana: 1025 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.; 500/2004 Sb.: §49 odst.1; 500/2004 Sb.: §50 odst.4; 500/2004 Sb.: §51 odst.2; 500/2004 Sb.: §51 odst.1; 500/2004 Sb.: §53 odst.6; JUD26289CZ 6 A 12/2001; JUD30588CZ 6 A 51/2001; JUD30945CZ 3 As 32/2004; JUD146922CZ Pst 1/2008 - 66; JUD195251CZ 1 As 33/2011 - 58; JUD230730CZ 1 As 157/2012 - 40; JUD312155CZ 8 As 110/2015 - 46; JUD328176CZ 6 As 73/2016 - 40;

3467/2016 Správní řízení: rozhodnutí o prominutí zmeškání úkonu

Datum: 15.09.2016 · Sbírkové č.: 3467/2016 · Sp. zn.: 3 As 248/2015 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2016 · Strana: 1030 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §87 odst.4; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 500/2004 Sb.: §41 odst.6; 500/2004 Sb.: §150 odst.3;

3468/2016 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; nedovolené stání

Datum: 08.06.2016 · Sbírkové č.: 3468/2016 · Sp. zn.: 20 A 2/2015 - 19 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 11/2016 · Strana: 1031 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §2 písm.n); 361/2000 Sb.: §2 písm.o); JUD32900CZ I. ÚS 546/03; JUD161573CZ 5 As 104/2008 - 45; JUD225298CZ 1 As 118/2012 - 23;

3469/2016 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; k pojmu "správní orgán"; stížnost pro porušení zákona

Datum: 15.08.2016 · Sbírkové č.: 3469/2016 · Sp. zn.: 2 As 117/2016 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2016 · Strana: 1035 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §266 do 8.4.2015; 141/1961 Sb.: §266; 150/2002 Sb.: §4 odst.1;

3470/2016 Řízení před soudem: návrh na zrušení opatření obecné povahy; lhůta k podání návrhu

Datum: 13.09.2016 · Sbírkové č.: 3470/2016 · Sp. zn.: 5 As 194/2014 - 36 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2016 · Strana: 1041 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.95 odst.1; 150/2002 Sb.: §101b odst.1; 150/2002 Sb.: §101a odst.1; 183/2006 Sb.; JUD212071CZ 7 Afs 14/2010 - 104; JUD227288CZ 7 As 144/2012 - 53;

3471/2016 Daňové řízení: dokazování; podjatost úředních osob; provádění úkonů uložených odvolacím orgánem

Datum: 01.08.2016 · Sbírkové č.: 3471/2016 · Sp. zn.: 15 Af 8/2014 - 62 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 11/2016 · Strana: 1048 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §77 odst.1 písm.b); 280/2009 Sb.: §88 odst.2 až 4; 280/2009 Sb.: §92 odst.2; 280/2009 Sb.: §115 odst.1; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119;

3472/2016 Daň z příjmů: solidární zvýšení daně; ztráta z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti

Datum: 18.08.2016 · Sbírkové č.: 3472/2016 · Sp. zn.: 4 Afs 109/2016 - 26 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2016 · Strana: 1050 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §5 odst.3; 586/1992 Sb.: §6; 586/1992 Sb.: §7; 586/1992 Sb.: §16a; 586/1992 Sb.: §16a odst.2; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155; JUD149408CZ 7 Afs 69/2007 - 85; JUD148658CZ 1 As 30/2009 - 70;

3473/2016 Opatření obecné povahy: nařízení omezení nebo zákazu vstupu do honitby

Datum: 22.07.2016 · Sbírkové č.: 3473/2016 · Sp. zn.: 2 As 78/2016 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2016 · Strana: 1056 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §9 odst.3; 500/2004 Sb.: §171; JUD142835CZ Pl. ÚS 14/07; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD145896CZ 2 Ao 3/2008 - 100; JUD182203CZ 4 Ao 4/2010 - 195; JUD193069CZ 8 Ao 7/2010 - 65; JUD195039CZ 1 Ao 1/2011 - 49;

3474/2016 Opatření obecné povahy: zveřejnění opatření obecné povahy; námitky

Datum: 16.08.2016 · Sbírkové č.: 3474/2016 · Sp. zn.: 6 As 231/2015 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2016 · Strana: 1064 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §3; 13/1997 Sb.: §6; 13/1997 Sb.: §40 odst.5 písm.a); 361/2000 Sb.: §77 odst.1; 500/2004 Sb.: §25; 500/2004 Sb.: §172 odst.1; 500/2004 Sb.: §172 odst.5; JUD145896CZ 2 Ao 3/2008 - 100; JUD218044CZ 9 Ao 7/2011 - 489; JUD248303CZ 9 As 15/2012 - 27; JUD328212CZ 7 As 39/2016 - 47;

3475/2016 Územní plánování: záležitosti nadmístního významu v územním plánu

Datum: 31.08.2016 · Sbírkové č.: 3475/2016 · Sp. zn.: 4 As 88/2016 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2016 · Strana: 1067 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §2 odst.1 písm.h); 183/2006 Sb.: §31 odst.4; 183/2006 Sb.: §43 odst.1; 183/2006 Sb.: §50 odst.7; 183/2006 Sb.: §54 odst.5; 183/2006 Sb.: §187; JUD156374CZ 1 Ao 1/2009 - 185; JUD159914CZ 9 Ao 3/2009 - 59; JUD225590CZ 1 Ao 7/2011 - 526;

