Vydání 6/2015

Číslo: 6/2015 · Ročník: XIII · Rozhodnutí č: 3213/2015 - 3227/2015

Obsah vydání 6/2015

Stáhnout PDF

3213/2015 Správní řízení: námitky proti navrhovanému spojení soutěžitelů

Datum: 26.02.2015 · Sbírkové č.: 3213/2015 · Sp. zn.: 9 Afs 72/2013 - 127 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2015 · Strana: 531 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §16 odst.1; 500/2004 Sb.: §152; JUD9629CZ 2 A 2/96; JUD31740CZ IV. ÚS 208/96; JUD30557CZ 2 A 11/2002 - 227; JUD39700CZ 2 A 20/2002 - 80; JUD39734CZ 5 A 14/2002 - 35; JUD161571CZ 5 As 105/2008 - 135; JUD210002CZ 9 As 93/2011 - 87; JUD233096CZ 9 Afs 29/2012 - 53; JUD245908CZ 9 Afs 29/2013 - 56;

3214/2015 Správní řízení: povaha potvrzení nebo změny závazného stanoviska

Datum: 19.02.2015 · Sbírkové č.: 3214/2015 · Sp. zn.: 4 As 241/2014 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2015 · Strana: 539 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §79 odst.3 písm.p); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 500/2004 Sb.: §149 odst.4; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD157590CZ 4 As 24/2009 - 205; JUD158052CZ 9 As 21/2009 - 150; JUD202856CZ 2 As 75/2009 - 113;

3215/2015 Správní řízení: závažný důvod; zmeškaný úkon

Datum: 17.02.2015 · Sbírkové č.: 3215/2015 · Sp. zn.: 7 Azs 13/2015 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2015 · Strana: 544 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §169 odst.5; 500/2004 Sb.: §41; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31454CZ III. ÚS 94/97; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD40269CZ 4 As 5/2003 - 52;

3216/2015 Správní trestání: důvodné podezření ze spáchání přestupku

Datum: 12.02.2015 · Sbírkové č.: 3216/2015 · Sp. zn.: 7 As 273/2014 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2015 · Strana: 547 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §73 odst.2; 200/1990 Sb.: §125a; 361/2000 Sb.: §125a odst.1; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31454CZ III. ÚS 94/97; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD40269CZ 4 As 5/2003 - 52; JUD149027CZ 1 As 96/2008 - 115; JUD159228CZ 6 As 34/2009 - 33; JUD182880CZ 5 As 39/2010 - 76; JUD250010CZ 4 Aps 9/2013 - 48; JUD251739CZ 4 As 6/2014 - 27; JUD252405CZ 9 As 37/2014 - 43;

3217/2015 Řízení před soudem: aktivní legitimace k podání žaloby v případě přestupků na návrh

Datum: 26.02.2015 · Sbírkové č.: 3217/2015 · Sp. zn.: 5 As 139/2014 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2015 · Strana: 550 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §68 odst.1; 200/1990 Sb.: §76 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §65 odst.2; JUD39855CZ 6 A 49/2002 - 41; JUD30529CZ 2 Ads 11/2004 - 38; JUD103080CZ 4 As 69/2006 - 103; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87; JUD154374CZ 9 As 88/2008 - 301;

3218/2015 Sociálně-právní ochrana dětí: napomenutí za narušování řádné výchovy nezletilých dětí; řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

Datum: 27.11.2014 · Sbírkové č.: 3218/2015 · Sp. zn.: 7 A 321/2011 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2015 · Strana: 554 · Vztah k předpisu: 359/1999 Sb.: §13; 150/2002 Sb.: §65 odst.1;

3219/2015 Přestupky: odložení výkonu rozhodnutí; záznam bodů do registru řidičů; jiné právní účinky rozhodnutí

Datum: 29.01.2015 · Sbírkové č.: 3219/2015 · Sp. zn.: 6 As 263/2014 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2015 · Strana: 557 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §83 odst.1; 13/1997 Sb.; 500/2004 Sb.: §74 odst.1; 500/2004 Sb.: §74 odst.3; JUD33686CZ II. ÚS 53/06; JUD141453CZ II. ÚS 1260/07; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD155419CZ 9 As 96/2008 - 44; JUD163121CZ 5 As 24/2009 - 65; JUD197874CZ 8 As 23/2010 - 89; JUD222787CZ 4 Ads 176/2011 - 129; JUD231853CZ 1 As 183/2012 - 50; JUD237249CZ 6 As 29/2013 - 80; JUD262471CZ 6 As 114/2014 - 44; JUD277238CZ 9 As 242/2014 - 25;

3220/2015 Daňové řízení: senátor Parlamentu České republiky jako daňový poradce; rozsah procesních práv daňového subjektu

Datum: 26.11.2014 · Sbírkové č.: 3220/2015 · Sp. zn.: 46 Af 14/2012 - 27 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 6/2015 · Strana: 564 · Vztah k předpisu: 523/1992 Sb.; 280/2009 Sb.: §6 odst.1;

3221/2015 Matriční evidence: zápis jména do matriční knihy narození; pravopisná podoba jména dítěte; znalecký posudek

Datum: 22.01.2015 · Sbírkové č.: 3221/2015 · Sp. zn.: 4 As 155/2014 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2015 · Strana: 567 · Vztah k předpisu: 133/2000 Sb.; 301/2000 Sb.: §62 odst.1; 500/2004 Sb.;

