Vydání 3/2013

Číslo: 3/2013 · Ročník: XI · Rozhodnutí č: 2764/2013 - 2783/2013

Obsah vydání 3/2013

Stáhnout PDF

2764/2013 Správní řízení: závazné stanovisko

Datum: 29.11.2012 · Sbírkové č.: 2764/2013 · Sp. zn.: 4 As 52/2012 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 213 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §149; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD202856CZ 2 As 75/2009 - 113;

2765/2013 Správní řízení: řízení o povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů; účastenství obce

Datum: 14.11.2012 · Sbírkové č.: 2765/2013 · Sp. zn.: 1 As 123/2012 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 216 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §50 odst.3; 202/1990 Sb.: §50 do 31.12.2011; 500/2004 Sb.: §27 odst.2; JUD197227CZ Pl. ÚS 29/10 - 1; JUD203437CZ Pl. ÚS 56/10 - 1; JUD205122CZ Pl. ÚS 22/11 - 1; JUD30776CZ 6 A 31/2001 - 91;

2766/2013 Správní řízení: náležitosti odvolání; blanketní odvolání; Veterinární správa: odběr vzorků masa

Datum: 02.11.2011 · Sbírkové č.: 2766/2013 · Sp. zn.: 5 Ca 298/2008 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2013 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 166/1999 Sb.: §72 odst.1 písm.c); 500/2004 Sb.: §37 odst.2; 500/2004 Sb.: §37 odst.3; 500/2004 Sb.: §82 odst.2; 32005R2073 (EU);

2767/2013 Řízení před soudem: přezkum rozvrhu práce soudu

Datum: 19.09.2012 · Sbírkové č.: 2767/2013 · Sp. zn.: 1 As 48/2012 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §41; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197; JUD149855CZ 5 As 13/2009 - 61;

2768/2013 Řízení před soudem: nemožnost přezkumu vyřízení stížnosti odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody

Datum: 29.11.2012 · Sbírkové č.: 2768/2013 · Sp. zn.: 5 As 43/2012 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 233 · Vztah k předpisu: 169/1999 Sb.: §26 odst.1; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD189886CZ 4 Aps 2/2010 - 44;

2769/2013 Daňové řízení: žádost o prominutí daně; příslušnost k rozhodnutí o prominutí daně

Datum: 18.12.2012 · Sbírkové č.: 2769/2013 · Sp. zn.: 9 As 160/2012 - 19 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 237 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55a;

2770/2013 Daňové řízení: vybírání daně srážkou; odvod za elektřinu ze slunečního záření

Datum: 19.09.2012 · Sbírkové č.: 2770/2013 · Sp. zn.: 5 Afs 39/2012 - 22 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 240 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §233 odst.3;

2771/2013 Daň z příjmů: povinnost platit zálohy na daň

Datum: 11.10.2012 · Sbírkové č.: 2771/2013 · Sp. zn.: 22Af 65/2011 - 29 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 3/2013 · Strana: 244 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §38a odst.8;

2772/2013 Cla: sazební zařazení zboží

Datum: 29.11.2012 · Sbírkové č.: 2772/2013 · Sp. zn.: 5 Afs 27/2012 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 245 · Vztah k předpisu: 31987R2658 (EU);

2773/2013 Profesní samospráva: disciplinární pravomoc České lékárnické komory

Datum: 15.08.2012 · Sbírkové č.: 2773/2013 · Sp. zn.: 3 Ads 29/2012 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 253 · Vztah k předpisu: 4 (LK): §7 odst.1; 220/1991 Sb.: §9 odst.2 písm.a);

2774/2013 Ochrana spotřebitele: označení původu vína

Datum: 22.11.2012 · Sbírkové č.: 2774/2013 · Sp. zn.: 3 As 50/2012 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 257 · Vztah k předpisu: 146/2002 Sb.: §5 odst.5; 321/2004 Sb.: §30; JUD174643CZ 7 As 33/2010 - 99; 31999R1493 (EU); 32008R0479 (EU);