3476/2016 Značení lihovin: registrace osoby povinné značit líh; kamerový systém; rozsah a způsob sledování

Datum: 13.06.2016 · Sbírkové č.: 3476/2016 · Sp. zn.: 65 A 4/2015 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc · Vydání: 11/2016 · Strana: 1076 · Vztah k předpisu: 307/2013 Sb.: §22; 307/2013 Sb.: §23 odst.2 písm.c);

3477/2016 Místní referendum: podmínka řízení - potřeba ochrany práv

Datum: 22.01.2015 · Sbírkové č.: 3477/2016 · Sp. zn.: Ars 7/2014 - 126 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2016 · Strana: 1078 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.b); 22/2004 Sb.: §57; JUD33054CZ II. ÚS 656/02; JUD32602CZ IV. ÚS 122/99; JUD226664CZ 4 Ans 10/2012 - 27; JUD247091CZ 7 Ans 10/2012 - 46;

3478/2016 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: přepočet výsluhového příspěvku; použití analogie

Datum: 28.07.2016 · Sbírkové č.: 3478/2016 · Sp. zn.: 9 As 69/2016 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2016 · Strana: 1083 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §56; 221/1999 Sb.: §142 odst.4; 361/2003 Sb.: §159; 361/2003 Sb.; JUD107132CZ 7 As 55/2007 - 71; JUD149272CZ 1 As 79/2008 - 128; JUD154808CZ 8 As 7/2008 - 116;

3479/2016 Důchodové pojištění: starobní důchod; hodnocení doby pojištění

Datum: 08.04.2016 · Sbírkové č.: 3479/2016 · Sp. zn.: 33 Ad 9/2015 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2016 · Strana: 1087 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §174; 155/1995 Sb.: §28; 155/1995 Sb.: §74; JUD193237CZ 3 Ads 129/2010 - 82; JUD227823CZ 3 Ads 25/2012 - 41; JUD277267CZ 4 Ads 57/2013 - 36; 32004R0883 (EU): čl.51 odst.1;

3480/2016 Státní sociální podpora: příspěvek na zvláštní pomůcku

Datum: 16.06.2016 · Sbírkové č.: 3480/2016 · Sp. zn.: 4 Ads 51/2016 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2016 · Strana: 1092 · Vztah k předpisu: 329/2011 Sb.: §9-12; 329/2011 Sb.: §9 odst.4; 329/2011 Sb.: §9 odst.2; JUD146283CZ 1 Afs 102/2008 - 39; JUD204913CZ 4 Ads 82/2011 - 44; JUD250031CZ 3 Ads 55/2013 - 29; JUD288238CZ 2 Ad 14/2013 - 20; JUD320172CZ 42 Ad 42/2013 - 67;

3481/2016 Kompetenční spory: spor z veřejnoprávní smlouvy

Datum: 25.02.2016 · Sbírkové č.: 3481/2016 · Sp. zn.: Konf 10/2015 - 11 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 11/2016 · Strana: 1099 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.; 82/1998 Sb.; 500/2004 Sb.: §169 odst.1; JUD31633CZ II. ÚS 75/93; JUD31141CZ II. ÚS 86/95; JUD31755CZ I. ÚS 229/98; JUD31874CZ I. ÚS 41/98; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18; JUD34456CZ Konf 132/2005 - 7; JUD142586CZ 33 Odo 926/2006; JUD133947CZ Konf 31/2007 - 82; JUD188561CZ 23 Cdo 318/2009; JUD205822CZ Komp 2/2011 - 90; JUD213368CZ Konf 5/2012 - 11; JUD237171CZ Konf 67/2012 - 8;

3482/2016 Pobyt cizinců: povolení k přechodnému pobytu; obcházení zákona

Datum: 09.06.2016 · Sbírkové č.: 3482/2016 · Sp. zn.: 46 A 2/2015 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 11/2016 · Strana: 1104 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §87e odst.1 písm.c); JUD162263CZ 8 Afs 56/2007 - 479; JUD186150CZ 1 As 51/2010 - 214; JUD205244CZ 7 As 112/2011 - 65; JUD307330CZ 11 A 128/2012 - 51; JUD243017CZ 6 As 30/2013 - 42; JUD310475CZ 6 Azs 96/2015 - 30; JUD310759CZ 6 Azs 163/2015 - 47;

3483/2016 Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu; podmínka nezaopatřenosti

Datum: 17.06.2016 · Sbírkové č.: 3483/2016 · Sp. zn.: 3 A 38/2014 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2016 · Strana: 1110 · Vztah k předpisu: 117/1995 Sb.; 326/1999 Sb.: §64 odst.1; 326/1999 Sb.: §66 odst.1 písm.d); 326/1999 Sb.: §178a odst.2; 500/2004 Sb.: §4 odst.4; 500/2004 Sb.: §45 odst.2; 500/2004 Sb.: §82 odst.4; JUD198096CZ 1 As 24/2011 - 79;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.