3222/2015 Ochrana osobních údajů: kamerový systém; výjimka při zpracování osobních údajů fyzickou osobou pro osobní potřebu; informační a oznamovací povinnost správce osobních údajů

Datum: 25.02.2015 · Sbírkové č.: 3222/2015 · Sp. zn.: 1 As 113/2012 - 133 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2015 · Strana: 571 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.7; 209/1992 Sb.: čl.7 odst.1; 101/2000 Sb.: §3 odst.3; 101/2000 Sb.: §5 odst.2 písm.e); JUD142834CZ IV. ÚS 1526/08; JUD31104CZ Pl. ÚS 4/94; JUD40179CZ 3 As 51/2003 - 58; JUD30711CZ 5 Afs 147/2004 - 89; JUD41223CZ 2 As 6/2004 - 49; JUD30940CZ 4 As 2/2005 - 62; JUD151842CZ 3 Tdo 593/2009; JUD208547CZ 2 As 45/2010 - 68; JUD240094CZ 5 As 1/2011 - 156; JUD232483CZ 1 As 113/2012 - 59; JUD240802CZ 5 As 158/2012 - 49; JUD258598CZ 1 Afs 38/2012 - 127; JUD260574CZ 3 As 124/2013 - 34; 31995L0046 (EU);

3223/2015 Právo na informace: existence požadovaných informací; význam existence povinnosti disponovat určitými informacemi

Datum: 07.04.2015 · Sbírkové č.: 3223/2015 · Sp. zn.: 6 As 136/2014 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2015 · Strana: 591 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.17; 106/1999 Sb.: §7; 106/1999 Sb.: §7-11; 106/1999 Sb.: §11; 499/2004 Sb.; 500/2004 Sb.: §17 odst.1; 500/2004 Sb.: §38 odst.4; 500/2004 Sb.: §38 odst.1; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD108272CZ 2 As 71/2007 - 56; JUD213383CZ 1 As 141/2011 - 67; JUD225568CZ 2 Ans 13/2012 - 14; JUD251736CZ 7 Afs 14/2014 - 80;

3224/2015 Ochranné známky: zápis vulgárního výrazu do rejstříku ochranných známek

Datum: 19.11.2014 · Sbírkové č.: 3224/2015 · Sp. zn.: 9 A 243/2011 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2015 · Strana: 600 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §4 písm.f); JUD103414CZ 8 Afs 75/2005 - 130;

3225/2015 Ochrana spotřebitele: odborná péče poskytovatele spotřebitelského úvěru

Datum: 01.04.2015 · Sbírkové č.: 3225/2015 · Sp. zn.: 1 As 30/2015 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2015 · Strana: 604 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.; 145/2010 Sb.: §9 odst.1; JUD100709CZ 32 Odo 1726/2006; JUD150206CZ 32 Cdo 241/2009; JUD156838CZ 1 Afs 94/2009 - 56;

3226/2015 Kompetenční spory: rozhodnutí o žádosti týkající se zaplacení soudního poplatku

Datum: 12.03.2015 · Sbírkové č.: 3226/2015 · Sp. zn.: Konf 2/2014 - 17 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 610 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §9 odst.4 písm.c); 549/1991 Sb.: §13 odst.2; JUD6691CZ 6 A 59/93; JUD202936CZ 6 As 27/2011 - 77; JUD218541CZ 7 As 3/2012 - 19; JUD219703CZ 1 Ans 3/2012 - 34; JUD224238CZ 7 As 12/2012 - 26; JUD233891CZ 2 As 169/2012 - 11; JUD230595CZ 2 As 8/2013 - 11; JUD247154CZ 2 Afs 88/2013 - 50;

3227/2015 Kompetenční spory: rozhodnutí orgánů nemocenského pojištění o povinnosti zaplatit regresní náhradu

Datum: 12.03.2015 · Sbírkové č.: 3227/2015 · Sp. zn.: Konf 8/2014 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 621 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); 187/2006 Sb.: §126; JUD23362CZ 25 Cdo 279/2001; JUD30370CZ Konf 93/2003 - 5; JUD30772CZ 5 Ads 16/2003 - 40; JUD30694CZ Konf 108/2004 - 21; JUD30708CZ Konf 51/2004 - 9; JUD103155CZ Konf 23/2006 - 6; JUD148043CZ 6 Ads 22/2009 - 51; JUD152149CZ 1 As 36/2009 - 88; JUD152175CZ 6 Ads 16/2009 - 81; JUD185198CZ Konf 115/2009 - 34; JUD236107CZ 25 Cdo 57/2010; JUD212351CZ Konf 60/2011 - 15; JUD230598CZ 4 Ads 107/2012 - 54; JUD233081CZ 4 Ads 127/2012 - 34; JUD238190CZ 6 Ads 163/2012 - 24; JUD240364CZ 4 Ads 2/2012 - 18; JUD240716CZ 3 Ads 95/2012 - 20; JUD240160CZ 4 Ads 61/2013 - 23; JUD240320CZ 4 Ads 58/2013 - 22; JUD245914CZ 6 Ads 62/2013 - 57; JUD247082CZ 4 Ads 100/2013 - 26; JUD253133CZ 6 Ads 89/2013 - 140; JUD255573CZ Konf 16/2014 - 7;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.