Vydání 10/2013

Číslo: 10/2013 · Ročník: XI · Rozhodnutí č: 2890/2013 - 2904/2013

Obsah vydání 10/2013

Stáhnout PDF

2890/2013 Správní řízení: uložení pořádkové pokuty; hrubě urážlivé podání

Datum: 27.03.2013 · Sbírkové č.: 2890/2013 · Sp. zn.: 8 As 16/2012 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2013 · Strana: 951 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §62; 500/2004 Sb.: §62 odst.2; JUD157602CZ 6 Ads 41/2008 - 67; JUD192037CZ 5 As 76/2009 - 69;

2891/2013 Správní řízení: obnova řízení

Datum: 21.09.2011 · Sbírkové č.: 2891/2013 · Sp. zn.: 9 Ca 173/2008 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2013 · Strana: 956 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §100 odst.1 písm.a); 500/2004 Sb.: §100 odst.2 písm.a); 500/2004 Sb.: §100 odst.2;

2892/2013 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; lhůta k podání žaloby; Školství: akademická samospráva;

Datum: 27.02.2013 · Sbírkové č.: 2892/2013 · Sp. zn.: 57A 94/2012 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 10/2013 · Strana: 961 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §26 odst.3; 111/1998 Sb.: §27; 111/1998 Sb.: §79 odst.5 písm.b); 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §84 odst.1; JUD31000CZ 2 As 50/2004 - 64;

2893/2013 Správní trestání: týrání zvířat; únik zvířat

Datum: 28.11.2012 · Sbírkové č.: 2893/2013 · Sp. zn.: 9 Ca 299/2009 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2013 · Strana: 972 · Vztah k předpisu: 246/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.k); 246/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.x); 246/1992 Sb.: §11 odst.2; 246/1992 Sb.: §27a odst.4 písm.e);

2894/2013 Správní trestání: zásada ne bis in idem; Silniční doprava: státní odborný dozor; použití zákona o státní kontrole

Datum: 22.03.2013 · Sbírkové č.: 2894/2013 · Sp. zn.: 8 As 32/2012 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2013 · Strana: 977 · Vztah k předpisu: 552/1991 Sb.; 553/1991 Sb.: §2 písm.h); 111/1994 Sb.: §2 odst.22; 111/1994 Sb.: §2 do 18.9.209; 111/1994 Sb.: §21 do 18.9.209; 111/1994 Sb.: §34 odst.1; 111/1994 Sb.: §34 do 18.9.209; 111/1994 Sb.: §35 odst.3 písm.h); 111/1994 Sb.: §35 do 18.9.209;

2895/2013 Daňové řízení: odvolání proti konkludentnímu vyměření daně; daňová ztráta

Datum: 28.05.2013 · Sbírkové č.: 2895/2013 · Sp. zn.: 2 Afs 77/2012 - 21 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2013 · Strana: 982 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §48; JUD30932CZ 7 Afs 49/2004 - 59; JUD38986CZ 8 Afs 111/2005 - 106;

2896/2013 Daň z přidané hodnoty: použití práva Společenství; pojem "služba úzce související se sportem"

Datum: 31.05.2013 · Sbírkové č.: 2896/2013 · Sp. zn.: 5 Afs 1/2011 - 140 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2013 · Strana: 986 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §61 písm.d); 32006L0112 (EU);

2897/2013 Daň darovací: základ daně u nemovitosti zatížené věcným břemenem

Datum: 09.04.2013 · Sbírkové č.: 2897/2013 · Sp. zn.: 45Af 18/2012 - 25 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 10/2013 · Strana: 992 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §7; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004 - 48; JUD39140CZ 1 Afs 73/2004 - 89;

2898/2013 Rozhlasové a televizní vysílání: změna označení názvu programu

Datum: 30.05.2013 · Sbírkové č.: 2898/2013 · Sp. zn.: 4 As 77/2012 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2013 · Strana: 998 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §21 odst.1 písm.a); JUD33590CZ Pl. ÚS 42/03; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97;

2899/2013 Shromažďovací právo: znaky shromáždění

Datum: 11.06.2013 · Sbírkové č.: 2899/2013 · Sp. zn.: 8 As 101/2011 - 186 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2013 · Strana: 1006 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §2; 2/1993 Sb.: čl.19;

2900/2013 Služební poměr: služba přesčas

Datum: 23.05.2013 · Sbírkové č.: 2900/2013 · Sp. zn.: 4 Ads 11/2013 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2013 · Strana: 1015 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §125 odst.1; JUD30376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD224242CZ 6 Ads 151/2011 - 126;

2901/2013 Místní referendum: informační kampaň; přípustnost otázky

Datum: 22.11.2012 · Sbírkové č.: 2901/2013 · Sp. zn.: 50A 20/2012 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 10/2013 · Strana: 1025 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §2 odst.2; 22/2004 Sb.: §8 odst.3; 22/2004 Sb.: §31; 22/2004 Sb.: §32; 22/2004 Sb.: §48; 22/2004 Sb.: §49; 183/2006 Sb.: §43; JUD221554CZ Ars 1/2012 - 26;

2902/2013 Katastr nemovitostí: oprava chyb v katastrálním operátu

Datum: 24.04.2013 · Sbírkové č.: 2902/2013 · Sp. zn.: 7 As 131/2012 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2013 · Strana: 1032 · Vztah k předpisu: 344/1992 Sb.: §8 odst.1; 190/1996 Sb.: §46 odst.1; 26/2007 Sb.: §52 odst.3; JUD34487CZ 2 As 58/2005 - 125; JUD107030CZ 1 As 40/2007 - 103;

2903/2013 Územní plánování: vymezení zastavitelné plochy; ochrana zemědělského půdního fondu; rozhodování o námitkách

Datum: 06.06.2013 · Sbírkové č.: 2903/2013 · Sp. zn.: 1 Aos 1/2013 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2013 · Strana: 1041 · Vztah k předpisu: 334/1992 Sb.: §4; 334/1992 Sb.: §5 odst.1; 500/2004 Sb.: §172 odst.5; 183/2006 Sb.: §18 odst.4; 183/2006 Sb.: §53 odst.5; 183/2006 Sb.: §53 odst.2; 183/2006 Sb.: §55 odst.3; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD156374CZ 1 Ao 1/2009 - 185;

2904/2013 Pomoc v hmotné nouzi: mimořádná okamžitá pomoc

Datum: 03.07.2013 · Sbírkové č.: 2904/2013 · Sp. zn.: 3 Ads 84/2012 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2013 · Strana: 1052 · Vztah k předpisu: 111/2006 Sb.: §2 odst.5 písm.a); 111/2006 Sb.: §37 odst.1 písm.c);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.