2775/2013 Stavební řízení: obecné požadavky na využívání území

Datum: 09.10.2012 · Sbírkové č.: 2775/2013 · Sp. zn.: 47A 18/2012 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 3/2013 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 501/2006 Sb.: §23 odst.1; 501/2006 Sb.: §25 odst.2; 501/2006 Sb.: §25; 501/2006 Sb.: §25 odst.3; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87; JUD202132CZ 1 As 69/2011 - 176;

2776/2013 Stavební řízení: obecné technické požadavky na výstavbu - pojem "pohoda bydlení"

Datum: 01.11.2012 · Sbírkové č.: 2776/2013 · Sp. zn.: 8 As 27/2012 - 113 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 267 · Vztah k předpisu: 26/1999 Sb.: čl.8; 26/1999 Sb.; JUD32036CZ Pl. ÚS 19/99; JUD30943CZ 2 As 44/2005 - 116;

2777/2013 Ochrana zemědělského půdního fondu: řízení o změně souhlasu s dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu

Datum: 31.08.2012 · Sbírkové č.: 2777/2013 · Sp. zn.: 5 Ans 6/2011 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 275 · Vztah k předpisu: 334/1992 Sb.: §10 odst.1; 334/1992 Sb.: §10 odst.2; JUD202856CZ 2 As 75/2009 - 113;

2778/2013 Důchodové pojištění: podmínky nároku na starobní důchod; osoba bez státní příslušnosti

Datum: 22.11.2012 · Sbírkové č.: 2778/2013 · Sp. zn.: 6 Ads 67/2012 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 278 · Vztah k předpisu: 29/2003 Sb.m.s.: čl.3; 29/2003 Sb.m.s.; 108/2004 Sb.m.s.: čl.24; 108/2004 Sb.m.s.; JUD34533CZ 6 Ads 40/2003 - 48; JUD175021CZ 6 Ads 56/2009 - 52;

2779/2013 Důchodové pojištění: výplata náhrady mzdy před právní mocí rozhodnutí o neplatnosti skončení pracovního poměru a po ní

Datum: 07.11.2012 · Sbírkové č.: 2779/2013 · Sp. zn.: 3 Ads 41/2012 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 289 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §11 odst.2; 262/2006 Sb.: §38; 262/2006 Sb.: §38 odst.1; JUD33411CZ II. ÚS 348/04; JUD31126CZ Pl. ÚS 12/94; JUD26483CZ Cpjn 4/2004;

2780/2013 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění

Datum: 04.09.2012 · Sbírkové č.: 2780/2013 · Sp. zn.: 7 As 97/2012 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 294 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §200o-200u; 326/1999 Sb.: §124 odst.1 písm.b); JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44;

2781/2013 Pobyt cizinců: přechodný pobyt; účelovost uzavření manželství

Datum: 31.08.2012 · Sbírkové č.: 2781/2013 · Sp. zn.: 5 As 104/2011 - 102 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 299 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §87e odst.1 písm.c); JUD32839CZ IV. ÚS 40/03;

2782/2013 Volby do Evropského parlamentu: nárok na náhradu výdajů ze státního rozpočtu; Rozpočtová pravidla: rozhodnutí o neposkytnutí účelové dotace

Datum: 29.11.2012 · Sbírkové č.: 2782/2013 · Sp. zn.: 5 Ans 7/2011 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2013 · Strana: 303 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §84; 130/2000 Sb.: §63; 218/2000 Sb.: §14 odst.4; 218/2000 Sb.: §19 odst.2; 491/2001 Sb.: §69; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §79; 62/2003 Sb.: §66; 500/2004 Sb.: §68; 500/2004 Sb.: §69; 500/2004 Sb.: §80; 275/2012 Sb.: §70; JUD34424CZ 1 Afs 147/2005 - 107;

2783/2013 Kompetenční spory: testování historických vozidel

Datum: 15.11.2012 · Sbírkové č.: 2783/2013 · Sp. zn.: Konf 31/2012 - 5 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 311 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 56/2001 Sb.: §79b; 355/2006 Sb.: §6;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.